płacimy! za oddział ZCO

Kategorie: Aktualności   | 28 lutego, 2019

Sytuacja w naszym miejskim szpitalu ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej pod rządami nowego (starego) dyrektora, czyli Pana Z. Pozdrazy (SLD) nie ulega poprawie. Szczególnie zły status quo, o czym wiedzą szczególnie pacjenci-klienci szpitala jest na SORze. Ostatnio zresztą z autopsji widzieliśmy z żoną jak tam jest źle!

Gdy miało dojść z inicjatywy dyrektora szpitala do spotkania z pracownikami SOR, w momencie gdy zaprosili oni na spotkanie także radnych Rady Miejskiej (20.02.2019 r.) spotkanie z powodu L4 Pana Dyrektora zostało odwołane! Nawet niektórzy radni nie wiedząc o tym przyszli o godz. 7.15 na zebranie do szpitala! Do tych b. złych tematów związanych z ZCOSS dołączyłbym wciąż b. złą sytuację finansową szpitala, którego podmiotem założycielskim jest Gmina Dąbrowa Górnicza. Czekamy na decyzje Prezydenta M. Bazylaka!!!

Co prawda nie ma jeszcze sprawozdania finansowego za 2018 rok, ale sygnały z walki w sądach są niepokojące. Sprawy sądowe z wykonawcą rozpoczął p.o. dyrektor szpitala Pan Z. Grzywnowicz, zresztą ze wzajemnością (w sensie wykonawcy) i opisywałem to ostatnio we wpisie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=47623#more-47623, gdzie można także sięgnąć po bardziej archiwalne wpisy na moim blogu.

Ale sytuacja jest dynamiczna i dlatego dopytywałem Pana Prezydenta M. Bazylaka w kolejnej interpelacji:

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku m.in. z udzieloną mi informacją na mój wniosek z 26.11.2018 r. z Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej przez II Wiceprezydenta Panią B. Borowiec z dnia 07.12.2018 r., dotyczącą stanu spraw sądowych prowadzonych przez nasz szpital ZCOSS im. S. Starkiewicza w związku z realizacją inwestycji oddziału Zagłębiowskiego Centrum Onkologii proszę o podanie ile odsetek i kosztów postępowania sądowego zapłacił lub ma zapłacić szpital w wyniku wyroków sądowych:

– z powództwa Climatica Sp. z o.o. (wartość sporu 8.839.384,87 zł (powinno być 6.839.384,87 zł – popr. moja)). W tym wypadku proszę o podanie także kiedy zapłacono kwotę dot. wartości sporu?

–  z powództwa Climy Sp. z o.o. (wartość sporu 71.962.237,00 zł) dot. usług budowlanych przy budowie oddziału ZCO. W tym wypadku proszę podać czy jakakolwiek kwota z tej kwoty sporu została zapłacona już i ew. kiedy?

Grzegorz Jaszczura

Mamy odpowiedź sygnowaną przez II Zastępcę Prezydenta Miasta Panią B. Borowiec (SLD):

„W odpowiedzi na interpelację […] informuję, że z powództwa firmy Climatic Sp. z o.o. wartość przedmiotu sporu wynosi 6.839.384,87 zł […]. Powyższa kwota została spłacona przez ZCO w dniu 04.08.2017 r. wraz z odsetkami wynoszącymi 2.487.851,29 zł oraz kosztami postępowania sądowego w kwocie 221.231,78 zł (czyli koszty „dodatkowe” sprawy sądowej wyniosły 2.709.083,07 zł, czyli 40% wartości sporu!!! – przyp. mój).

Jednocześnie informuję, że z uwagi, iż aktualnie trwa postępowanie sądowe z powództwa firmy Clima Sp. z o.o., którego wartość przedmiotu sporu wynosi 71.962.237,00 zł, ZCO do dnia dzisiejszego nie dokonało płatności z ww. tytułu (w tym również z tytułu kosztów postępowania sądowego) (tak bez kalkulatora Gofinu odsetki od tego wyniosą lekko licząc ok. 28 mln zł plus oczywiście koszty postępowania sądowego – przyp. mój).”

Trzeba by jeszcze się dowiedzieć czy w trzecim sporze sądowym dot. głównie sprzętu medycznego i jego instalacji z powództwa także Climy Sp. z o.o. na kwotę 57.683.008,00 zł powód złożył kasację, bo jeżeli nie, to ten problem tych prawie 60-ciu milionów (bez odsetek) mamy z głowy.

Ale odpowiedzi Pana Prezydenta są minimalistyczne, tak jak przykładowo na interpelację dot. obsługi prawnej urzędu:

Szanowny Panie Prezydencie,

proszę o informację ile było oferentów na ostatni przetarg dotyczący świadczenia pomocy prawnej dla Gminy Dąbrowa Górnicza (w tym Biura Rady), kto wygrał – proszę podać dane kancelarii nazwę i adres, jaka była wartość zwycięskiej oferty oraz na jaki okres podpisano umowę.

Czy w zakresie obsługi prawnej ujęto jakieś inne jednostki gminne niż Urząd Miejski? Proszę o podanie kwoty jaką Zamawiający (Gmina Dąbrowa Górnicza) zamierzała przeznaczyć na ww. usługi uwzględnione w przetargu.

Grzegorz Jaszczura

otrzymałem odpowiedź, że wsio znajdę na BIP-ie:

„[…] Odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w swojej interpelacji, znajdzie Pan w biuletynie informacji publicznej /bip – zakładka zamówienia publiczne – zamówienie nr ZP.WS.271.4.2..2018/ w postępowaniu „o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000 EUR na zadanie pn.: […]” (etc. etc. – przyp. mój).

A wystarczyło napisać, że był jeden oferent, czyli Kancelaria Radcy Prawnego I. Ładowskiej-Gałka, kwota na realizację zamówienia 2.614.189,490 zł brutto. Oferent dawał 2.597.760,00 zł brutto i wygrał. Umowę podpisano na 4 lata. Duża niechęć z dzielenia się wiedzą jak widać. A Mieszkańcy naszego Miasta są akurat do takich informacji bardzo pozytywnie nastawieni.

Przy tym przetargu interesujące jest, kto parafował SIWZ do przetargu, bo chyba nie ta sama kancelaria prawna, która świadczyła usługi prawne z poprzedniego przetargu? Wystarczy, że Naczelnik Wydziału Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej Pan P. Kuzior kontroluje  „sam siebie” np. w ZCOSS im. S. Starkiewicza, no bo jak inaczej określić przewodniczenie zespołowi zadaniowemu kontrolującemu szpital i przewodniczenie Radzie Społecznej tegoż szpitala, zresztą etc.? Ewidentna dla mnie sprzeczność interesów…

Komentarze

2 komentarze do “płacimy! za oddział ZCO”

  1. Dąbrowiak, 28 lut 2019 o 9:34

    Zobaczymy do jakich wniosków dojdzie Zespół Powołany przez Prezydenta Marcin Bazylak do oceny sytuacji Szpitala.Czekamy dalej na konkurs na dyrektora szpitala zapowiadany.

  2. Ewa, 28 lut 2019 o 11:03

    żyjmy zdrowi i czekajmy

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie