zadłużenie gminy Dąbrowa Górnicza

Kategorie: Aktualności   | 18 czerwca, 2018

Oprócz zdecydowanego nie dla absolutorium za 2017 r. dla prezydenta Z. Podrazy (SLD) i niestety utrzymania diet dla radnych na niezmienionym, wysokim poziomie (na sesji w dniu 23.05.2018 r.), warto wspomnieć o kilku interpelacjach, które odczytałem na tejże sesji. Dotyczyły one prośby o wywieszenie Polskich flag państwowych w dniu 15 sierpnia w naszym mieście, dalszego wyjaśniania sytuacji w MKS siatkarskim oraz olbrzymiego zadłużenia naszej Gminy i jednostek powiązanych. I o tej ostatniej interpelacji teraz.

interpelacja dot.: zadłużenia Gminy Dąbrowa Górnicza i jednostek powiązanych

Prosimy o informację o aktualnym zadłużeniu naszego miasta na koniec kwietnia tr., jeżeli nie jest możliwe ustalenie danych na koniec kwietnia, to prosimy o podanie tegoż zadłużenia w ostatnim terminie dla którego możliwe jest podanie tych danych.

Ile w tym zadłużeniu stanowią kredyty, pożyczki i ewentualnie inne zabezpieczenia, np. weksle?

Ponadto prosimy również o podanie zadłużeń jednostek organizacyjnych Gminy i spółek prawa handlowego z udziałem Gminy, tj. m.in.:

– szpitala miejskiego ZCO SS im. S. Starkiewicza

– Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o.

– MZUM.PL S.A.

– Alba MPGK Sp. z o.o.

i innych.

Jakie jest zadłużenie Gminy wobec wspólnot mieszkaniowych oraz ile wynoszą kredyty zawarte przez wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina jest współwłaścicielem?

Czy na budynkach Centrum Administracji wciąż są zapisane hipoteki w księgach wieczystych i jeżeli tak to w jakich wielkościach?

I odpowiedź Pana Prezydenta sygnowana przez Sekretarz Miasta Panią I. Bednarską, mam nadzieję, że bez omyłek pisarskich Pani Sekretarz tym razem:

W odpowiedzi na interpelację nr BRM.0003.2668.20l8 z dnia 23.05.2018r. uprzejmie informuję, że:

zadłużenie Gminy Dąbrowa Górnicza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.04.2018r. wynosi:

311.877.353, 21 zł.

zadłużenie wymagalne do Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały na dzień 30.04.2018 r wynosi: 5.582.526.98 zł.

Struktura zadłużenia kształtuje się następująco:

– fundusz. eksploatacyjny: 934.515,02 zł,

– fundusz remontowy: 1.352.088.03 zł.

– media: 3.l77.574.36 zł.

– pozostałe składniki (telewizja kablowa. montaż wodomierzy, plombowanie wodomierzy): 118.349.57 zł.

Kredyty zaciągnięte przez wspólnoty mieszkaniowe, administrowane przez MZBM na cele remontowe i termomodernizacyjne to kwota 30.396.287,35 zł (stan na 30.04.20l8 r.) do spłacenia w przyszłości zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi przez wspólnoty. Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy właściciel odpowiada za przyszłe spłaty rat kredytu do wysokości posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej. Tak. więc na dzień 30.04.2018r. zgodnie z posiadanymi udziałami. Gminy może dotyczyć kwota 7.386.224.09 zł.

– zobowiązania Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na dzień 30.04.2018r. wynoszą: 98.275,634,78 zł, w tym:

– pożyczki: 12.470.920,26 zł.

– zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 78.240.271,71 zł,

– zobowiązania cywilno-prawne (podatek, ZUS, PFRON, wynagrodzenia): 7.564.442,81 zł.

zadłużenie spółek z większościowym udziałem Gminy Dąbrowa Górnicza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2018r.:

– w Przedsiębiorstwie Miejskim MZUM.PL S.A. wynosi: 10.125.823.17 zł. W tym 2.603.087.17 zł stanowi sumę kredytu odnawialnego i kredytu w rachunku bieżącym.

– w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej wynosi: 20.149.173,39 zł

– “Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. – nie posiada zadłużenia na dzień 31.03.2018r.

Ponadto informuję, że dla nieruchomości, na której usytuowany jest obiekt Centrum Administracji ustanowiona jest Księga wieczysta KA1D/00027249/7. Wszelkie informacje na temat wpisów w Księdze można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w wyszukiwarce „elektroniczne księgi wieczyste”.

Sekretarz Miasta Iwona Bednarska

Do wiadomości:

Biuro Rady Miejskiej

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie