Tworzeń a Huta ArcelorMittal

Kategorie: Aktualności   | 6 października, 2022

Wskutek licznych wniosków i zapytań kierowanych do mnie w sprawie możliwego łamania prawa ochrony środowiska na Tworzniu przez AMP S.A., kolejny raz poprosiłem w interpelacji o odpowiedź na kilka pytań i stanowisko w tym temacie Prezydenta Miasta.

Dąbrowa Górnicza, dn. 09.09.2022 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: łamania prawa ochrony środowiska na Tworzniu przez AMP S.A.

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku ze zgłaszanymi do mnie przez mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie zakładów ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej uwagami, proszę o interwencję, gdyż uciążliwa działalność koncernu zaczyna znowu przekraczać dopuszczalne w przestrzeni publicznej zasady współżycia społecznego.

Jednocześnie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Kto jest odpowiedzialny za nadzór nad ochroną środowiska Dąbrowy Górniczej w zakresie pyłów, hałasu i odoru?

2. Dlaczego Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej odsyła mieszkańców, m.in. Tworznia, skarżących się na uciążliwości związane z działalnością zakładów firmy ArcelorMittal Poland S.A., do merytorycznego wydziału Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, zamiast załatwić sprawę w ramach dąbrowskiego magistratu?

[…] Odpowiadając na ww. interpelację informuję, co następuje:

Odnośnie pytania nr 1 i 2:

Zgodnie z art. 378 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz 1973 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. „w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) organem właściwym do kontroli spółki ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej jest Marszałek Województwa Śląskiego. W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców dotyczące uciążliwości powodowanych działalnością przedmiotowego Zakładu są przekazywane do Marszałka Województwa Śląskiego jako właściwego do ich rozpatrzenia. (nie wiem czy dobrze rozumiem, ale z tego wynika, że Prezydent Miasta nic nie może?! Jestem zaskoczony, przecież problem ten, może oprócz lokalnego stowarzyszeniu ze Strzemieszyc (o którym nawet ostatnio Prezydent wspominał na sesji Rady Miejskiej D.G.) jest powszechnie znany i tu alternatyw raczej nie ma – przyp. mój).

3. Dlaczego AMP S.A. nie wyjaśni, skąd bierze się tzw. srebrny pył (metaliczny opad reagujący na magnes), który od wielu już lat (od czasów, gdy w 2015 roku WIOŚ w Katowicach chciał zamknąć stalownię w zakładach w Dąbrowie Górniczej) osiada na nieruchomościach, sprzętach i pojazdach, a także przenika do płuc mieszkańców terenów przyległych do d. Huty Katowice? Osoby i organizacje społeczne z ulicy Tworzeń nie mają problemów w określeniu źródła pochodzenia srebrnego pyłu, jak również przemysłowego (metaliczno-chemicznego) odoru, obecnego od co najmniej kilku tygodni w okolicach Tworznia.

4. Czy firma produkcyjna, granicząca z terenami usługowymi i mieszkaniowymi może bezkarnie przez cały dzień utrudniać życie mieszkających w pobliżu osób, zakłócając m.in. mir domowy? Przykłady z dnia 08.09.2022 r. (pliki dźwiękowe w formacie mp3) przesyłam na adres mailowy (um@dabrowa-gornicza.pl).

Odnośnie pytania nr 3 i 4:

Spółka ArcelorMittal Poland S.A. posiada Decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 14.06.2007 r. znak: ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 (zmieniana późniejszymi decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego) udzielającą „pozwolenia zintegrowanego” dla instalacji zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy. Al. Józefa Piłsudskiego 92. W pozwoleniu zintegrowanym zostały określone m.in. dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji hałasu poza zakładem. Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony. […] (nie jest to niestety odpowiedź na moje pytania, wydawałoby się, że dosyć jasno sformułowane. Nie wiem co napisać. Niech Czytelnicy sami ocenią stosunek Miasta do ww. problemów. – przyp. mój).

 Grzegorz Jaszczura

Załączniki:

1. Pliki mp3 na adres mailowy:um@dabrowa-gornicza.pl.

Uwaga: na czerwono odpowiedzi Pana Prezydenta M. Bazylaka na moją interpelację, sygnowane znowu przez III Zastępcę Prezydenta Miasta Pana W. Kędzię. Zobacz także i zobacz.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie