motocross na Zakawiu c.d.

Kategorie: Aktualności   | 31 marca, 2022

Odpowiedź Pana Prezydenta M. Bazylaka na moją interpelację dot. toru motocrossowego na Zakawiu w Strzemieszycach Małych, nota bene znajdującego się obok hałdy odpadów hutniczych „Lipówka” ArcelorMittal Poland S.A. oraz terenów (działek) JSW KOKS S.A. wręcz wymusiła na mnie, jako radnym Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej doprecyzowanie i sporządzenie następnych pytań. Zobacz poprzedni wpis: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=59248#more-59248.

Niestety nasuwających się pytań jest wiele i stąd kolejna interpelacja znacząco się rozrosła.

                                  Dąbrowa Górnicza, dn. 18.03.2022 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka 

dot.: toru motocrossowego w Strzemieszycach Małych Zakawiu – bis

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Pana odpowiedzi na moją interpelację nr BRM.0003.1085.2022 z dnia 10.02.2022 r., sygnowaną przez Pana III-go Z-cę W. Kędzię proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Na jakiej zasadzie funkcjonuje tzw. tor motocrossowy na Zakawiu? 

Pytam, gdyż w przypadku tego, tzw. toru motocrossowego:

1.1. nie ma pozwolenia na budowę, a użytkowanie terenu spełnia normy budowli i podlega pod takowe pozwolenie!

1.2. nie ma decyzji środowiskowej, a tor wyścigowy lub próbny dla pojazdów mechanicznych został wymieniony, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w punkcie 75 § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

1.3. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Koksowniczej, Zakawie, Składowej, Świerczyna (będącego w trakcie opracowywania) te tereny (działka 2335) są zakwalifikowane jako 2ZI (zieleń izolacyjna!!!) oraz 56ZL i 58ZL (zieleń lasów!!!). Tymczasem są tam świadczone usługi komercyjne uciążliwe dla środowiska – a więc nie mające nic wspólnego z zapisami tego planu.

1.4. teren działki nr 2335 (podzielonej ostatnio na kilkadziesiąt mniejszych) to 39,85 ha ziemi należącej do Gminy Dąbrowa Górnicza, którą użytkują (co jest dostępne na ich stronach internetowych) dwie firmy: ADV Academy (z siedzibą w Katowicach) oraz Stowarzyszenie „Moto Dąbrowa”. Obydwie podają na swoich stronach internetowych, że użytkują legalne tory motocrossowe!!! Proszę o podanie zgodnie z jakimi przepisami tak się dzieje?

1.5. Stowarzyszenie „Moto Dąbrowa” – wedle odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację j.w. – wynajmuje 200 m2, a użytkuje jak domniemywam 39858 m2. Przecież te 39658 m2 to własność Gminy, bezumownie wykorzystywane przez Stowarzyszenie – proszę odpowiedzieć na jakiej podstawie?

2. Na jakiej podstawie na teren Gminy (nazywanym torem motocrossowym), obejmujący także działkę Gminy Dąbrowa Górnicza nr 2335, wywożone są odpady, skoro teren ten nie ma żadnych zezwoleń w tym zakresie, tak więc te można szacować, że tysiące ton odpadów wywożonych przez całe lata prawdopodobnie łamią przepisy dotyczące magazynowania czy składowania odpadów – i mogą zakończyć się tragicznie dla finansów Dąbrowy Górniczej, gdyż w wyniku ew. kar środowiskowych, jako właściciel tych terenów, będziemy musieli zutylizować tę masę odpadów! A koszt utylizacji 1 tony jest spory, a sytuacja finansów Gminy, kredyty czy choćby zadłużenie szpitala miejskiego ZCOSS b. znaczne!

Powyższe pytania nasuwają prawdopodobne, następujące wnioski:

A. Z odpowiedzi III Zastępcy Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 24.02.2022 r. znak WGN-I.0003.6.2022.MG wynika niestety możliwość, że Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza złamał prawo, gdyż „sprawy z zakresu zezwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych i decyzji środowiskowej na potrzeby budowy przedmiotowego toru nie były procedowane”. Jak to możliwe?

B. Po raz kolejny (vide umowy z ArcelorMittal Poland S.A., dot. działek na składowisku odpadów hutniczych „Lipówka”), zaniedbane zostały interesy majątkowe Gminy Dąbrowa Górnicza – skoro dwie firmy świadczące usługi komercyjne chwalą się, że użytkują tor(y) motocrossowe na działce nr 2335, to znaczy, że co miesiąc do kasy Gminy nie wpływa (biorąc pod uwagę choćby umowę z w/w Stowarzyszeniem „Moto Dąbrowa”) co najmniej 105 404,48 złotych (39858 m2 x 2,15 zł x 23% VAT, na podstawie umowy najmu Nr WGN-I.6845.10.59.2020) miesięcznie od 1.10.2020 roku. Daje to kwotę 1.897.280,66 zł za 18 miesięcy, czyli do 31.03.2022 r. A co z wcześniejszym okresem?

C. Z uwagi na informacje, zawarte na dołączonych printscreenach ze strony m.in. prawdopodobnie Stowarzyszenia „Moto Dąbrowa” – proszę o odnalezienie i przedstawienie mi kser poprzednich umów najmu, gdyż ze wspomnianych informacji wynika, że użytkowanie tych terenów (i nawożenie tysięcy ton odpadów, do nazwijmy to budowy toru motocrossowego) trwa zdecydowanie dłużej niż mówi o tym dostarczona mi umowa z dnia 01.10.2020 r. (przy okazji proszę o podanie – kiedy została podzielona działka nr 2335 na mniejsze, gdyż umowa jest sprzed 18 miesięcy?).

Proszę potraktować sprawę jako pilną i priorytetową oraz odpowiedzieć na WSZYSTKIE PYTANIA (dla ułatwienia są ponumerowane), gdyż można domniemywać, że jest łamane prawo i że zmniejszane są potencjalne przychody do Gminy Dąbrowa Górnicza.

Grzegorz Jaszczura

Mam złe przeczucia, że odpowiedź sprawi Panu Prezydentowi M. Bazylakowi problem. A ze strony lewactwa (a może nawet szerzej ujmując układu) spadnie na mnie spory spam i strumień nienawiści, podobnie jak było przy pomnikach sowieckich stojących wciąż w naszym mieście. Zobacz: pomniki sowieckie – paszoł won oraz oświadczenie – sesja 07.03.2022 r.

Dla jasności z pomnikami posunęliśmy się znacząco do przodu. Pan Prezydent przyznał mi i IPN-owi rację. Pomniki będą usunięte! Zobacz także: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=59563#more-59563.

Komentarze

2 komentarze do “motocross na Zakawiu c.d.”

  1. antylewak, 2 kwi 2022 o 8:26

    śmierdzi Panie radny!

  2. Ewa, 8 kwi 2022 o 14:27

    BARDZO!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie