Ulica 3-go Maja

Kategorie: Aktualności   | 6 grudnia, 2017

20171031_114856-2Ulica 3-go Maja w Dąbrowie Górniczej. Na odcinku od włączenia ul. Bandrowskiego do ul. Sobieskiego zamknięta na 4. spusty, no może za wyjątkiem banków. Czy rzeczywiście ta ulica zacznie być żywa, w szczególności czymś innym niż wspomnianymi bankami? Mało prawdopodobne, ale lewica rządząca w mieście próbuje ją ożywić. Zawsze można na to wydać trochę pieniędzy z budżetu wszystkich mieszkańców, na dodatek argumentując, że to dla ich dobra. Nie będę zamieszczał komentarzy przedsiębiorców z tej okolicy, bo cenzura tego nie przepuści. Tak mi się wydaje, że lewica musi najpierw doprowadzić do upadku czegoś, aby potem rozpocząć mozolne, a co najgorsze kosztowne odbudowywanie 🙂 . Drobni przedsiębiorcy i kupcy dąbrowscy odczuwają to w centrum miasta od napiszmy tu nawet 2001 roku. Jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyliśmy, zresztą indagowani przez mieszkańców, interpelację w celu dowiedzenia się od Pana Prezydenta, jakie to będą koszty, tzn. tego ożywiania tej części ul. 3-go Maja. choragiew-120161213_135411Za chwilę treść interpelacji i obszerna odpowiedź Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD). Mnie dodatkowo zadziwiają barwy śląskie, a może ukraińskie, które jak widać na załączonym powyżej zdjęciu przeważają w koncepcji. Chyba wykonawcy się nie zorientowali, że pracują na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i barwy mamy trochę, a nawet całkiem inne!!! Zobacz: „Stadion Ukraina”.

int.2017.10.25-koszty-projektuDot.:  kosztów projektu „żywa ulica”

W związku z realizacją projektu  „żywa ulica” dotyczącego przebudowy ulicy 3-go Maja w Dąbrowie Górniczej zwracamy się z wnioskiem o podanie kosztów projektu, źródła finansowania i sposobu wyboru firm realizujących projekt.

Taka krótka interpelacja a ileż odpowiedzi:

Dąbrowa Górnicza, dn. 10 listopada 2017r.

WOP.0OO3.12.2017

Klub Radnych Prawa í Sprawiedliwości

w Dąbrowie Górniczej

Pan Grzegorz Jaszczura

Pan Zbigniew Piątek

Pan Jerzy Reszke

Pan Mateusz Stępień

Pan Piotr Ślusarczyk

int.2017.10.25-koszty-projektu-odp-1Odpowiedź na interpelację BRM.00O3.2192.2017 – dot. kosztów projektu ,,Żywa ulica”

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.10.2017 złożoną przez Klub Radnych PIS w Dąbrowie Górniczej przedkładam informację dot. ceny i zakresu prac związanych z realizacją projektu ,,Żywa ulica”.

,,Żywa ulica” to narzędzie testowania rzeczywistych zmian w przestrzeni miejskiej razem z ludźmi, którzy z niej codziennie korzystają. Polega na projektowaniu, budowaniu i użytkowaniu niskokosztowych – w stosunku do rozwiązania docelowego – i mobilnych prototypów w skali 1:1 dla rozwiązań urbanistycznych. W zależności od konkretnej sytuacji „żywa ulica” może być realizowana poprzez: zwężenie zbyt szerokiej i niebezpiecznej jezdni (tu chyba z tym nie mieliśmy do czynienia 🙂 – przyp. mój), zmianę sposobu parkowania, wymalowanie pasa dla rowerów i poszerzenie chodnika, wprowadzenie zieleni oraz małej architektury do codziennej rekreacji, a także wyznaczenie dodatkowego miejsca dla lokalnego biznesu. Integralną częścią projektu są badania, wykonywane przed, w trakcie i po wdrożeniu prototypu w celu monitorowania zmian w użytkowaniu opracowywanej przestrzeni.

W dniu 4 sierpnia 2017 r., zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 Ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24.08.2017) oraz procedurą udzielania zamówień przez dotacjobiorców w ramach konkursu ,,Model0wa Rewitalizacja Miast” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Dąbrowa Górnicza oraz na stronie www.fabrykapelnazycia.pl (dział: O fabryce, podział: Zamówienia), zawieszono zaproszenie do składania ofert za zadanie pn. Analiza zachowań komunikacyjnych POR Centrum na przykładzie ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej przy zastosowaniu metody prototypowania przestrzeni publicznej w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

Zgodnie z przywołaną wyżej procedurą na wykonawcę wybrano Fundację Napraw Sobie Miasto z siedzibą w Katowicach, ul. Panewnicka 126/3. Koszt realizacji przedsięwzięcia Wykonawca oszacował na kwotę 99.999,00 zł (fajnie, siedziba tłumaczy pewnie także barwy użyte do ożywiania ulicy – przyp. mój).

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Ministerstwem Rozwoju na realizację projektu „Fabryka Pełna Życia rewitaIizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota netto (81.300,00 zł) stanowi koszty kwalifikowalne, możliwe do pokrycia ze środków projektu, natomiast kwota podatku VAT (18.699,00 zł) to koszty niekwalifikowane.

Zgodnie z warunkami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert oraz umową zawartą pomiędzy Gmina Dąbrowa Górnicza a Fundacją Napraw Sobie Miasto na zadanie pn. Analiza zachowań komunikacyjnych POR Centrum na przykładzie ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej przy zastosowaniu metody prototypowania przestrzeni publicznej w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” do zadań wykonawcy należy:

– Sporządzenie analizy zachowań komunikacyjnych POR Centrum na przykładzie ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej przy zastosowaniu metody prototypowania przestrzeni publicznej w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”;

– Inwentaryzacja lokali użytkowych związanych z ulicą 3 Maja (? – przyp. mój);

– Inwentaryzacja obecnego stanu zagospodarowania obszaru opracowania;

– Analiza osób poruszających się po obszarze opracowania;

– Zebranie i analiza danych dotyczących miejsc parkingowych (?, dobre – przyp. mój);

– Opracowanie analiz wstępnych w formie raportu na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski i prac własnych Wykonawcy zawierających w szczególności: dane komunikacyjne, dane urbanistyczne, dane zarządcze, dane społeczne;

– Przeprowadzenie szerokiego procesu informacyjno – upowszechniającego na temat prowadzonej analizy zachowań komunikacyjnych POR Centrum na przykładzie ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej przy zastosowaniu metody prototypowania przestrzeni publicznej;

– Włączenie mieszkańców w proces dokonywania analizy zachowań komunikacyjnych POR Centrum na przykładzie ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej poprzez wykorzystanie co najmniej 2 metod partycypacji społecznej;

– Przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych i projektowych oraz otwartych warsztatów podsumowujących;

– Opracowanie projektu czasowej zmiany zagospodarowania ulicy 3 Maja;

– Bieżących spotkań zespołu realizatorów z przedstawicielami Zamawiającego;

Opracowanie raportu końcowego, zawierającego m.in:

– inwentaryzacja obecnego stanu zagospodarowania,

– inwentaryzacja lokali użytkowych związanych z ul. 3 Maja (? – przyp. mój),

– analiza danych dot. miejsc parkingowych,

– wyniki badań dot. osób poruszających się po obszarze,

– wnioski z konsultacji bezpośrednich z mieszkańcami i użytkownikami ulicy, wnioski z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych (w tym podsumowanie badań ankietowych),

int.2017.10.25-koszty-projektu-odp-3– koncepcja zagospodarowania ulicy w podziale na:

> dwa odcinki:

PIERWSZY: od ul. Sobieskiego do ul. Okrzei,

DRUGI: od ul. Okrzei do ul. Górniczej,

> dwa etapy:

PIERWSZY: zagospodarowanie ulicy bez kapitalnych remontów, przy użyciu mebli mobilnych,

DRUGI: kompleksowe zagospodarowanie ulicy,

> wizualizacje wybranych fragmentów koncepcji.

20170918_15351320170918_153452Dodatkowo informuję, iż wszystkie informacje związane z projektem Fabryka Pełna Życia, a tym samym projektem ,,Żywa ulica” są na bieżąco publikowane na stronie wwwƒabrykapelnazycia.pl. (może Fabryką Pełną Życia, foto obok, zajmiemy się innym razem – przyp. mój).

 Prezydent Miasta

Zbigniew Podraza

Ps Pogrubienia, podkreślenia i przypisy moje.

Komentarze

3 komentarze do “Ulica 3-go Maja”

  1. KRZYSZTOF, 9 gru 2017 o 21:55

    JAK URZĄD UZYSKAŁ TYLE POŻYCZKI,TO TRZEBA TĄ KASĘ WYDAĆ,NIE WAŻNE NA CO BYLE WYDAĆ,-WIADOMO O CO W TYM CHODZI……

  2. Dąbrowiak., 10 gru 2017 o 23:28

    Koszt Projektu Żywej Ulicy ponad 100 tyś zł,a nie ma pieniędzy na łatanie dziur w drogach. Fundacja się cieszy że zgarnęła taki hajs od miasta za prosty projekt.A ja zapytam Panie Grzegorz Jaszczura od czego w UM jest Wydział Aktywności Obywatelskiej i centrum przy ulicy Sienkiewicza czy ich pracownicy nie mogli by tego zrobić w ramach funduszy miasta.Tylko trzeba zatrudniać […] fundacje.

  3. Grzegorz, 11 gru 2017 o 9:12

    do Dąbrowiak.: uważam, że słuszna uwaga.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie