Wspomniałem o problemie związanym z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego szpitala ZCOSS w Dąbrowie Górniczej na sesji w dniu 24.06.2020 r., wynikającym z braku takiego punktu w obradach R.M. 🙂 . Komisję Zdrowia przełożono i odbyła się ona zdalnie w dniu 29.06.2020 r. W porządku obrad było opiniowanie projektu uchwały dot. tegoż sprawozdania na sesję Rady Miejskiej w dniu 09.09.2020 r.

Po moim prywatnym pierwszym czytaniu sprawozdania finansowego i dodatkowo sprawozdania z badania rocznego spr. finansowego przez biegłego rewidenta, nasunęło mi się sporo wątpliwości i zdecydowałem się na wnioskowanie o przesunięcie tej komisji na wrzesień, aby lepiej zapoznać się z materiałem. Zadziwia mnie, że pozostali radni z komisji zdążyli się z tym zapoznać. Trzeba przyznać są nieźli! Sugerowałem także konieczność zaproszenia biegłego rewidenta na Komisję w celu wyjaśnienia wątpliwości i niejasności nasuwających się po przeczytaniu opinii o sprawozdaniu finansowym. Niestety lewicowa koalicja radnych (w tym trójka radnych z Rady Społecznej, która już zdążyła jednogłośnie przyjąć to sprawozdanie na R.S., tj. K. Dybich, M. Miczko i K. Stępień) odrzuciła mój wniosek.  Tak dla przypomnienia, jak oni głosują (i za czym) na Radzie Społecznej: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49649#more-49649, chyba nikogo nie dziwi, że do takich „maszynek do głosowania” nie mam zaufania. Dziwię się, że można do nich mieć to zaufanie!

A problemem są wątpliwości, jakie nasuwają się w związku z opinią z zastrzeżeniem (!) biegłego rewidenta, nota bene działającego w imieniu Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z Katowic:

„Jednostka prezentuje w pozycji inne środki trwałe urządzenia o wartości netto 50.684 tys. zł (50.684.000,00 zł – przyp. mój), nabyte w 2014 r. na podstawie umowy, która […]. Naszym zdaniem wartość tych środków trwałych została na dzień bilansowy zawyżona o koszty finansowania zewnętrznego, przypadające po okresie oddania do użytkowania, szacunkowo o 29.024 tys. zł (29.024.000,00 zł – przyp. mój). Wartość zobowiązania z umowy na dzień bilansowy, powinna być wyceniona według skorygowanej ceny nabycia i jest zawyżona szacunkowo o 22.345 tys. zł (22.345.000,00 zł – przyp. mój). Powoduje to również zawyżenie kosztów amortyzacji i zaniżenie kosztów finansowych o kwotę odsetek szacunkowo o 3.000 tys. zł (3.000.000,00 zł – przyp. mój) oraz brak kosztów finansowych z tytułu wyceny o około 900 tys. zł (900.000,00 zł – przyp. mój).

Uważamy również. że wartość rezerwy oraz koszty finansowe zostały zaniżone o kwotę 25.983 tys. zł (25.983.000,00 zł – przyp. mój), wynikającą z wyroku sądu zasądzającego odsetki od zobowiązania, które Jednostka (ZCOSS – przyp. mój) prezentuje w zobowiązaniach warunkowych.

Prawdopodobieństwo prawomocnego wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego (!!! – przyp. mój).

Dodatkowo nie byliśmy w stanie zgromadzić wystarczających i odpowiednich dowodów, aby wypowiedzieć się co do prawidłowości rozdzielenia nakładów wynoszących 83.708 tys. zł (83.708.000,00 zł – przyp. mój) na środki trwałe (podlegające amortyzacji od 2014 roku (!!! – przyp. mój) i pozostające na środkach trwałych w budowie. Kwestia ta poprzez amortyzację może mieć wpływ na wartość wyniku finansowego lat ubiegłych oraz wyniku finansowego netto (!!! – przyp. mój).

Ciekawe, że nawet ten biegły miał zastrzeżenia, a radni lewicowi (SLD-POKO) nie?!

I dalej:

„[…] może powodować poważne wątpliwości, co do zdolności Jednostki do kontynuacji działalności (!!! – przyp. mój). Ponadto jednostka posiada ujemny fundusz własny oraz osiągnęła w badanym okresie stratę.”.

Czyli w końcu, jak jest biegły rewidencie? True czy false z kontynuacją działalności?

Mam także dużo uwag do liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, ale właściwie to zostawię sobie to na początek września i sesję Rady Miejskiej (prawdopodobnie w dniu 09.09.2020 r.). Coś trzeba Mieszkańcom przekazać. Przegląd Dąbrowski podejrzewam, że tego nie zrobi, aczkolwiek moją wypowiedzieć o samorządzie z okazji jego 30-lecia zamieścił ostatnio. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53063#more-53063.

Chociaż czy szpital dociągnie do września z taki wynikami jakie ma? W tym względzie trzeba być jednak optymistą. Może prokuratura trochę ożyje po wyborach? Musi powstać także nowy Program naprawczy et cetera.

Komentarze

8 komentarzy do “ZCOSS – sprawozdanie finansowe za 2019”

 1. mieszkaniec, 2 lip 2020 o 7:00

  Witam . Ta sytuacja trwa od lat.

 2. Mieszkaniec ., 2 lip 2020 o 10:20

  Jedynie Radni G.Jaszczura i K.Zagajska pytają o szpital i się interesują reszta Radnych ma w nosie stan szpitala.

 3. Rolowana, 3 lip 2020 o 8:09

  Przemęczeni urzędnicy, single, ALBA MPGK, a co najważniejsze –
  500+(które co prawda pobierają także osoby bez Karty Dużej Rodziny z
  jednym lub dwójką dzieci) – oto POWODY DYSKRYMINACJI RODZIN WIELODZIETNYCH w Dąbrowie Pełnej Życia!!!
  Co na to WOJEWODA ŚLĄSKI? Ma on prawo uchylić uchwałę przygotowaną przez grupę radnych Agnieszkę Pasternak Kamila Dybicha Grzegorza Przewieźlika Szymona Widerę Adama Klimczyka Roberta Kazimirskiego Piotra Zielińskiego Roberta Witeckiego

  Zapomnieli o tym, że można żyć ekologicznie i rodzinnie – ale wielodzietność to w Dąbrowie Górniczej przeżytek… Przynajmniej dla większości radnych. A przyjrzenie się np. wysokości opłat dla operatora to zbyt duży wysiłek…

  http://rolowanadabrowa.pl/okiem-jaszczura-lewa-lewica-czyli-dabrowa-nie-pelna-zycia-rodzinnego

  Polecamy

  Redakcja Rolowanej Dabrowy

 4. Mieszkaniec ., 4 lip 2020 o 11:45

  Dyrekcja zwolniła kierownika SOR jest konflikt z załogą szpitala.

 5. Roman, 4 lip 2020 o 18:32

  Panie radny to jest tragedia że tacy radni jak Dybich Miczko Stępień reprezentują Mieszkańców w radzie Społecznej szpitala. Wszystko chcą zamieść pod dywan.

 6. Roman, 4 lip 2020 o 18:34

  A co robi PIS i wojewoda? Jak głosował przedstawiciel wojewody z PISu?

 7. Okiem Jaszczury - Sprawozdanie ZCOSS interpelacja i info o zwolnieniu dyrektora - Rolowana Dąbrowa, 15 lip 2020 o 10:24

  […] których b. ważne są sprawy związane z naszym szpitalem (wciąż) miejskim! Zobacz mój wpis: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53282#more-53282. Dlatego nie mogę pozostawić takiego stanowiska komisji, jakie zaprezentowali radni […]

 8. Okiem Jaszczura - Sprawozdanie ZCOSS interpelacja i info o zwolnieniu dyrektora - Rolowana Dąbrowa, 15 lip 2020 o 10:26

  […] których b. ważne są sprawy związane z naszym szpitalem (wciąż) miejskim! Zobacz mój wpis: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53282#more-53282. Dlatego nie mogę pozostawić takiego stanowiska komisji, jakie zaprezentowali radni […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie