20151207_123353Jest(!) poseł niepostkomunistyczny z Dąbrowy Górniczej (po pewnej przerwie 🙂 ), o czym informowałem już na blogu – konkretnie kol. Robert Warwas. Opisywałem niedawno także spotkanie mieszkańców z posłem. Zobacz.

Jednak dzisiaj chciałbym przedstawić jego pracę jako posła RP, dla m.in. naszego regionu, tj. Zagłębia Dąbrowskiego. Konkretnie poprzez treść jego pierwszej interpelacji. Stanowi ona w dużym stopniu rozwinięcie koncepcji i przemyśleń zarówno mojej skromnej osoby, jak i kol. Dawida Kmiotka, jeszcze sprzed kilku lat wstecz. Podnosiliśmy wtedy lokalnie kilka problemów z zakresu rozwoju infrastruktury oraz rozwoju regionu, szczególnie w kontekście pomijania naszego terenu przez władze województwa z Górnego Śląska, na przykład braku powiązań kolejowych Zagłębia Dąbrowskiego z lotniskiem Pyrzowice (znajdującym się nota bene na terenie Zagłębia Dąbrowskiego). Oczywiście robiliśmy to w dużo szerszym ujęciu i w szerszym powiązaniu geograficznym. Sławków Południowy 1Wydaje mi się, że koncepcja uaktywnienia szerokiego toru, która była blokowana przez wiele poprzednich rządów (z nazwy polskich), może stanowić dla naszego Państwa OKNO NA WSCHÓD, w zakresie dywersyfikacji współpracy gospodarczej o nowe rynki, np. Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Chin czy Indii. Dużym plusem przedłożonej interpelacji poselskiej jest to, że przedstawione założenia są nakierowane na rozbudowę już istniejącej infrastruktury, a także łączą się one z innymi dużymi projektami, takimi jak: budowa kanału Odra – Dunaj – Łaba, czyli tzw. D-O-L (tu może nastąpić zacieśnienie współpracy z krajami Grupy Wyszechradzkiej) czy projekt rozbudowy bazy lotniska w Pyrzowicach o terminal cargo. Zamość Bortatycze 3Założenia koncepcyjne idą w kierunku połączenia transportu kołowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego (transport wodny śródlądowy). Dodam tu jeszcze że największymi stacjami Linii Hutniczej Szerokotorowej są obecnie Hrubieszów, Zamość Bortatycze, Sędziszów oraz zagłębiowski Sławków.

14 stycznia 2016 r. poseł R. Warwas zgłosił interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa następującej treści:

interpelacja-szeroki-torInterpelacja nr 527 w sprawie budowy nowego połączenia drogowego z Euroterminalem w Sławkowie

Zgłaszający: Robert Warwas, Data wpływu: 14-01-2016

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwój kolejowej sieci transportowej proszę o informację w zakresie planów Ministerstwa w stosunku do linii kolejowej nr 65, patrz tzw. Linia Hutnicza – Szerokotorowa, na odcinku od Olkusza w głąb Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z Euroterminalem w Sławkowie:

w jakim okresie czasowym przewidziano budowę nowego połączenia drogowego z terminalem, czy przewidziano na ten cel środki, z jakiego programu (źródło finansowania), czy sporządzone zostało dla inwestycji studium ekonomiczne, z jakimi drogami krajowymi przewiduje się połączenie (droga ekspresowa S 1, droga krajowa DK 94), jakie są koszty społeczne takiej inwestycji

– czy przewiduje się objęcie inwestycji Strategią Subregionu Centralnego i Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023?

– czy przewiduje się zabezpieczenie środków finansowych na inwestycję ze środków budżetu państwa?

Uzasadnienie:

Euroterminal w Sławkowie 1Euroterminal Sławków sp. z o.o. to terminal logistyczny, stanowiący element korytarza transportowego Europa – Azja, znajduje się w pobliżu przecięcia paneuropejskich korytarzy transportowych, łączących wschód z zachodem (paneuropejski korytarz transportowy III) oraz północ z południem (paneuropejski korytarz transportowy VI). Dzięki usytuowaniu na obrzeżach aglomeracji śląskiej ma on możliwość połączenia z siecią transportową w ruchu krajowym i międzynarodowym poprzez połączenia kolejowe, drogowe oraz lotnicze.

Należy przewidywać, że budowa multimodalnego węzła transportu, łączącego Polskę z krajami azjatyckimi będzie w nadchodzących latach odgrywała zasadniczą rolę w rozwoju nie tylko województwa śląskiego, ale całego kraju. W świetle zacieśniania współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chinami inwestycja ta powinna mieć charakter strategiczny. Terminal obecnie już odgrywa ważną rolę w gospodarce regionu. Gminy Zagłębia Dąbrowskiego są od wielu lat zainteresowane realizacją zadania o nazwie „Budowa węzła w ciągu drogi S1 – Droga łącząca drogę S1 w Sosnowcu z DK 94 w Sławkowie”. Pozwoli to na utworzenie multimodalnego obszaru transportu i zapewni właściwe połączenie tego logistycznego centrum z siecią dróg krajowych. Przyczyni się to również do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. W Kontrakcie terytorialnym dla Województwa Śląskiego ww. inwestycja jest inwestycją warunkową, która jest uzależniona od dostępności środków finansowych. Inwestycja posiada rekomendację do Regionalnego Programu Operacyjnego ze względu na powiązania z siecią autostrad i dróg ekspresowych, a strona rządowa miała dążyć do zapewnienia środków budżetu państwa na współfinansowanie przedmiotowej drogi. Niestety do tej pory budowa drogi łączącej S1 z DK 94 nie jest objęta Strategią Subregionu Centralnego i Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Zwraca się uwagę, że na terenie sąsiedniej Słowacji istnieją plany rozwoju konkurencyjnej linii 102 A Użhorod-Matovce w kierunku Wiednia, co przy braku zainteresowania rozwojem obecnej linii LHS może przyczynić się do utraty potencjalnych przyszłych korzyści ekonomicznych przez polską stronę, tym samym proszę odpowiedź na następujące pytania:

czy w ministerstwie rozważane są koncepcje zmierzające do rozbudowy linii kolejowej (kolej szerokotorowa) od terminalu w Sławkowie w kierunku północnym do usytuowanych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego zakładów Mittal Steel, Koksownia „Przyjaźń”, KSSE w Dąbrowie Górniczej, MPL w Pyrzowicach (gdzie powstaje baza logistyczna DHL) poprzez budowę trzeciej szyny na liniach 171, 154 i 182?

czy w ministerstwie rozważane są koncepcje zmierzające do rozbudowy linii kolejowej (kolej szerokotorowa) od terminalu w Sławkowie w kierunku GOP do portu rzecznego na kanale Gliwickim w Gliwicach, co umożliwiłoby przyszłe włączenie w europejską sieć rzeczną w związku z planami budowy kanałów Odra – Dunaj i Śląskiego. Takie połączenie można byłoby zrealizować poprzez budowę dodatkowego toru/ bądź zmianę rozstawu szyn jednego z torów wzdłuż linii 171 (przez Katowice Muchowiec) i 141 (przez Rudę Śląską Wirek)?

czy w ministerstwie rozważane jest powołanie zespołu zajmującego się opracowywaniem koncepcji rozwoju infrastruktury kolejowej (np. linii LHS), czy założenia związane z rozwojem linii LHS mają swoje odzwierciedlenie w Master Planie rozwoju kolei?

Z poważaniem, Robert Warwas

20151207_121133

Komentarze

14 komentarzy do “Euroterminal – interpelacja posła R. Warwasa”

 1. iti, 22 lut 2016 o 10:52
 2. Kazimierz Jasionek, 22 lut 2016 o 13:35

  Bardzo słuszna interpelacja dotycząca nie tylko Zagłębia !!! Widać że nareszcie jeden poseł (nasz)zainteresował się tymi zagadnieniami, pomijanymi przez poprzedni rząd cyników !!!! Ja się pytam gdzie są i co robią ci inni posłowie wybrani z naszego terenu ???
  Och byłbym zapomniał o posłance od Platfusów,która zawzięcie walczyła o całą pustą salę w szpitalu miejskim w DG dla swej chorej mamusi, oczywiście kosztem innych chorych !!!! W tym bananowym kraju są równi i równiejsi.Pomyśleć tylko że taka posłanka została wybrana na następną kadencję, chociaż o tej skandalicznej sprawie było głośno w wielu mediach !!!!! Brawo Panie Robercie, Dąbrowa Górnicza liczy na Pana gdyż na RM liczyć nie możemy. Powód jest jasny, olbrzymia przewaga propodrazowców na których mieszkańcy liczyć nie mogą !!!!

 3. mieszkaniec, 22 lut 2016 o 16:34

  Panie Kazimierzu posłanka małpuje interpelacje innych posłów, tą również, brak jest w jej wersji interpelacji merytoryki, a cała interpelacja jest napisana niechlujnie i niestylistycznie, jej tekst poniżej:
  Interpelacja nr 641 do ministra rozwoju w sprawie budowy węzła drogowego na S1
  Zgłaszający: Beata Małecka-Libera
  Data wpływu: 21-01-2016
  Szanowny Panie Ministrze !
  Inwestycja budowy łącznika trasy S1 ze zlokalizowanym na terenie miasta Sławkowa Euroterminalem znalazła się w podpisanym w ubiegłym roku przez władze regionalne z Rządem Kontrakcie Terytorialnym. Środki na realizację tej inwestycji w kwocie ok. 380 mln złotych miały zostać zapewnione m.in. przez Rząd. Przedsięwzięcie to ma mieć ogromne znaczenie z punkty widzenia rozwoju gospodarczego całego regionu, również poprzez lepsze skomunikowanie Euroterminala z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice-Pyrzowice.
  Zarówno waga tematu, jak również znaczna kwota inwestycyjna plasują tę inwestycję jako krajową. Mimo, że znaczenie tego zagadnienia jest ogromne to brakuje jasnego stanowiska Ministerstwa w tej kwestii.
  Niestety do dnia dzisiejszego w tej sprawie nie wydarzyło się nic, co wskazywałoby na fakt rozpoczęcia działań w tym kierunku.

  W związku z powyższym proszę o informacje czy w najbliższych planach budżetowych znajduje się miejsce na tę inwestycję?

 4. mieszkanka, 23 lut 2016 o 7:43

  a co robiła przez ostatnie 8 lat?

 5. Kazimierz Jasionek, 23 lut 2016 o 14:20

  „mieszkanka” A cóż mogła robić ???? Pilnowała koryta i kombinowała jak otumanić wyborców by ją wybrali na następną kadencję !!!

 6. Michał, 25 lut 2016 o 8:21
 7. MK, 25 lut 2016 o 18:09
 8. MK, 3 mar 2016 o 17:38
 9. Bellerofon, 16 mar 2016 o 21:52

  Cóż, temat stary jak świat i żyje mniej więcej tyle ile Eurotemimal. Pomimo, że moje sympatie do obecnej ekipy są o wiele wiele większe niż do po..przedniej ekipy to należy Panie pośle zwrócić uwagę na kilka detali, a mianowicie:
  – o połączeniu mówi/pisze się od ok 10 lat, ostatnim efektem tego było ujęcie połączenia w Kon.Tery. i kwota inwestycji 380mln.zł. o czym już wcześniej wspomniano. Poza tym, że połączenie ułatwiłoby dojazd do/z Euroterminala (a jest tam również blisko stacja Sławków LHS gdzie też dokonuje się przeładunku towarów) to pozostają tereny blisko Niwy, które by na tym połączeniu skorzystały. Allle – czy ktoś robił analizy ruchu sam. z Euroterminala? ruch rośnie? maleje? poza tym że jest uciążliwy dla mieszkańców dzielnicy Strzemieszczyc to nie wiadomo czy jest to potrzebne…
  – dalej jest o znaczeniu budowy terminala w świetle znaczenie współpracy z Chinami itd. W obecnej sytacji geopolitycznej nie należy się spodziewać „pociągów” z Chin przez Ukrainę do Euroterminala…rosja na to nie pozwoli. Jeśli już coś jedzie – a jedzie – to przez Białoruś! Tak więc przyszłościowo czarno widzę kierunek chiński via Euroterminal.
  – linia szerokotorowa przez Słowację?? to było dobra kilka lat temu, kto teraz będzie myślał o realizacji takiej inwestycji? Rosja zrobi to dla Ukrainy?
  – koncepcje rozbudowy…? Panie pośle, czy w terminal, w który władowano dziesiątki milionów ma zostać bez lub z minimalnymi ilościami przeładunków?? Po co przedłużać linię LHS do Gliwic? czy ma na tym skorzystać PCC Intermodal, która raczej spółką Skarbu Państwa nie jest. To okno na wschód ma zostać w Sławkowie jeśli myśli Pan dobrze o tym regionie
  – rozwój LHSu – a co do LHSu to dobrze, że wrócił nowystary prezes.
  na koniec: budowa drogi byłaby ok a reszta…już wystarczy 🙂

 10. GG, 22 mar 2016 o 20:35
 11. gibon, 11 kwi 2016 o 21:36
 12. kto, 13 kwi 2016 o 18:15
 13. trochę info, 2 maj 2016 o 20:42
 14. 5531, 30 wrz 2018 o 15:34

  Samo wybudowanie połączenia nie polepszy sytauacji Euroterminala. Duże nadzieje wiązano z Terminalem Sławków ale sytuacja geopolityczna znacznie się zmieniła na wschodzie i nic nie wskazuje aby coś zmieniło się na plus dla połączenia z Polską. Dojazd do Terminala jest obecnie na wystarczającym poziomie i nie mam na myśli ulicy Olkuskiej. Kierowcy nie powinni omijać w ten sposób opłaty viatol i jechać wspomnianą ulicą.
  Wspomniana planowana od lat obwodnica odciąży mieszkańców Sławkowa ale ruch przeniesie się do mieszkańców Sosnowca dzielnicy Ostrowy Górnicze, Bory ale czy władze miasta Sławkowa to interesuje ? Raczej nie.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie