skarga do prezydenta M. Bazylaka

Kategorie: Aktualności   | 30 sierpnia, 2021

Zabawa w kotka i myszkę, jaką prowadzą ze mną urzędnicy-pracownicy Pana Prezydenta Miasta M. Bazylaka (obecnie bezpartyjny, dawniej SLD), w sprawach związanych z hałdą odpadów hutniczych „Lipówka” w Strzemieszycach Małych zmierza do końca. Zaznaczam, że raczej dzieje się to wolno i przy dziwnym milczeniu innych radnych, nie pisząc o tych ze Strzemieszyc, którzy twierdzą, że wszystko jest ok.

Więcej w treści interpelacji w tej sprawie. 

INTERPELACJA-SKARGA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

Dot.: odpowiedzi na interpelacje „udzielone” przez Pana Prezydenta

Szanowny Panie Prezydencie,

Art. 24 ust. 4 ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U.2021.1372 t.j. ) mówi:

„Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.”

Art. 24 ust. 6 zdanie drugie stanowi, że: „Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji”.

Na moje interpelacje do Pana Prezydenta dot. rekultywacji hałdy odpadów hutniczych w Strzemieszycach Małych i tematów z tym związanych, np. umów najmu gruntu prywatnemu przedsiębiorcy, odpowiadała wyznaczona przez Pana osoba, tj. III Zastępca Prezydenta Miasta p. W. Kędzia.

Szanując prawo Pana Prezydenta do wyznaczania osób reprezentujących Pana urząd chciałbym wnieść skargę na odpowiedzi tego Pana, nie odnoszących się merytorycznie do treści interpelacji, a wręcz ośmieszających nie tyle jego, co Pana Prezydenta, który udzielił mu plenipotencji w tym zakresie i temacie.

Temat jest trudny, bo okazuje się, że Pańscy poprzednicy i Pan osobiście (w dniu 01.08.2017 r., przy umowie WGN-I.6845.4.23. wraz z p. Wiolettą Sawicką – wtedy Z-cą Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) wynajęliście prywatnemu przedsiębiorcy (największej firmie w Dąbrowie Górniczej) działki gminne bez dokładnego określenia, która ich część podlega FAKTYCZNEMU wynajmowi! Brak załączników graficznych do kolejnych umów podpisywanych przez Gminę z ArcelorMittal Polska S.A. (od roku 2011, aczkolwiek prawdopodobnie nawet od 2008) powoduje, że Gmina ponosi corocznie straty, które – ostrożnie licząc – wynoszą na dzień dzisiejszy kilka milionów złotych.

Wynika to z faktu, że dwie spośród czterech wykazanych działek (nr 887/6, k.m. 5 oraz 892/6, k.m. 5) znajdują się W CAŁOŚCI na terenie hałdy odpadów hutniczych „Lipówka” – czyli powstało u mnie pytanie, dlaczego wynajmowana jest tylko ich część? A z największej działki (nr 882/13, k.m. 9) o powierzchni 13.517 metrów kwadratowych, znajdującej się w co najmniej połowie na terenie tejże hałdy (i odgrodzonej usypanym wałem ziemnym od otoczenia), a w kilkunastu procentach (co widać nawet na mapach w internecie) zajętej przez przesuniętą skarpę hałdy – wynajęte jest JEDYNIE 840 m2!!!

W tym ostatnim przypadku Urząd Miejski, którym kieruje Pan Prezydent, ośmieszył się jeszcze bardziej, gdyż wyliczył (nikt nie wie, na jakiej podstawie) opłatę (karę) za bezumowne korzystanie z działek gminnych za 1013 m2 (skoro nie ma załącznika graficznego dot. tej działki w zawartych umowach – to jak określono, co ArcelorMittal Polska S.A. zajęło bezumownie?) w ciągu ostatnich 3 lat!

A pytanie – logicznie wynikające z poprzedniego akapitu – brzmi: co z kilkoma tysiącami metrów kwadratowych działki nr 882/13, które od 2008 roku są bezumownie wykorzystywane przez najemcę? I pytanie numer dwa do tegoż – czy wobec nowych pomiarów i kary, umowa najmu została zaktualizowana choćby o te 1013 metrów kwadratowych?

Ktoś coś kiedyś zaniedbał(?) – niestety, zdarza się, ale zadaniem Pana Prezydenta jest przerwanie tego procederu! Jest Pan przecież świadomy, że niegospodarność dotycząca majątku publicznego jest przestępstwem – a o tym stanie rzeczy informuję Pana już od dobrych kilku miesięcy!

I stąd moja skarga, gdyż p. W. Kędzia może nie być świadomy, że konsekwencje mijania się czy zatajania prawdy poniesie osoba odpowiedzialna w Gminie za sprawy majątkowe, czyli Pan Prezydent, a nie on (zwłaszcza, że żadnej umowy ten pan nie podpisywał!).

Natomiast kpina – płynąca z treści odpowiedzi III Zastępcy Prezydenta Miasta – z przedstawianych faktów ośmiesza urząd Pana Prezydenta i powoduje, że oprócz konsekwencji prawnych (zgłoszenie do odpowiednich organów) straci Pan też zaufanie publiczne, którego udzielili Panu w ostatnich wyborach samorządowych Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej.

Bardzo proszę o OSOBISTE ustosunkowanie się do mojej skargi i poinformowanie mnie (oraz za moim pośrednictwem Mieszkańców Dąbrowy Górniczej) o podjętych przez Pana Prezydenta kroków w tej bulwersującej wg mnie sprawie.

Grzegorz Jaszczura

Ps Zobacz także: hałda – vademecum.

Komentarze

3 komentarze do “skarga do prezydenta M. Bazylaka”

  1. Dąbrowiak, 1 wrz 2021 o 12:02

    Pan Zastępca się kompromituje odpowiedziami praca jego jest mizerna na rzecz miasta.

  2. Ewa, 2 wrz 2021 o 11:44

    wszystkich to kompromituje i rodzi pytanie DLACZEGO?

  3. mieszkaniec, 3 wrz 2021 o 16:16

    Brawo Panie Grzegorzu!!!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie