samorządność w Ząbkowicach c.d.

Kategorie: Aktualności   | 11 czerwca, 2010

20100403132Mój poprzedni wpis dotyczący tego tematu okazał się, nazwijmy to zgodnie z obowiązującą tzw. nowomową, kontrowersyjny. Otrzymałem szerokie uzasadnienie, od Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Ząbkowice Pana Marka Kępy, przedstawiające działalność tej jednostki pomocniczej oraz jej osiągnięcia. Zaraz to pismo przedstawię. Przy okazji, apeluję do mieszkańców Ząbkowic o uczestniczenie w niedzielę w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy! Głosowanie od 8.00 do 20.00. Niestety swego czasu udało mi się przeforsować w Radzie Miasta zmniejszenie progu wyborczego, przy wyborach do jednostek pomocniczych jedynie do liczby 20% – opór radnych z innych terenów tzw. zielonych oraz ogólnie radnych lewicowych, był wtedy olbrzymi. O ile pamiętam pierwszy mój wniosek mówił o 10%. Oczywiście ten próg też jest kontrowersyjny i radni lewicowi łatwo to wykorzystują do zanegowania możliwości istnienia jednostki pomocniczej akurat w Ząbkowicach. Bo dlaczego 10%, a nie 90%, a dlaczego w demokracji stosuje się w ogóle próg wyborczy? Wracamy do punktu wyjścia, czyli sensowności istnienia  jednostek pomocniczych. Abstrahuję (w tym momencie), od kosztów utrzymania z kieszeni wszystkich podatników, czyli także mieszkańców tych dzielnic, które nie posiadają jednostki pomocniczej w postaci Rady Dzielnicy, bo np. uważają, że z ich podatków, ich problemy powinien rozwiązywać Prezydent Miasta i Rada Miasta.

Treść pisma Pana M. Kępy, przedstawiającego pracę i osiągnięcia Rady Dzielnicy:

Rada Dzielnicy Ząbkowice w swojej dwuletniej działalności zajmowała się wieloma sprawami dotyczącymi naszej dzielnicy. Niektóre z nich udało nam się zrealizować, ale są też takie, które niestety władze miejskie odwlekają w czasie i odraczają terminy realizacji, uzasadniając to brakiem środków finansowych.

Najczęściej dotyczy to spraw związanych z oświetleniem ulic. Tak, są takie ulice w Ząbkowicach, które nie posiadają jeszcze oświetlenia, np. ulica Dworcowa, gdzie instalacja jest skorodowana i tak zniszczona, że nie nadaje się do użytku lub ślepa odnoga ulicy Szosowej, gdzie ok. 200m  odcinek jest nieoświetlony ponieważ nie posiada jeszcze instalacji.

Najwięcej interwencji jest jednak związanych z ulicami i chodnikami, które kwalifikują się do generalnych remontów lub naprawy. Odpowiedź władz miejskich w tej kwestii jest jedna: będą naprawiane w trakcie prac związanych z prowadzoną gospodarką wodno-ściekową.  W projekcie tego przedsięwzięcia Ząbkowice zakwalifikowane są do etapu W-5, który realizowany będzie w latach 2011-2014.

Na wniosek Rady zrewitalizowano Park Tysiąclecia przy ulicy Armii Krajowej, który latami niszczał i przestał być odwiedzany przez spacerowiczów, a stał się miejscem degustacji tanich win. Teraz park odzyskał swoją dawną świetność, alejki zostały odnowione, wycięto zniszczone drzewa i usunięto krzaki, a w tę przestrzeń wkomponowano plac zabaw dla dzieci. Aż miło patrzeć jak popołudniami miejsce to tętni życiem, pełno tam spacerowiczów i bawiących się dzieci. Zawnioskowaliśmy ostatnio o wyczyszczenie z nieczystości zbiornika wodnego, który jest tam zlokalizowany. W propozycjach do budżetu miasta na 2011 rok zgłosiliśmy renowację Parku Brzozowego, który kompletnie zdziczał i wygląda tak jak Park Tysiąclecia przed rewitalizacją, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku też będzie tętnił życiem.

W ubiegłym roku w wyniku naszej interwencji Wydział Komunalny i Gospodarki Mieszkaniowej przeczyścił i udrożnił na os. Młodych Hutników kanalizację deszczową, ponieważ od kilku lat w czasie ulewnych deszczy woda wybijała przez kratki ściekowe i zalewane był ulice oraz chodniki, a mieszkańcy uskarżali się na związane z tym trudności.

Zamontowanie progu spowalniającego ruch samochodowy w okolicach bloku 79 i 81 na tym samym osiedlu też spowodowany został interwencją Rady do Wydziału Drogownictwa i Komunikacji w UM Dąbrowy Górniczej.

Od pięciu lat zajmuję się przedłużeniem ulicy Łąkowej do os. Młodych Hutników, a Rada od początku jej powstania. Już w 2005 roku Rada Miejska swoją uchwałą zobligowała Prezydenta Miasta do wykupu działek będących własnością prywatnych osób. Bez przejęcia tych terenów na własność miasta przedłużenie tej ulicy jest niemożliwe. Mija już 5 lat, a działki nie zmieniły właściciela. Z roku na rok wnosimy ten projekt w propozycjach budżetowych, na 2011 rok także został ujęty przez naszą Radę. Zdaję sobie sprawę z uciążliwości mieszkańców tego osiedla gdy po ulewnych deszczach przeprawiają się tą dziką drogą do kościoła, czy młodzież do gimnazjum. Efekty takiej przeprawy widać gołym okiem co na pewno sprawia mieszkańcom dyskomfort.

Największym jednak sukcesem Rady Dzielnicy w powiązaniu z inicjatywą obywatelską mieszkańców Ząbkowic jest przedstawiony przez GDDKiA nowy projekt przebudowy DK1, który przewiduje dla naszej dzielnicy drugi węzeł zjazdowo-wjazdowy na S1 pod nazwą „Ząbkowice” w okolicach ulicy Krynicznej.

Aktualnie walczymy o oświetlenie ślepego odcinka ulicy Szosowej (naprzeciwko OSP), ulicy Dworcowej oraz bloków 22 i 24 przy ulicy Armii Krajowej. Sen z powiek spędza nam problem związany z ulicą Wypoczynkową, gdzie mieszkańcy zwrócili się do nas o pomoc i interwencję do władz miejskich aby utwardzić tę ulicę ponieważ po deszczach jest ona nie do przejścia. Napisaliśmy w tej sprawie już kilka pism, na które w odpowiedzi raz obiecuje nam się jej utwardzenie, a innym razem urzędnicy powiadamiają nas, że w miarę wolnych środków będą ją naprawiać. I tak od 2 lat trwa korespondencja, a mieszkańcy tej ulicy tracą nerwy spowodowane opieszałością urzędniczą i brakiem dobrej woli z tej strony, ale sprawy tej nie odpuścimy i doprowadzimy ją do końca.

Rada w swoich propozycjach budżetowych na rok 2010r. umieściła również jako priorytet remont generalny szkoły podstawowej nr 21. Z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły wynika, że remont wraz z termomodernizacją już się rozpoczął. W niedługim czasie wszystkie trzy szkoły w naszej dzielnicy będą jak nowe.

Za sukces naszej Rady należy także uznać wybór Ząbkowic  i terenu na stadionie KS „UNIA” pod budowę kompleksu sportowego pod nazwą: „Moje boisko – ORLIK 2012”. Jeszcze w czerwcu br. rozpoczną się pierwsze prace związane z jego budową. Więcej informacji dotyczących szczegółów technicznych tego projektu można znaleźć na stronie RDZ pod adresem: www.radadzielnicyzabkowice.yoyo.pl

Jak już informowałem wcześniej na forum Jednorazowego Informatora Rady Dzielnicy Ząbkowice, czekają nas, mieszkańców Dzielnicy, wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy, które odbędą się 13 czerwca 2010r. W naszym najlepszym interesie jest iść i zagłosować, ponieważ Rada Dzielnicy jest jedynym organem samorządowym w Ząbkowicach, który reprezentuje mieszkańców i dzielnicę przed władzami miejskimi. Jeżeli nie osiągniemy progu wyborczego minimum 20% frekwencji, to jeszcze w czerwcu Rada Miejska rozwiąże naszą Radę Dzielnicy i w Ząbkowicach nastąpi cisza, ponieważ jedyny reprezentant mieszkańców Dzielnicy zostanie unicestwiony, a mieszkańcy pozostawieni będą sami sobie. Czy potrafimy się  zmobilizować i powiedzieć NIE, czy pozwolimy aby rozwiązano naszą Radę?.

Wszystko jest w naszych rękach i zróbmy co do nas należy, idźmy w niedzielę 13 czerwca i zagłosujmy, tym samym opowiadając się za dalszą działalnością Rady na rzecz naszej Dzielnicy. Tydzień później odbędą się wybory prezydenckie, które będą ważne bez względu na frekwencję, mimo nieporównywalnej wagi w stosunku do naszych lokalnych wyborów dzielnicowych. Paradoks, czy zwalczanie idei samorządności? Odpowiedź zostawiam czytelnikom.”

Jeszcze wykaz interwencji Rady Dzielnicy:

„Z POZYTYWNYM SKUTKIEM:

 1. Remont generalny wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 21.
 2. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia przy ul. Armii Krajowej.
 3. Przegląd i udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Szosowej.
 4. Oznakowanie poziome i świetlne przejścia dla pieszych na ul. Armii Krajowej (pomiędzy wiaduktem, a stacją benzynową).
 5. Remont ulicy Chemicznej i montaż chodnika.
 6. Przegląd i udrożnienie kanalizacji deszczowej na os. Młodych Hutników.
 7. Zamontowanie progu spowalniającego ruch samochodowy przy bl. 79 i 81 na os. Młodych Hutników.
 8. Montaż obarierowań chodnika przy wiadukcie na ul. Armii Krajowej.
 9. Montaż punktu oświetleniowego przy garażach na ul. Armii Krajowej.

10. Budowa kompleksu boisk sportowych typu ORLIK na terenie KS ,,UNIA”.

11. Budowa parkingu samochodowego przy cmentarzu.

12. Powstanie drugiego węzła zjazdowo-wjazdowego dla Ząbkowic po przebudowie DK1 na S1.

W TRAKCIE ZAŁATWIANIA:

 1. Bezpośrednie połączenie autobusowe z Ząbkowic do Katowic.
 2. Wymiana instalacji oświetleniowej na u. Dworcowej.
 3. Utwardzenie ul. Wypoczynkowej.
 4. Doprowadzenie oświetlenia do ul. Szosowej (ślepy odcinek tej ulicy naprzeciwko OSP).
 5. Zagospodarowanie byłego Szpitala Geriatrycznego.
 6. Zamontowanie sygnalizacji świetlnej na ul. Dolomitowej.
 7. Zamontowanie fotoradaru na ul. Armii Krajowej (rejon ul. Willowej).
 8. Przedłużenie ulicy Łąkowej do os. Młodych Hutników.
 9. Uruchomienie 2 szt. latarni oświetleniowych przy Al. Zwycięstwa (os. Młodych Hutników, rejon dawnego budynku SEGU).

10. Remont kładki kolejowej wraz z modernizacją pod kątem dla niepełnosprawnych.

11. Budowa Skateparku w miejscu dawnego amfiteatru.

12. Budowa obwodnicy dla Ząbkowic od strony wschodniej i zachodniej.

13. Rewitalizacja Parku Brzozowego.

14. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Armii Krajowej pomiędzy blokami nr 26, a 22 i 24.

15. Zabudowanie spowalniacza ruchu samochodowego na ul. Hallerczyków.”

Tuż przed wyborami nie ma co już więcej filozofować. Niech mieszkańcy zdecydują, idąc zagłosować, czy ww. działania i osiągnięcia są wystarczające. Osobiście jednoznacznie uważam tą jednostkę pomocniczą za najbardziej prężną ze wszystkich istniejących w Dąbrowie Górniczej. Jak to w demokracji bywa, mieszkańcy dalsze istnienie Rady Dzielnicy, muszą jednakże wydeptać uczestnictwem w niedzielę, tj. 13 czerwca, w głosowaniu uzupełniającym do Rady Dzielnicy, gdyż ustawa określa minimalną liczbę radnych tejże rady. Przy niedostatecznej frekwencji radzie grozi rozwiązanie! Szkoda, żeby też moje wysiłki mające na celu utrzymanie właśnie tej Rady Dzielnicy zostały zmarnowane.

Przy okazji kończąc chciałem podkreślić, że spory personalne w Radzie Dzielnicy, jeżeli były i są, to wewnętrzna sprawa rady i osób ją tworzących. Przynajmniej ja tak uważam.


Komentarze

13 komentarzy do “samorządność w Ząbkowicach c.d.”

 1. nick, 11 cze 2010 o 8:56

  Panie radny. Rada osiedla przypisuje sobie pracę i osiągnięcia innych osób. I tak:
  1. Przebudowa DK 1.
  Gdzie jest wzmianka o radzie osiedla Antoniów i Ujejsce. Przecież to głównie ich zasługa m.in. Sławomira Smolenia z rady osiedla Antoniów i Jana Wroniszewskiego – radnego miejskiego z Ujejsca.
  2. ORLIK.
  Przecież to zasługa prezesa KS Unia Ząbkowice Jarosława Zagajskiego. To on zabiegał o Orlika na stadionie Unii, a rada mu torpedowała przez długi czas jego działania. Część radnych RDZ chciała Orlika na Osiedlu Młodych Hutników.
  3. Autobus do Katowic
  Przecież to inicjatywa Dawida Kmiotka z TPZ. Nie dziwię się że zrywał im plakaty z tymi bzdurami które na nich wypisują. Też bym się wkurzył jakby ktoś podpinał się pod moją pracę.
  4. Szpital Geriatryczny
  Zagospodarowanie tego szpitala to inicjatywa TPZ.
  5. Fotoradar
  Inicjatywa wspomnianego Kmiotka z TPZ.
  6. Kładka kolejowa
  przecież to inicjatywa Wita Wróblewskiego – niepełnosprawnego mieszkańca Ząbkowic, który jest już po 70-te. Ci radni jak on przyszedł z tą inicjatywą do nich o pomoc to go wyśmiali i wyrzucali z lokalu rady cały czas mu ubliżając. Radni miejscy dobrze sprawę znają i nic w tym zakresie nie zrobili.
  7. Park Tysiąclecia.
  Przecież rada nic w tej sprawie nie zrobiła. To inicjatywa miasta.

  Panie radny przecież ci ludzie podpisują się pod pracą innych. Nie dziwię się, że taki konflikt powstał wokół tej rady.

 2. Zdumiony, 11 cze 2010 o 11:43

  Dawidzie, Twoje próby dewaluacji działań Rady Dzielnicy Ząbkowice stają się coraz bardziej nieudolne. Weźmy punkt 1, czyli przebudowę DK 1, pan radny Grzegorz Jaszczura był naocznym świadkiem zabiegania o tę sprawę przez mieszkańców Ząbkowic, którzy podkreślali swoje wspólne działanie z Radą Dzielnicy. Członkowie RDZ w delegacji z mieszkańcami Ząbkowic poruszyli niebo i ziemię, aby zdobyć sojuszników dla zmiany projektu GDDKiA. Przekonywali do interesów Ząbkowic nie tylko Radę Miasta Dąbrowa Górnicza i jej Prezydenta, ale także ś.p. posła Grzegorza Dolniaka, poseł Beatę Małecką-Liberę, senatora Zbigniewa Meresa, radnego sejmiku wojewódzkiego Krzysztofa Stachowicza, a także dyrektora ds. infrastruktury w urzędzie Wojewody Śląskiego.

  W prawie wszystkich tych spotkaniach, które odniosły wymierny sukces uczestniczyli członkowie RDZ, zwalniając się z pracy, aby zdążyć na terminy dogodne dla w.w. osób.

  Rada Dzielnicy Ząbkowice spisała się na medal w tej sprawie i pomniejszanie jej wysiłków jest czynem bardzo małostkowym. Niestety do takich, bardzo nieeleganckich czynów ze strony pewnego towarzystwa RDZ już przywykła. Wczoraj na sosnowiec.info.pl ukazał się artykuł o znamiennym tytule „Incydent wyborczy”, którego lekturę polecam panu radnemu. To co tam opisano to już nie jest propaganda, czy podgryzanie. To już są chuligańskie wybryki.

 3. królik, 11 cze 2010 o 12:04

  Nie do wiary. Poprzedni komentarz napisał chyba nie mieszkaniec Ząbkowic. Bo co za różnica kto zabiegał o to by dzielnica się rozwijała dla udogodnień żyjących w niej ludzi. Przecież Rada Dzielnicy tak szumnie nazwana jest tylko mostem łączącym mieszkańców z którymi ma kontakt bezpośredni z Urzędem Miasta. Chyba najważniejszy jest efekt, a nie przechwałki kto zrobił więcej.
  Brawo Panie Grzegorzu, że interesuje się Pan nie tylko swoim okręgiem ale chyba całą Dąbrową.

 4. nick, 11 cze 2010 o 13:30

  Nie wiem czy ten nick to Pan Dawid ale na pewno wiem, że osoba ukrywająca się pod psudo Zdumiony ma na jego punkcie jakąś obsesję. Czyli jest to osoba niezrównoważona. Jedno wiem ze spotkania z mieszkańcami, że gdyby nie urzędnicy miasta to sprawy by w ogóle nie było, gdyż na czas nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, a przez to GDDKiA nie uwzględniła dodatkowego węzła. Mówił o tym przedstawiciel firmy Ayesa na spotkaniu z mieszkańcami. Ciekaw jestem co robiła RDZ w tym zakresie by wywrzeć nacisk na radnych miejskich by ci na czas uchwalili ten plan. Z tego co wiem nie było żadnej współpracy pomiędzy RDZ i Radą Miejską i to z inicjatywy tych osób które kierują RDZ.

 5. nick, 11 cze 2010 o 13:31

  Przypisywanie sobie pracy innych osób jest świństwem i oszukiwaniem ludzi.

 6. nick, 11 cze 2010 o 23:28

  oj D.K , bodzio , sympatio, lolo i takie tam inne twje fałszywe oblicza – przestan uzywac mego NICKU !!!!
  twoje wybryki sa nie na miejscu !
  juz wystarczy !
  idz ty lepiej na wybory tak jak radzi Radny Jaszczura !
  Panie Radny gratuluje! naprawde wspanialy i madry gest!
  Niech mieszkancy rozstrzygna w trakcie wyborów !
  Wiedzałem ze jest Pan z Krwi i Kosci Prawym Polakiem!!!!
  A ty D.K juz przestancałe zabkiwce cie juz poznały.

 7. nick, 11 cze 2010 o 23:30

  oj D.K , bodzio , sympatio, lolo, załozycielu TPZ i takie tam inne twoje fałszywe oblicza – przestan uzywac mego NICKU !!!!
  twoje wybryki sa nie na miejscu !
  juz wystarczy !
  idz ty lepiej na wybory tak jak radzi Radny Jaszczura !
  Panie Radny gratuluje! naprawde wspanialy i madry gest!
  Niech mieszkancy rozstrzygna w trakcie wyborów !
  Wiedzałem ze jest Pan z Krwi i Kosci Prawym Polakiem!!!!
  A ty D.K juz przestan całe zabkowice cie juz poznały i sie smieją z tego zrywania

 8. Bodzio, 12 cze 2010 o 7:59

  Leszczu będę sobie używał takiego nicka na jakiego mam ochotę, natomiast, podpisywanie się pod czyjąś pracą uważam za żenadę. A co do Ząbkowic to całą prawdę poznamy w niedzielę.

 9. Piotr, 12 cze 2010 o 9:12

  Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi, ale wiem że nie powinno się podpisywać pod pracą innych osób, a jak już to należałoby przynajmniej wspomnieć o tych osobach. Faktycznie ja w tym artykule nie widzę tego.

 10. mieszkaniec Ujejsca, 12 cze 2010 o 10:16

  Ten artykuł jest nierzetelny. Nie ma w nim nic o ludziach z Antoniowa i z Ujejsca. A to głównie dzięki radnemu Wroniszewskiemu udało się przeforsować te zmiany. Autor tego artykłu celowo pomija pracę innych osób, a wręcz nawet przypisuje sobie ich zasługi. Natomiast gdy ktoś tą sprawę wypomina to nagle pojawia się tajemniczy „nick” który próbuje skierować naszą uwagę na sprawy nieistotne jak zrywanie plakatów, czy problemy z nickiem. Dlaczego ten człowiek przypisuje sobie pracę innych ludzi?

 11. patrzący, 21 cze 2010 o 19:09

  Z tego co słyszałem to już kolejny radny zrezygnował z RDZ. To już 4 sztuka. Panowie M.K. i S.M. gratuluję sukcesów. Od was się już wszyscy odsuwają. Tym razem J.B. inicjator powołania RDZ. I co teraz będziecie dalej zganiać winę na innych. Przecież to pod waszym kierownictwem już 3 osoby podziękowały za współpracę w RDZ.

 12. ząbkowiczanin, 22 cze 2010 o 10:11

  Czyli kolejni rezygnują. Tylko pogratulować tym co kierują tą radą.

 13. michaska, 14 wrz 2010 o 11:49

  Mamy autobus 116 , który ma przystanek końcowy przed mostem na Antoniowie i dalej jedzie w kierunku trasy S1 mijąc przystanek , na którym się nie zatrzymuje , lecz oczekuje na nim , by przejechać kawałek trasy S1 i dojechać na przystanek w centrum Antoniowa .Ja mam takie pytanie , jesli tak drogo kosztuje zorganizowania autobusu do Katowic z Zabkowic , to DLACZEGO PRZEDŁUŻENIE LINII 116 O JEDEN JUŻ ISTNIEJĄCY PRZYSTANEK I PRAKTYCZNIE NIC NIE KOSZTUJĄCY , BO I TAK PRZEJEŻDŻA TEN AUTOBUS TAMTĘDY JEST RACZEJ NIEMOŻLIWE , BO DO TEJ PORY NIKOMU SIĘ TO NIE UDAŁO .TO JEST JAKAŚ PARANOJA DLA MNIE

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie