oczyszczalnie ścieków w Dąbrowie G.

Kategorie: Aktualności   | 11 stycznia, 2021

Na sesji, jeszcze grudniowej w ub.r. (zobacz i zobacz), próbowałem m.in. zlokalizować istniejące na terenie Naszego Miasta oczyszczalnie ścieków. Właściwie udało mi się to ( 🙂 ), ale zdecydowałem się zgłębić temat. W końcu awaria w Warszawie i zrzuty ścieków do Wisły robią wrażenie na normalnie myślących ludziach.

W związku z tym złożyłem w powyższym temacie interpelację do Pana Prezydenta – treść i odpowiedź za chwilę. Jednakże, jak zawsze w temacie ochrony środowiska i tzw. ekologii odpowiedź zaskakuje poziomem wiedzy Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza! Mam nadzieję, że nikt z czytających nie był tak naiwny, żeby pomyśleć, że odpowiedź zaskakuje pozytywnie ogromem wiedzy?! 🙂 . Niestety wiedza w tym temacie urzędu jest bliska 0 (słownie: zera).

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: oczyszczalni ścieków na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Szanowny Panie Prezydencie,

 na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu m.in. do przedstawionego na sesji Rady Miejskiej w dniu 16.12.2020 r. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Górnicza (druk 229)

proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile funkcjonuje na terenie miasta Dąbrowa Górnicza oczyszczalni ścieków komunalnych oraz przemysłowych (bez oczyszczalni przydomowych)?

2. Które zakłady przemysłowe posiadają swoje oczyszczalnie ścieków? Czy oczyszczalnie te posiadają pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni do środowiska? Czy spełniają wymagania obowiązujących aktualnie przepisów?

3. Proszę o podanie do jakich rzek (akwenów wodnych) są odprowadzane wody z tych oczyszczalni (odpowiednio)?

4. W jaki sposób i z jaką częstotliwością woda odprowadzana z oczyszczalni jest monitorowana i przez jakie służby?

5. Czy miasto posiada informacje o awariach w tych oczyszczalniach? Ile było takich awarii (i kiedy) w ostatnich 15. latach?

Grzegorz Jaszczura

Odpowiedź sygnuje w imieniu Pana Prezydenta M. Bazylaka III Z-ca Prezydenta Pan W. Kędzia. Okazuje się, że oni nic nie wiedzą w tematach moich pytań, oprócz tego, że wiedzą gdzie skierować moją interpelację, aby czegoś się dowiedzieć (powiedzmy, że tyle dobrze).

„[…] informacje w zakresie gospodarowania wodami znajdują się w systemie informacyjnym gospodarowania wodami, prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, natomiast organem właściwym w sprawie wydawania zgód wodnoprawnych są właściwe organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Mając powyższe na uwadze zwrócono się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie informacji na przedstawione pytania, jednocześnie przekazując kserokopię Pańskiej interpelacji.”.

Z odpowiedzi na pytanie 5. mojej interpelacji wynika, że gdy dojdzie do poważnej awarii, to o tym chyba urząd nie będzie nawet wiedział, bo spis, czyli info o tym ma jedynie GIOŚ.

„[…] informuję, że zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 995 z późn. zm.) rejestr poważnych awarii prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zatem zgodnie z art. 5 ust. 1. i 5 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska o udzielenie odpowiedzi na przedmiotowe pytanie zwrócono się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, jednocześnie przekazując kserokopię Pańskiej interpelacji.”.

Z tą informacją, to śmiem twierdzić, że jest jak przy tej hałdzie odpadów hutniczych w Strzemieszycach Małych – Lipówce.

Zobacz (chronologicznie od końca) moje wpisy dot. hałdy odpadów pohutniczych:

hałda pohutnicza – pytania i odp.,

hałda a źródła Bobrka – uzupełnienie,

hałda pohutnicza – kolejne interpelacje,

hałda a źródła rzeki Bobrek,

hałda pohutnicza – odp. c.d. 2,

hałda pohutnicza – odp. c.d.,

hałda pohutnicza – odp. na interpelację,

hałda pohutnicza w Strzemieszycach 3,

hałda pohutnicza w Strzemieszycach 2,

hałda pohutnicza w Strzemieszycach.

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że właściwie jadąc po kolei, urzędnicy z  geodezji, ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego, ekologii czy wód nic nie wiedzą. Powstaje pytanie po co ich tylu w urzędzie?, utrzymywanych z naszych podatków? Coś tu nie gra!

Jeżeli chodzi o stricte dzisiaj opisywaną przeze mnie interpelację, to należy podkreślić, że nie otrzymałem odpowiedzi na żadne z zadanych pytań!!!

Czy tak powinna wyglądać lokalna ochrona środowiska przez władze miasta? Niech Szanowni Czytelnicy sobie sami odpowiedzią.

Komentarze

3 komentarze do “oczyszczalnie ścieków w Dąbrowie G.”

  1. Renata, 11 sty 2021 o 10:18

    Panie Radny, proszę drążyć ten temat! Przecież wszędzie jest głośno o „zielonej Dąbrowie” – jak, skoro ochrona środowiska może legnąć w gruzach w mieście?

  2. A., 11 sty 2021 o 15:26

    do Renaty: ZDECYDOWANIE coś się im rozjechało w tym mieście, takim zielonym i dębowym!!!

  3. Okiem Jaszczura - Umowy najmu AMP – decydujące starcie? (hałda AMP cz. X) - Rolowana Dąbrowa, 2 mar 2021 o 9:37

    […] oczyszczalnie ścieków w Dąbrowie G., […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie