Co z długiem Perinatologii Śląskiej?

Kategorie: Aktualności   | 10 czerwca, 2019

No co? No co z tym długieeem? Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej chcą wiedzieć co z tym długiem, powstałym przecież w wyniku działań p.o. Dyrektora Z. Grzywnowicza, wspieranego przez Prezydenta Z. Podrazę (od listopada także dyrektora szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza; w tym czasie prezydentem jest już M. Bazylak)? Wszyscy to lewicowe SLD. Dodać by trzeba jeszcze skrajnie lewicową koalicję radnych (SLDPOPOKOTPDG) Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, która zawsze wspierała działania p.o. Dyrektora czy Prezydenta Miasta. Postawiłbym nawet tezę, że to im wg mnie Mieszkańcy zawdzięczają obecny stan finansowy i nie tylko w naszym miejskim szpitalu.

Zobacz moje próby walki:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=33969#more-33969,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42729#more-42729,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42904#more-42904,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=43200#more-43200,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=43373#more-43373.

Ponieważ zdecydowanie mnie to gnębi, co z naszymi pieniędzmi się stanie, złożyłem kolejną interpelację związaną z Perinatologią:

Grzegorz Jaszczura                                           Dąbrowa Górnicza, dn. 06.03.2019 r.

Radny Rady Miejskiej

Dąbrowy Górniczej

Dot.: szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w nawiązaniu m.in. do b. trudnej sytuacji finansowej naszego szpitala Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza

proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. jakie są zaległości firmy Perinatologia Śląska Sp. z o.o. wobec naszego szpitala (ZCOSS)? Proszę o podanie kwoty zadłużenia głównego oraz odsetek.
 1. na jakim etapie znajdują się, jeżeli toczą się, sprawy sądowe dotyczące tychże zaległości?
 1. dlaczego, choć konkurs na dzierżawę pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz przejęcie udzielania świadczeń w tym zakresie, wygrało konsorcjum podmiotów leczniczych i podmiotu nie będącego na dzień składania ofert podmiotem leczniczym, tj.
 • Perinatologia Śląska Sp. z o.o.
 • Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski
 • Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski – Spółka Komandytowa

odpowiedzialność za prowadzenie oraz wierzytelności wobec naszego szpitala, posiada jedynie Perinatologia Śląska Sp. z o.o.?

Przecież w odpowiedzi na moją interpelację Zastępca Prezydenta Miasta Iwona Krupa (pismo nr WZA.0003.10.2015 z dnia 14.07.2015 r.) napisała, iż:

„Świadczenia przejmuje konsorcjum składającego się z trzech firm, gdzie tylko jedna jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a pozostałe to spółka osobowa i jednoosobowa działalność. Zatem zabezpieczeniem realizacji umowy nie jest wyłącznie kapitał zakładowy spółki z o.o., ale także majątek pozostałych podmiotów.”.

Jest odpowiedź, niestety kładąca ich jako zarządzających szpitalem i naszym mieniem, przynajmniej wg mnie.

Mianowicie:

„W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego […] informuję, że zadłużenie Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o. wobec ZCOSS im. S. Starkiewicza […] wynosi:

– należność główna: 1.910.756,10 zł

– odsetki: 345.078,11 zł

– koszty sądowe pozostałe do spłaty: 560,11 zł (w sumie daje to: 2.256.394,32 zł, wyegzekwowano w toku postępowania egzekucyjnego kwotę 13.873,89 zł 🙂 – przyp. mój).

W sprawie zaległych płatności przeciwko Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o. Szpital wytoczył 5 spraw sądowych […] (całość obok na foto – przyp. mój).

[…] Jednak z uwagi na fakt, że Perinatologia Śląska Sp. z o.o. prowadziła działalność leczniczą, a co za tym idzie posiadała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, egzekucja świadczeń w opinii p.o. Dyrektora ZCO (Z. Grzywnowicza?, a co na to nadzór, czyli Prezydent-Dyrektor Z. Podraza, a ostatnio Prezydent M. Bazylak??? – przyp. mój) była najłatwiejsza właśnie z tego podmiotu (błąd!, nie najłatwiejsza!, albowiem nieudana!, nieudana to określenie delikatne – przyp. mój). Zakładano, że całość należności zostanie spłacona z wartości kontraktu i majątku Spółki, stąd pozwano wyłącznie Spółkę (naiwność czy głupota, a może nie dbanie o majątek Gminy? – przyp. mój).

Ponadto informuję, że należności od pozostałych uczestników konsorcjum są nadal wymagalne i nie uległy przedawnieniu z uwagi na uznanie ich w całości przez wszystkie strony konsorcjum na podstawie ugody z maja 2016 r. Z uwagi na trwające postępowanie egzekucyjne, które zostało umorzone w bieżącym miesiącu (taki pech, akurat jak ja napisałem interpelację – przyp. mój), Dyrektor ZCO nie podjął jeszcze decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Jednak całość należności, do połowy maja, może być w każdej chwili skierowana na drogę postępowania sądowego. (w każdej chwili?, to pozew się pisze chwilę? – przyp. mój).

Powyższą odpowiedź Pana Prezydenta M. Bazylaka (Lewica) sygnował II Zastępca Prezydenta Pani B. Borowiec (SLD).

Komentarze

4 komentarze do “Co z długiem Perinatologii Śląskiej?”

 1. Dąbrowiak, 10 cze 2019 o 12:48

  Przydała by się kontrola Regionalej Izby Obrachunkowej w Szpitalu po rządach dyrektora Grzywnowicza jaki stan jest.Prezydent Bazylak niech szuka rozwiązania problemu.

 2. Okiem Jaszczura - Co z długiem Perinatologii Śląskiej za outsourcing porodówki? - Rolowana Dąbrowa, 11 cze 2019 o 10:18

  […] Grzegorz Jaszczura – Blog […]

 3. J, 12 cze 2019 o 11:49

  Brawo Panie Grzegorzu za czujność. Jest Pan jedyny w mieście.

 4. Dąbrowiak, 17 cze 2019 o 0:26

  Sprawa dla Prokuratury niegospodarność Brawo za działanie Panie Radny.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie