Co słychać w Nemo?

Kategorie: Aktualności   | 6 grudnia, 2021

Dawno na blogu nie było o spółce gminnej „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. Ostatnio w styczniu br. zająłem się nią w kontekście podjęcia uchwały przez skrajnie lewicową R.M. Dąbrowy Górniczej o przekazaniu do tej spółki 5 mln zł, konkretnie poprzez objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Zobacz: Nemo-Wodny Świat ma kroplówkę. Odbyło się to zresztą kosztem szpitala miejskiego ZCOSS, bo o tyle zmniejszono budżet na realizację I i II etapu budowy oddziału ZCO, co uważam za skandal, żeby nie napisać, że to działanie na szkodę zdrowia Mieszkańców. Co do „Nemo…” to zresztą powtarza się ten sposób dofinansowywania bankruta od lat.

Z wyników finansowych „Nemo-Wodny Świat…” można wysnuć pewnik, że płynność finansowa znowu ulegnie załamaniu. Kwestia czasu. Straty bowiem pikują w górę. Zresztą przychody nigdy nawet nie zbliżyły się do utopii przedstawionej swego czasu w postaci koncepcji podwodnych podróży Kapitana Nemo, a samo opracowanie w postaci niegrubej broszurki kosztowało wtedy dobry milion zł. O ile pamiętam przychodów miało być rzędu 35-40 mln zł (prawie 20 lat temu!), a jest ich, jak wynika ze sprawozdań finansowych spółki, które dostarczył mi Pan Prezydent Miasta w odpowiedzi na moją interpelację wciąż 6-8 razy mniej.

Przychody za 2020 r. wyniosły jedynie 3.539.784,67 zł,

w 2019 r. było: 7.230.614,58 zł,

w 2018 r. było: 6.645.328,54 zł,

w 2017 r. było: 6.128.754,72 zł. 

Natomiast koszty działalności operacyjnej za 2020 r.: 7.754.826,88 zł,

w 2019 r. było: 9.002.999,24 zł,

w 2018 r. było: 8.445.002,10 zł,

w 2017 r. było: 8.091.712,27 zł. 

Strata netto za 2020 r.: 3.918.282,36 zł,

za 2019 r.: 1.835.894,65 zł,

za 2018 r.: 1.606.259,21 zł,

za 2017 r.: 1.681.296,94 zł.

Za 2021 r. strata będzie, ale wyniki poznamy dopiero za jakiś czas. Oczywiście ma tu wpływ pandemia, ale proszę zauważyć jakie Miasto miałoby oszczędności, gdybyśmy już kilka lat temu pozbyli się tego basenu bez dna, o co zawsze optowałem i czemu jest poświęconych wiele wpisów na moim blogu.

Oczywiście ze sprawozdań finansowych wynika także wiele innych wniosków, ale zostawmy to póki co na ewentualną sesję Rady Miejskiej w tym temacie. Tylko jeszcze uwaga, że kapitał (fundusz) podstawowy przy następnym dofinansowaniu przekroczy już 80 mln zł (Słownie: Osiemdziesiąt milionów złotych). Jeszcze 30 lat i szansa na kolejny zabytek w mieście jak znalazł.

A propos „Nemo-Wodny Świat…”, złożyłem też drugą interpelację:

                               Dąbrowa Górnicza, dn. 12.11.2021 r.

dot.: Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.  

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do wcześniejszych moich interpelacji dot. sytuacji w Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., w tym interpelacji z dnia 03.07.2019 r., a także w związku z docierającymi do mnie jako radnego Rady Miejskiej informacjami od Mieszkańców naszego Miasta proszę Pana Prezydenta o odpowiedź jak wyglądają następujące sprawy związane  z zapewnieniem ogólnie to ujmując bezpieczeństwa w naszym miejskim obiekcie:

czy wymiana szyb w świetlikach, która miała być rozpoczęta po mojej interpelacji z lipca 2019 r. została zakończona? Przypominam o istniejących wtedy pęknięciach świetlików nad basenem rekreacyjnym.

jak Pan Prezydent na dzień dzisiejszy ocenia bezpieczeństwo tego obiektu w kontekście jego już dobrych kilkunastu lat eksploatacji i znacznego zużycia wielu elementów i części, w tym skorodowania części i mechanizmów metalowych?

Grzegorz Jaszczura

Z odpowiedzi Pana Prezydenta (całość odpowiedzi foto obok) wynika, że

1. Wymiana szyb w świetlikach rozpoczęta w 2019 r. została zrealizowana.

2. W kwestii dotyczącej bezpieczeństwa obiektu informuję, że jest on nadzorowany na bieżąco pod względem bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i dopuszczony do użytkowania.

Podjęto szereg prac remontowych i zabezpieczających, etc.

Ps Historię „lania” pieniędzy do „dziurawego” basenu w Dąbrowie Górniczej przedstawiłem we wpisie na blogu z czerwca 2017 roku. Zobacz: „Nemo-Wodny Świat”.

Ponadto zobacz historyczne, inne wiele mówiące wpisy:

sesja 11.03.2020 r. – Nemo-Wodny Świat,

Plan naprawczy „Nemo-Wodny Świat…” w terenie,

Plan naprawczy „Nemo-Wodny Świat…”,

Czy Gmina utopi 30 mln w aquaparku?

Cuda i grzech zaniechania – konsekwencje

Apel do pana prezydenta Zb. Podrazy

Kto utopił Gminę w Aquaparku?

Inżynieria finansowa wg Zb. Podrazy …

Inżynieria finansowa wg Zb. Podrazy c.d.

Interpelacja Nemo-Wodny Świat!!!

Nemo-Wodny Świat – topi Gminę?

Jak to z Aquaparkiem było i będzie.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie