Dąbrowskie Wodociągi – odp. na interp.

Kategorie: Aktualności   | 26 lutego, 2016

20160216_140448Otrzymałem odpowiedzi na moje interpelacje dotyczące spółek kapitałowych, w których mieszkańcy Naszego Miasta posiadają, poprzez Gminę Dąbrowa Górnicza zdecydowanie większościowe udziały. Dzisiaj przedstawię odpowiedź, w której zawarte są dane, co do struktury kapitałowej i składów Rady Nadzorczej Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. Treść interpelacji zamieściłem tutaj. Oprócz tego kilka moich spostrzeżeń wynikających z załączonego Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

interp-2016.01.27-udziały-odp-1„Dąbrowa Górnicza, dnia 12.02.2016 r., dotyczy:  interpelacji z dnia 27.01.2016r. znak BRM.0003.816.2016

W odpowiedzi na interpelację jw. informuję:

1)      struktura kapitału zakładowego Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. (dawniej PWiK sp. z o.o. – przyp. mój).

31.12.2013r.:

PWiK Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza

 

X

 

60000

 

97419600,00

 

100,00

 

Gmina Dąbrowa Górnicza

 

31 402

 

50 9861 71, 32

 

52,34

 

RWE Aqua GmbH

 

20400

 

33122664,00

 

34,00

 

osoby fizyczne-pracownicy

 

8198

 

13310764,68

 

13,66

 

 31.12.2014 r., 31.12.2015 r.:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

 

 

 

 

X

 

60000

 

97419600,00

 

100,00

 

Gmina Dąbrowa Górnicza

 

51 802

 

84108835,32

 

86,34

 

osoby fizyczne-pracownicy

 

8198

 

13310764,68

 

13,66

 

(Czyli, abstrahując już od RWE Aqua Gmbh, 13,66% udziałów na dzień dzisiejszy, mają osoby fizyczne (w zestawieniu nazywani także pracownikami), są w posiadaniu 13.310.764,68 zł kapitału zakładowego. W związku z tym powstaje pytanie czy dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, realizowane  w ramach umowy z gminą nie powodują wzrostu wartości udziałów spółki będących w posiadaniu osób fizycznych? Moim zdaniem powodują, a konstrukcja ich dofinansowania jest wyprowadzaniem pieniędzy z budżetu gminy do spółki kapitałowej, w której udziałowcami są osoby fizyczne. Może się jednak mylę? Przydałyby się jakieś opinie prawne. – przyp. mój).

 2)    skład Rady Nadzorczej Spółki

31.12.2014r.:

Robert Koćma – Przewodniczący

Krzysztof Mroncz – Z-ca Przewodniczącego

Thomas Sichla – Członek

Henryk Zaguła – Członek

Wojciech Graczyk – Członek

Waldemar Chałuda – Członek

 31.12.2015r.:

Robert Koćma – Przewodniczący

Krzysztof Mroncz – Z-ca Przewodniczącego

Henryk Zaguła – Członek

Kazimierz Górski – Członek

Marek Pikuła – Członek

Waldemar Chałuda – Członek

3) wynagrodzenie Rady Nadzorczej – wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W latach 2014, 2015 wynagrodzenie to wynosiło 3.454,58 zł (na jeden miesiąc, na jednego członka Rady Nadzorczej, nie ma się co wstydzić, pewnie dla nich to drobne, ale dla wielu ludzi to bardzo dużo – przyp. mój).

W załączeniu przekazuję kserokopię sprawozdania finansowego Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. za rok obrotowy 2014r.

 Prezydent Miasta Zbigniew Podraza

koćmaWarto zwrócić uwagę na to, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. (jednocześnie Doradca Pana Prezydenta (dawniej Pełnomocnik) Zb. Podrazy) R. Koćma jest jednocześnie Prezesem MKS Dąbrowa Górnicza S.A. (właściwie od 01.01.2011 r.). O tyle to istotne, ponieważ w sprawozdaniu finansowym za 2014 r. znajdujemy w nocie nr 7 (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) info, że sponsoring na MKS Dąbrowa Górnicza S.A. wyniósł w 2014 r. 133.333,34 zł, a zaliczka na 2015 r. wyniosła 200.000,00 zł.

O ile wiem, to Prezes MKS Dąbrowa Górnicza S.A., Doradca Prezydenta Zb. Podrazy (SLD) pobiera wynagrodzenie za prezesowanie w MKS Dąbrowa Górnicza S.A. Pomijam w tym momencie olbrzymie dofinansowanie idące z budżetu miasta.

Inną ciekawostką, tylko na oko nie związaną z tematem, jest to, że w zarządzie MKS Dąbrowa Górnicza S.A. są: aktualny (Katarzyna Sobstyl) i poprzedni (Antoni Marcinkiewicz) prezesi „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. A mieszkańcy płacą na „Nemo…”, jak za wodę przelewającą się przez baseny. 🙂 Tylko czekam na projekt uchwały Pana Prezydenta o kolejnym jego dofinansowaniu.

Panu Prezydentowi Zb. Podraza (skrajna, szczątkowa lewica SLD) to nie przeszkadza, bowiem, jak mi odpowiedział na jedną z moich licznych interpelacji spółki prawa handlowego to spółki prawa handlowego i nic mi radnemu do tego!

Że zacytuję ten fragment odpowiedzi:

„Na wstępie odpowiedzi na interpelację jw. dotyczącą decyzji podejmowanych w „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. chciałbym Panu uświadomić, że kompetencje do kontroli funkcjonowania Spółki, zgodnie z zapisami Ksh, posiada Rada Nadzorcza poprzez swych członków, a nie Rada Miejska poprzez Radnych.”

Całość: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=36215#more-36215.

Szkoda, że Mieszkańcy naszego miasta Dąbrowiacy, też tak uważają, jak widać po wynikach wyborów, tzw. demokratycznych. 🙂 Ale mają widocznie  to czego chcą: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=19900#more-19900.

Ps Przy okazji odpowiedzi Pana Prezydenta Zb. Podrazy na interpelację dot. PM MZUM.PL S.A. zapowiadam jeszcze większe sensacje 🙂 .

Komentarze

8 komentarzy do “Dąbrowskie Wodociągi – odp. na interp.”

 1. Kazimierz Jasionek, 26 lut 2016 o 11:39

  Należy Zarazie przypomnieć, kto wyraża zgodę na dofinansowanie „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. czy RN kolesi w tej spółce, czy też radni ??? Odpowiedź Zarazy, że radni nic do tego nie mają jest jak zwykle buńczuczna i powiedziałbym chamska !!! Powiem więcej,taką RN niech sobie Zaraza wsadzi w buty wraz z Koćmą, Zagułą, Górskim itp.Ale takie mamy właśnie rządy tych Dyzmów w tym ciemnogrodzie i nie należy się dziwić, że kolesie panoszą się na każdym kroku i śmieją z mieszkańców. Taki cwaniaczek Koćma pełni funkcję doradcy Dyzmy, przewodniczącego RN wodociągów. prezesa MKS Dąbrowa Górnicza S.A. i gdzie jeszcze ???? A w tym klubie to co ??? tam robi za friko ???? U niego nic nie jest za darmo !!!! Pod rządami Zarazy (Dyzmy) te same nazwiska kolesi przewijają się na różnych stanowiskach – sitwa jak widać mocno się trzyma w tym ciemnogrodzie !!!!

 2. John, 26 lut 2016 o 15:08

  Układ lokalny(mafia).

 3. iti, 26 lut 2016 o 15:38

  MAFIA przez duże MAFIA.

 4. Maryla, 27 lut 2016 o 12:11

  Wstydzę się za takiego prezydenta.

 5. Kazimierz Jasionek, 27 lut 2016 o 16:55

  „Maryla” Za dyzmę można się nawet bardzo wstydzić, a on i tak ma to w głębokim poważaniu
  Dla takich liczą się tylko układy, kasiora i koryto !!!!!

 6. iti, 29 lut 2016 o 7:37

  bezczelny prezydent

 7. info, 28 mar 2016 o 9:03
 8. ROBERT KOĆMA - DORADCA CZY REGENT DĄBROWY? - Rolowana Dąbrowa, 12 sty 2018 o 10:30

  […] 4) Przewodniczącym Rady Nadzorczej Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., w której reprezentuje Gminę, pobierając za to poświęcenie przyzwoitą dietę […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie