Nici z obniżki cen wody i odpr. ścieków

Kategorie: Aktualności   | 19 lutego, 2015

Zdjęcie1971Moje wysiłki idące w kierunku doprowadzenia do obniżenia cen wody i odprowadzenia ścieków w Dąbrowie Górniczej, szczególnie w kontekście odkupienia udziałów od Niemców (za circa 31 milionów złotych) w Dąbrowskich Wodociągach sp. z o.o., nie spotkają się jednak (prawdopodobnie) z pozytywnym happy endem. Tak wynika z odpowiedzi Pana Prezydenta Zb. Podrazy (skrajna lewica SLD) na moją interpelację w tej sprawie. Zobacz jej opis.

PWiK-odp.pod. (1)W odpowiedzi na interpelację, zawartą w piśmie z dnia 28 stycznia 2015r. znak BRM.0003.94.2015, dotyczącą taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na wstępie chcę poinformować, że Zgromadzenie Wspólników spółki Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. nie posiada kompetencji do wprowadzenia przedmiotowych taryf, niezależnie od wielkości udziału jst w kapitale zakładowym Spółki. Procedurę zatwierdzania taryf, w tym kompetencje organów spółki i jst reguluje art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U z 2015 r, póz. 139). (No tak, w takim razie złożę to na karb ułomnego państwa i samorządności lokalnej, państwa nota bene budowanego od 26 lat przez postokrągłostołowe władze, obecnie już pararepubliki UE!, właściciele, czyli Polacy nic (prawie nic) nie mogą – przyp. mój).

Taryfy zgodnie z art.24 ust. 10 ww. ustawy obowiązują co do zasady przez okres 1 roku, jednocześnie też przepisy nie przewidują możliwości zmiany taryfy w ciągu okresu na jaki została zatwierdzona poza przypadkiem zmiany wysokości stawki podatku VAT. (To pech, że akurat obowiązują od 06.2014 r., gdy 31 milionów zł za udziały Niemców wyasygnowano z budżetu miasta w sierpniu 2014 r. – przyp. mój). Aktualne taryfy obowiązują do 30.06.2015r. W roku ubiegłym wysokość stawek nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniej taryfy, pomimo że koszty funkcjonowania Spółki wzrosły nie tylko ze względu na uwarunkowania makroekonomiczne, ale także, a może przede wszystkim z uwagi na koszty inwestycji realizowanych przez Spółkę na obiekcie „Oczyszczalnia Ścieków Centrum” oraz realizowanego przez Gminę projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”. SKMBT_C20312061309220-3(To potwierdza z kolei tezę, że udziałowcy niemieccy dosyć cwanie pozbyli się udziałów, akurat gdy należy zacząć spłacać koszty inwestycji 🙂 ; swoją drogą, jak astronomicznie wysokie musiałyby być ceny wody i odprowadzenia ścieków, aby można się było wywiązać z utajnionej na 10 lat umowy prywatyzacyjnej prezydenta M. Lipczyka (PZPR, PPPP, SdRP, SLD) – jak zawsze rozumiałem, Pana mentora Panie Prezydencie, w kontekście konieczności wypłacania dywidendy i dodatkowo spłacania wspomnianych przez Pana Prezydenta inwestycji!!! Naprawdę szkoda, że nikt z Pana otoczenia i sam Pan Prezydent nie zechcieli mnie dokładnie słuchać w poprzedniej mojej kadencji w Radzie Miejskiej 2006-2010 – przyp. mój).

Odkupienie przez Gminę udziałów od Wspólnika RWE Aqua GmbH kończy okres przyjmowania we wniosku o zatwierdzenie taryf poziomu marży zysku zgodnego z Porozumieniem Wspólników, nie musi jednakże oznaczać całkowitej rezygnacji z zysku Spółki. Przypominam panu radnemu, że Gmina jako największy udziałowiec musi zapewnić warunki do normalnego funkcjonowania Spółki, a w szczególności zapobiegające dekapitalizacji majątku i utrzymujące płynność finansową w kontekście m.in. obsługi zaciągniętych przez Spółkę kredytów. Niespełnienie powyższych warunków może narazić Wspólnika na zarzut działania na szkodę Spółki lub konieczność jej dekapitalizowania. Z całą pewnością mogę pana radnego zapewnić, że w przypadku nowych taryf zmierzać będziemy do odejścia od sytuacji zakładającej generowanie zysków na potrzeby dywidendy. Rozważamy także rezygnację z dopłat. Z tego powodu uchwała dotycząca dopłat w 2015r. podjęta przez Radę Miejską obecnej kadencji obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca br, a więc kończy się z terminem obowiązywania aktualnych taryf. (Mnie akurat nie musi Pan Prezydent pouczać (czy nawet informować!), jak funkcjonują w tym państwie prywatne spółki prawa handlowego, ale dziękuję – przyp. mój).

PWiK-odp.pod. (2)Co do pana rozważań na temat podatków, a w szczególności stwierdzenie, że przedstawione w piśmie rozwiązania pozwolą na przerwanie cyt.: „spirali nakręcania cen podatkami”, pragnę zauważyć, że to nie przychody ani też kwota dywidendy decyduje o wysokości zapłaconego przez Spółkę podatku CIT, a poziom osiągniętego dochodu. W świetle przepisów prawa określających zasady sporządzania wniosku taryfowego, a w szczególności wyliczania wysokości taryf nie można zgodzić się z tezą, że to podatki nakręcają spiralę cen, a jeżeli już to tylko w przypadku ich wzrostu na co na szczeblu samorządu nie mamy niestety wpływu. (Panie Prezydencie to oczywista oczywistość, z tym że moja teza, także jest oczywistą oczywistością i pozostanę przy swoim, że podatki nakręcają ceny. Niestety, aby urzędnik to zrozumiał musiałby chyba zacząć płacić ze swoich pieniędzy te zobowiązania, wynikające z zawierania takich umów o jakich rozprawiamy już 9-ty (słownie: dziewiąty) rok Panie Prezydencie! – przyp. mój).

z poważaniem

Prezydent Miasta Zbigniew Podraza

Dziękuję za odpowiedź Panie Prezydencie.

Ps Co do sposobu na zmniejszenie cen wody i odprowadzenia ścieków, to można jeszcze zmniejszyć koszt funkcjonowania spółki Panie Prezydencie, a w tym aspekcie to radzę także Panu Prezydentowi przyjrzeć się zarobkom Prezesa Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o., jego zastępców i także członkom Rady Nadzorczej. Bo efekty pracy członków Rady Nadzorczej (głównie z nadania Pana Prezydenta!), z punktu widzenia mieszkańców (w tym mojego!) Dąbrowy Górniczej są mierne Panie Prezydencie, a nasza dyskusja jest tego dowodem!

Komentarze

9 komentarzy do “Nici z obniżki cen wody i odpr. ścieków”

 1. Sympatia, 19 lut 2015 o 8:24

  Można się tego było spodziewać, ale brawa Panie Grzegorzu za obronę mieszkańców.

 2. Michał, 19 lut 2015 o 11:38

  Urzędnicy żyją w innym świecie. Oni zawsze mają wypłatę i ZUS na emeryturę. Oni zawsze będą bronić tego złodziejskiego systemu.

 3. myślący, 19 lut 2015 o 15:46

  Zamiast pyskówki, należy powołać grupę radnych, mających pojęcie o funkcjonowaniu spółki z o.o. zasadach stosowania dopłat, naliczania dywidendy, kosztach funkcjonowania tej spółki w rozbiciu na grupy, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji i wynagrodzeń zarządzających, kosztów spłaty zadłużeń i podatków, oraz kilku aspektów polityki prawidłowego zarządzania. Po przygotowaniu programu przystąpić do badania tej spółki. Radni posiadają prawo badania poprawności wydawania przychodów na cele uzasadnione, ponadto analizę tworzenia kalkulacji; wyceny wody, oraz kosztów odbioru i oczyszczania ścieków.

 4. Kazimierz Jasionek, 19 lut 2015 o 20:19

  Następny mamy przykład do czego nam jest potrzebny taki cyniczny zarząd miasta !!!Tak będą kręcić kota ogonem ,by tylko oni wyszli na swoje a mieszkańców Dyzma , Burak, Ciućma Malinowski i reszta tej sitwy mają głęboko w d…. Ile nas już kosztowała ta kretyńska sprzedaż udziałów PWiK Niemcom to woła o pomstę do nieba. Ale komuchy przecież w nic nie wierzą i te miliony nie poszły przecież z ich kieszeni tylko za […] Lipczyka i innych zapłacili mieszkańcy.Dywidendy nie muszą już płacić to wymyślą 1000 innych powodów bezczelni kpiarze by nadal doić mieszkańców !!!! Dyzma ma podać zarobki całego zarządu i RN którą sam przecież podawał czyli Ciućmę i Buraka !!!!! Mieszkańcy DG długo jeszcze chcecie patrzeć na te machloje tych cyników ?????

 5. podatnik, 19 lut 2015 o 21:40

  Doskonale Panie Grzegorzu.

 6. obserwator, 20 lut 2015 o 15:30

  Mieszkańcy Dąbrowy są niereformowalni przez 2 pokolenia. Oni budują komunę 🙂

 7. Kazimierz Jasionek, 21 lut 2015 o 20:10

  Taką zbieraniną jaka się zrobiła z DG przez Hutę Katowice (zbieranina z całej Polski) dobrze się rządzi tym naszym Dyzmom, gdyż z reguły takiego mieszkańca nie obchodzi co się w mieście dzieje. Nie mam nic przeciwko przemieszczaniu się ludzi z jednego terenu na inny, lecz właśnie w tym widzę ten tumiwisizm jaki okazuje olbrzymia ilość obecnych mieszkańców. Rządzący doskonale o tym wiedzą i w takim mieście penetracja kieszeni wyborców odbywa się bez żadnego sprzeciwu, a każdy chyba wie ,że w mętnej wodzie łapie się najlepiej ryby i stąd rodzą się wielkie fortuny cwaniaczków !!!!!

 8. Dąbrowiak, 23 lut 2015 o 10:23

  Prezes Wodociągów Dąbrowskich ma pensje wyższą niż prezydent miasta DG a jest to teraz spółka miejska. Ceny wody w naszym mieście są jednymi z najwyższych w Polsce.Myślałem że jak miasto odkupiło udziały to zmniejszy ceny wody a tutaj nic.

 9. znawca, 27 lut 2015 o 10:11

  Brawo panie Grzegorzu!!!!!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie