ZCOSS – nie ma winnych?

Kategorie: Aktualności   | 11 maja, 2023

Odpowiedź Pana Prezydenta M. Bazylaka (lewica bezpartyjna) na moją interpelację dotyczącą oddalenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach skargi na decyzję Prezesa NFZ w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, była dla mnie zdecydowanie niesatysfakcjonująca. Zresztą muszę dodać, że pozostawiająca także wątpliwości czy Pan Prezydent panuje nad sytuacją w szpitalu? Wydaje się, że raczej nie. Zobacz. Dlatego złożyłem jeszcze jedną interpelację, która być może pomoże odpowiedzieć na pytanie dlaczego Pan Prezydent i jego lewicowi urzędnicy akurat o tej sprawie milczą w swoich lewackich mediach. Mieszkańcy informują mnie, że akurat tego tematu nigdzie oni nie poruszyli. Niestety źle wypełniony wniosek na konkurs na kontrakt na usługi PET (w Narodowym Funduszu Zdrowia) bezpośrednio wpłynął na finanse szpitala i konsekwencje znowu się ciągną za tym, podobnie jak kiedyś przy podjęciu budowy oddziału ZCO bez zapewnienia jego finansowania „zdołowało” szpital! Przynajmniej moim zdaniem.

Ponowna interpelacja była następującej treści:

Dąbrowa Górnicza, dn. 18.04.2023 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka 

dot. oddalenia przez WSA w Gliwicach skargi na decyzję Prezesa NFZ w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – BIS

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dn. 26.10.2022 r. (III SA/Gl 439/22) oddalającym skargę szpitala miejskiego ZCOSS w Dąbrowie Górniczej na decyzję Prezesa NFZ z dnia 31.03.2022 r. Nr 4/12/2022/OD w przedmiocie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Pana odpowiedzi na moją interpretację z dnia 10.03.2023 r. (nr BRM.0003.1363.2023), sygnowanej przez Pana II Z-cę Panią B. Borowiec proszę o odpowiedź na następujące doprecyzowujące pytania:

1. Kto IMIENNIE był odpowiedzialny za przygotowanie wniosku do NFZ

a) wniosku jako całości,

b) tej części wniosku, którą zakwestionował NFZ?

Opinia radców prawnych (tych samych, których interpretację podważył, wydając wyrok, jak w preambule mojej interpelacji WSA w Gliwicach) szpitala ZCOSS nie jest dla mnie wystarczającym argumentem, gdyż szpital poniósł w związku z tą sprawą określone koszty i nie została ta opinia, jak rozumiem, przyjęta przez sąd, jako obowiązująca!

Mamy odpowiedź. Znowu Pan Prezydent umywa ręce i załącza jedynie pismo Dyrektora Szpitala ZCOSS do Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia Urzędu Miejskiego Pani N. Wierzelewskiej.

2. Proszę o prostą odpowiedź na pytanie nr 2 (przywołanej, mojej wcześniejszej interpelacji):

czy NIE BYŁO wystarczającej liczby personelu (nie zapewniono dostatecznej liczby specjalistów) i w związku z tym dostosowano wniosek (zgodnie z odrzuconą przez Sąd interpretacją prawników Szpitala) do POSIADANYCH (zapewnionych) zasobów ludzkich?, czy też BYŁ zagwarantowany poziom zatrudnienia, a tylko dla jakichś (tutaj proszę o wyjaśnienie jakich oprócz oszczędności finansowych) powodów zminimalizowano ich liczbę w przygotowanej ofercie?

[…] Szpital zapewniał w dniu składania ofert personel w liczbie wymaganej do realizacji świadczeń w konkursie ofert: numer postępowania 12-22-000011/SOK/11/1/11.7220.001.12/01, ogłoszonym w dniu 22.11.2021 r. przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach:

– 4 lekarzy specjalistów – w tym 2 specjalistów medycyny nuklearnej oraz 2 specjalistów diagnostyki obrazowej

– 2 pielęgniarki

– fizyka medyczne

– 2 techników elektroradiologów. […].

Prawdę mówiąc nie do końca rozumiem to, jako odpowiedź na moje pytanie. Ale może tak jest.

3. W związku z powyższym proszę dodatkowo o podanie pełnych kosztów związanych z procesem sądowym.

Koszty związane z procesem sądowym wyniosły 1215,00 zł.

Grzegorz Jaszczura

Krygowanie się z odpowiedzią, gdy chodzi o szpital miejski jest trochę dziwne. Z drugiej strony zauważyłem na komisjach R.M., że nastąpiła zmiana obsługi prawnej w szpitalu. Ale nie mam pojęcia z czym było to związane.

Tak czy inaczej zrobiłem jeszcze jeden wysiłek, żeby dociec jak to było. Foto kolejnej interpelacji – dopytania obok.

Komentarze

Komentarze (1) do “ZCOSS – nie ma winnych?”

  1. Mieszkaniec DG, 12 maj 2023 o 12:59

    Jak zwykle winnych brak gdy lewica ponosi porażkę w szpitalu miejskim.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie