informacja publiczna w UM Dąbrowa G.

Kategorie: Aktualności   | 12 sierpnia, 2021

Informacja publiczna w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Trzeba od razu powiedzieć, że działa ona fatalnie. O tym, co to jest informacja publiczna i kiedy obywatel może z niej korzystać starałem się Mieszkańcom Naszego Miasta przekazać we wpisie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=56560#more-56560, a także http://grzegorzjaszczura.pl/?p=41289#more-41289.

A jak jest w praktyce? Aby urzędnicy (pracownicy) Pana Prezydenta M. Bazylaka „zaskoczyli”, najpierw musiałem złożyć interpelację do Pana Prezydenta Miasta, aby dowiedzieć się czy na prośbę składającego wniosek urzędnicy mają obowiązek potwierdzić jego otrzymanie. Niestety odbywało się to wstępnie wybiórczo. Obok na foto tłumaczenia urzędu. Obecnie dostaję już regularnie potwierdzenia przyjęcia wniosku o informację publiczną.

Później okazało się, że pewne tematy, akurat w moim wypadku związane z hałdą odpadów hutniczych „Lipówka” w Strzemieszycach Małych oraz ułomnymi umowami na najem gruntów Gminy Dąbrowa Górnicza przez prywatnego przedsiębiorcę nie są chętnie przekazywane wnioskującemu, w tym wypadku mnie.

Na wniosek wydawałoby się prosty:

o zanonimizowany skan dokumentu – prawdopodobnie decyzji kończącej postępowanie administracyjne – będący podstawą do wystawienie faktur nr 110/F/3/2021/GDO/UMDG oraz 111/F/3/2021/GDO/2021 za bezumowne korzystanie z działek składowiska odpadów hutniczych „Lipówka” (Państwa odpowiedź na informację publiczną WGN.1431.10.2021.KJ z dnia 05.05.2021 r.).

odpowiedź była negatywna, po prostu zbywająca petenta (foto obok), że niby „regulacje kodeksu postępowania administracyjnego nie mają” w tym wypadku zastosowania:

Musiałem złożyć ten wniosek jeszcze raz, wiele nie zmieniając (z tym, że podkreślmy czas płynie!):

o zanonimizowany skan dokumentu będący podstawą do wystawienie faktur nr 110/F/3/2021/GDO/UMDG oraz 111/F/3/2021/GDO/2021 za bezumowne korzystanie z działek składowiska odpadów hutniczych „Lipówka” (Państwa odpowiedź na informację publiczną WGN.1431.10.2021.KJ z dnia 05.05.2021 r.).

Zgodnie z zapisami wymienionej w preambule mojego wniosku ustawy jesteście Państwo zobligowani do udzielenia takiej informacji.

W odpowiedzi teraz jednak otrzymałem skan operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego (foto obok). I pismo podpisała, co dziwne, ta sama Pani urzędnik, tj. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Sawicka. Czyli regulacje kodeksu postępowania administracyjnego mają zastosowanie do bezumownego najmu. Raz mają raz nie mają?

Jednakże, gdy dociekałem dalej, urzędniczy mur zwiększył się. Tego muru, po 32. latach od zburzenia muru berlińskiego jakoś ta panująca w lewicowej Unii Europejskiej parademokracja nie obaliła. Tak swoją drogą, czyżby pracownicy Pana Prezydenta i Pan Prezydent mieli coś do ukrycia?

Albowiem na wniosek treści o:

skan dokumentu obliczeniowego wraz z załącznikami, w tym załącznikami graficznymi, będący podstawą do wystawienia przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej zlecenia operatu szacunkowego nr 13/2021 (Państwa pismo WGN.271.5.134.2021 z dnia 02.03.2021 r.), dot. nieruchomości ozn. Nr geod. 882/13 k.m. 9, obręb Strzemieszyce Małe o pow. 13517 m2, KA1D/00038974/1, położonej w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach Małych.

odpowiedź jest zadziwiająca:

” […] wszelkie wyjaśnienia oraz dokumenty dotyczące obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 882/13 karta mapy 9 obręb Strzemieszyce Małe, otrzymał Pan we wcześniejszych informacjach oraz interpelacjach.”.

Tylko co mają moje interpelacje, jako radnego Rady Miejskiej, wspólnego z moim wnioskiem o informację publiczną? Nie mam pojęcia! Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Sawicka chyba zamotała się w pisaniu odpowiedzi. Może to wyjaśnia problem, jaki mam z treściami odpowiedzi na moje interpelacje do Pana Prezydenta M. Bazylaka, sygnowane przez nota bene jego III Z-cę Pana W. Kędzię. Zobacz: hałda – vademecum. Świadczą one albo o niekompetencjach w temacie, albo o chęci czegoś ukrycia, z tym że zaznaczam nie wiem czego.

Byłem konsekwentny i wysiliłem się raz jeszcze, dodając do treści poprzedniego wniosku:

[…] Państwa odpowiedź z dnia 07.07.2021 r. (Wasz znak: WGN.1431.18.2021.KJ) na wniosek o inf. publiczną nr BO.1431.178.2021 z dnia 23.06.2021 r. jest niezgodna ze stanem faktycznym w kwestii przekazania materiałów rzeczoznawcy majątkowemu, czyli Zleceniobiorcy, celem przygotowania operatu szacunkowego. Nie przedstawiono mi zgodnie z moim wnioskiem (stąd jego ponowienie powyżej) dokumentów, na podstawie których wystawiono przedmiotowe zlecenie. Rzeczoznawca otrzymał dokumenty przygotowane przez merytoryczny Wydział, na podstawie którego przeprowadził operat. 

Uwagi Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawione w piśmie z dnia 07.07.2021 r. nie są merytoryczne i odnoszą się do kwestii, w których nie ma kompetencji. Interpelacja jest prawem radnego, a informacja publiczna prawem obywatela – i mieszanie tych pojęć niedobrze świadczy o urzędniku. Proszę wobec tego o zastosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej i udzielenie kompetentnej, i pełnej odpowiedzi, a nie obchodzenia jej zapisów, tj. zamiast wydania ew. decyzji o odmowie wskazywanie, że odpowiedź została już udzielona (co jest wg mnie oczywistą nieprawdą). 

Chciałbym przypomnieć o treści art. 23 ww. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.0.2176t.j.).

Odpowiedź obok na foto, tym razem podpisana przez Z-cę Naczelnika Panią Agnieszką Wajda:

„[…] Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że wobec zmiany zajętej powierzchni działki gminnej pod składowisko, zaszła konieczność do złożenia zlecenia na wykonanie operatu szacunkowego.”.

Czyli takie „odszczeknięcie” na odczepnego urzędnika.

„Konieczność”?, z tego wynika, że dobrze, że się tym zająłem, bo wszyscy urzędnicy (w tym prezydenci), którzy podpisywali umowy najmu z prywatnym przedsiębiorcą działek gminnych przez tyle lat, tego nie zauważyli. Ale dokumentu zlecającego i tak nie ma w odpowiedzi! Czyli urzędnicy działają na słowo. Może tu tkwi przyczyna: umowy najmu AMP – zwycięstwo (prawie)!. Ponadto interpretując dosłownie odpowiedź na informację publiczną wynika, że odpowiedzialność za zbyt małą powierzchnię najmu prywatnemu przedsiębiorcy i straty finansowe do budżetu Miasta ponosi Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Panie Prezydencie!

Tak działa informacja publiczna w UM Dąbrowie Górniczej!

Komentarze

2 komentarze do “informacja publiczna w UM Dąbrowa G.”

  1. Dąbrowiak., 12 sie 2021 o 17:32

    Naczelnik do dyscyplinarnego zwolnienia.

  2. Michel, 13 sie 2021 o 14:32

    skandal to mało napisane

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie