Sprzedaż działek gminnych.

Kategorie: Aktualności   | 7 stycznia, 2023

Ze względu na dyskusję z Panem Prezydentem M. Bazylakiem (lewica bezpartyjna, dawniej lewica partyjna SLD) na ostatniej sesji Rady Miejskiej D.G., w temacie jego skłonności/braku skłonności do sprzedaży nieruchomości, nota bene w kontekście wyrażenia zgody na połączenie spółek poprzez przejęcie spółki PM MZUM.PL S.A. przez spółkę Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. (zobacz: fuzja FPŻ i MZUM – sesja 14.12.2022 r.), dzisiaj wyjaśniające uzupełnienie tej kwestii. Na sesji chodziło mi głównie o sprzedaż mieszkań komunalnych z bonifikatą, czego przeforsowanie uważam za swój ogromny sukces jeszcze z czasów mojej pierwszej kadencji jako radnego Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w latach 2006-2010, natomiast Pan Prezydent dał przykład sprzedaży terenów inwestycyjnych na Tucznawie.

Akurat, jeszcze w listopadzie (18.11.2022 r.) złożyłem interpelację w temacie sprzedaży nieruchomości gruntowych z wyłączeniem Tucznawy (właściwie z wyłączeniem terenów stref ekonomicznych), aby perspektywicznie i szeroko na to spojrzeć.

Treść interpelacji (na czerwono odpowiedzi Pana Prezydenta):

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, proszę o udzielenie informacji od kiedy w Dąbrowie Górniczej uruchomiono proces dekomunalizacji nieruchomości gruntowych, ile nieruchomości zbyto w trybie przetargowym oraz ile w trybie poza przetargowym.

[…] proces komunalizacji rozpoczął się z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych czyli w dniu 27.05.1990 r. (to akurat oczywiste – przyp. mój).

Proszę podanie ilości zbytych nieruchomości gruntowych i łączną ich powierzchnię z podziałem na poszczególne lata za okres ostatnich dziesięciu lat.

W ostatnich 10 latach tj. w okresie 2013-2022 w drodze bezprzetargowej zbyto łącznie 41 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 74104 m2.

Natomiast w trybie przetargowym w latach 2013-2022 sprzedano 140 działek o łącznej powierzchni 240919 m2.

Proszę również o podanie sprzedanych przez Gminę/UM DG nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy oraz Skarbu Państwa będących we władaniu Gminy/UM Dąbrowy Górniczej – ilość i łączną powierzchnię z podziałem na lata za okres ostatnich dziesięciu lat, wyłączając nieruchomości wchodzące w skład stref ekonomicznych.

Prosiłem o dane z rozbiciem na poszczególne lata. Jednak słowo pisane jest przez Pana Prezydenta zrozumiałe tylko w części, a ja nie umiem pisać w języku lewackim, tzn, unioeuropejskim, bo to chyba byłoby dla nich bardziej zrozumiałe (odpowiedź sygnował znowu za M. Bazylaka III Z-ca Prezydenta Pan W. Kędzia).

George Orwell pisząc Rok 1984 i tworząc język nowomowy komunistycznej (realnosocjalistycznej) był zdecydowanie geniuszem przewidując przyszłość w rękach lewactwa.

Zdecydowanie odpowiedź Pana Prezydenta uważam za próbę wyślizgania się i rozmycia tematu. Dlatego zmusiło mnie to do złożenia kolejnej interpelacji (16.12.2022 r.):

dot.: sprzedaży nieruchomości gruntowych – 2

Szanowny Panie Prezydencie, […]

proszę o wykaz zbytych działek, tj. z podaniem ich numerów oraz obrębu (w przypadku zmiany numeracji proszę o podanie starej i nowej), daty zbycia, powierzchni oraz ceny sprzedaży od roku 2013 do dnia dzisiejszego, zarówno tych 41 sztuk zbytych w trybie bezprzetargowym, jak i tych 140 sztuk zbytych w trybie przetargowym.

Grzegorz Jaszczura

Niestety w odpowiedzi tryb wyślizgiwania się z tematu Pana Prezydenta zdecydowanie przeważył i wypłynął w odpowiedzi na wierzch. Póki co zamieszczam obok tylko foto odpowiedzi. Myślę, że w następnym wpisie dot. tej tematyki, ustosunkuję się głębiej także do treści zawartych w odpowiedzi Pana Prezydenta. Mam nadzieję, że to nie kolejny temat tabu w Dąbrowie Górniczej!?

Komentarze

2 komentarze do “Sprzedaż działek gminnych.”

  1. Mieszkaniec DG, 7 sty 2023 o 12:05

    Odpowiadają tak na interpelacje aby niewygodne fakty pominąć stara zasada ich .Wstyd dla prezydenta że takich urzędników ma.

  2. Ewa, 7 sty 2023 o 12:36

    święta prawda o lewicy

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie