odlewnia żeliwa – postępowanie admin.

Kategorie: Aktualności   | 23 lutego, 2024

W uzupełnieniu poprzedniego wpisu na blogu dzisiaj szerzej o odpowiedzi Pana Prezydenta i postępowaniu administracyjnym w sprawie odlewni żeliwa w Tucznawie. Na Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miejskiej w dniu 22.01.2024 r. złożyłem wniosek do Prezydenta Miasta, przegłosowany pozytywnie przez komisję, dotyczący trybu postępowania administracyjnego przy realizacji odlewni żeliwa w KSSE Podstrefa Dąbrowa Górnicza w Tucznawie. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=66122#more-66122. Odpowiedź Pana Prezydenta M. Bazylaka (bezpartyjny fan NL, obecnie także PO, 3.Drogi i TPDG)) z dnia 05.02.2024 r. , czyli po dwóch tygodniach, w chronologicznym skrócie poniżej. Piszę o tych dwóch tygodniach nie bez kozery, proszę zwrócić uwagę, jak szybko urząd reagował i działał w tej sprawie. Mieszkańcy czekający na odpowiedzi w zwykłych sprawach związanych z ich problemami inwestycyjnymi, zezwoleniami i nie tylko, czekają i czekają na odpowiedzi…, a terminy ustawowe są przekraczane przez urzędników, nota bene bez konsekwencji – takie państwo.

20.06.2023 r. – wniosek Brembo Poland Manufacturing Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu odlewów żeliwnych na terenie KSSE, obręb Tucznawa. Zostało to przedsięwzięcie zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co oczywiście przebiega bez udziału społeczeństwa.

27.06.2023 r. – Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania administracyjnego zostało wysłane do obu stron. Jednocześnie Wydział Ochrony Środowiska wystąpił do Wydziału Urbanistyki i Architektury o zbadanie zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, także do Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów o wydanie oświadczenia.

12.07.2023 r. – Pismo Prezydenta Miasta, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do:

– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ)

– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej (PPIS)

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach (WP).

24.07.2023 r. – wpłynięcie opinii z RDOŚ o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

28.07.2023 r. – wpłynięcie opinii z PPIS o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

04.08.2023 r. – wpłynięcie wezwania z WP do przedłożenia wyjaśnień/uzupełnień.

31.08.2023 r. – po uzupełnieniu, wpłynięcie opinii z WP o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

13.09.2023 r. – pismo do stron o zakończeniu postępowania, wynikające z wniosku, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

11.10.2023 r. – Prezydent Miasta wydaje decyzję pozytywną dla przedmiotowego przedsięwzięcia (ostatecznie z datą 07.11.2023 r.).

10.11.2023 r.Brembo występuje do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji realizowanego obiektu magazynowego na odlewnię metali żelaznych na terenie KSSE w Tucznawie. Teraz już to przedsięwzięcie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko!

Dla takich przedsięwzięć  Organ przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

14.11.2023 r.czyli błysk! i Organ zawiadomił społeczeństwo o przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości składania wniosków i uwag.

14.11.2023 r. – zawiadomienie do stron o wszczęciu postępowania administracyjnego.

28.11.2023 r.Wydział Ochrony Środowiska wystąpił do Wydziału Urbanistyki i Architektury o zbadanie zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ww. przedsięwzięcia oraz do Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów o wydanie oświadczenia.

Po weryfikacji merytorycznej treści Raportu oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień tut. Organ wystąpi do właściwych Organów z dokumentacją w celu uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.

Reasumując […].

Szczegóły i reasumpcja Pana Prezydenta M. Bazylaka na zamieszczonych zdjęciach.

Jak rozumiem tłumaczenia i odpowiedź Pana Prezydenta M. Bazylaka inwestycja jest procedowana prawidłowo przez jego administrację. Mieszkańcy i firma wydaje się, że są z tego mniej zadowoleni.

Ja zapytuję także, dlaczego od 28 listopada do 05 lutego nie ma odpowiedzi Wydziału Architektury i Urbanistyki na pismo Wydziału Ochrony Środowiska tutejszego urzędu o zbadanie zgodności z planem tej inwestycji/przedsięwzięcia? Podobnie zresztą, jak nie ma odpowiedzi, Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów o wydanie oświadczenia zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zobacz wcześniejsze wpisy o odlewni i KSSE w Tucznawie:

Stop odlewni żeliwa!,

KSSE na Tucznawie,

sesja 24.01.2024 r. – odlewnia w Tucznawie,

KSSE w Tucznawie – odp. prezydenta,

Pytania Mieszkańców Tucznawy, Bugaja i Sikorki.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie