ZCO SS im. Sz. Starkiewicza

Kategorie: Aktualności   | 3 lutego, 2016

20160126_093304Wbrew stanowisku Pana Prezydenta Zb. Podrazy (Lewica SLD), w ZCO SS im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej sytuacja pod kierownictwem p.o. Dyrektora Zb. Grzywnowicza, nie tylko nie ulega poprawie, ale wprost przeciwnie. Na przedostatniej Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (26.01.2016 r.) p.o. dyrektor poinformował radnych o możliwości zamknięcia oddziału wewnętrznego i skrajnych problemach na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Dzisiaj już wiadomo, że oddział wewnętrzny został zawieszony na 1 miesiąc, a z SOR-em jest także źle. Zresztą i p.o. Dyrektora, i Rada Społeczna, która w tzw. międzyczasie się odbyła, wnioskowali o maksymalny, zgodny z przepisami termin zawieszenia oddziału, tj. 6 miesięcy.

20160202_154654Powołałem się na opinię Pana Prezydenta, ponieważ już kilka miesięcy temu apelowałem na sesji o rozważenie przez niego zmiany na stanowisku p.o. Dyrektora w ZCO SS im. Starkiewicza, a on jednoznacznie od takiego rozwiązania się odcinał. Niestety przez kilka miesięcy sytuacja się pogorszyła (przypomnę, że w poprzedniej kadencji żądał tego także radny T. Pasek). W trybie nadzwyczajnym zwołano kolejną Komisję Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, która odbyła się wczoraj 02.02.2016 r.

Właściwie to po 3-4 głosach, w tym przedstawieniu przeze mnie oświadczenia w imieniu Klubu Radnych PIS (które poniżej), dalsza dyskusja była niewiele wnoszącą do całości problemu. Przynajmniej wg mnie. Pan p.o. Dyrektora Zb. Grzywnowicz szedł w zaparte co do prawidłowości swoich działań, wspierany przez koalicję „propodrazowskią” Rady Miejskiej (właściwie oprócz DWS, jak zrozumiałem), przewodniczącą komisji K. Stępień  (odpowiednio prowadzącą obrady), etc. Dziwne w kontekście tych zwolnień lekarzy, wydaje mi się poparcie, które ma p.o. Dyrektora w związkach zawodowych, dla których jest doskonałym dyrektorem-menagerem. Dziwne jest dla mnie brak zainteresowania sytuacją i uczestniczenia w komisji zdrowia NSZZ „Solidarność” ZCO SS już od pewnego czasu. O tym wspomniałem we wpisie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=34256#more-34256.

Wypowiedzenia pracy, lekarze dokonali zgodnie z Kodeksem Pracy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu, a niestety przez ten czas p.o. Dyrektora nie potrafił uzupełnić kadry. Teraz zgłasza chęć naprawy sytuacji w ten 1 miesiąc, a przynajmniej podejmie takie działania. Starałem się wytłumaczyć p.o. Dyrektorowi, że sytuację w ZCO SS trzeba rozpatrywać całościowo, a nie wyalienowywać problem stricte oddziału wewnętrznego. Niestety, używając słownictwa p.o. Dyrektora Zb. Grzywnowicza, zdecydowanie on nie kuma tego. Raz mówi, żeby nie łączyć sytuacji oddziału wewnętrznego (i SOR) z kontraktem na onkologię, a po jakimś czasie, że w sytuacji posiadania kontraktu wyglądałoby to zupełnie inaczej. Wg mnie znaczenie (już teoretycznie rozpatrując ten aspekt) miałaby wysokość ewentualnego nowego kontraktu dla ZCO SS im. Sz. Starkiewicza. Tylko powstaje pytanie czy sprawy sądowe, jakie prowadzi ZCO SS im. Sz. Starkiewicza nie wpływają negatywnie na ogląd jednostki leczniczej, którą zarządza p.o. Dyrektora? A za czyjego kierownictwa one nastąpiły? Najgorsze jest to, że odczuwają to chorzy, mieszkańcy naszego miasta!

Oświadczenie Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” Rady Miejskiej  Dąbrowy Górniczej w sprawie sytuacji w ZCO SS im. Sz. Starkiewicza

Wyrażamy stanowczy protest wobec działań, jakie podejmuje, za przyzwoleniem Prezydenta Miasta dyrekcja szpitala w Dąbrowie Górniczej.

Nasz sprzeciw budzi:

 1. Doprowadzenie do zamknięcia oddziału wewnętrznego
 2. Doprowadzenie do zagrożenia funkcjonowania SOR
 3. Niejasna sytuacja oddziału onkologii w zakresie jego budowy, finansowania i świadczeń medycznych
 4. Złe przygotowanie prywatyzacji oddziału położniczo-ginekologicznego
 5. Wysprzedanie oddziałów i jednostek szpitalnych przynoszących dochód.
 6. Przyjmowanie na specjalnych zasadach uprzywilejowanych pacjentów z rodzin lekarzy i złe opinie mieszkańców wskazujące na zaniedbania.

oświadczenie-ZCO SS-2016.02Za te działania pełną odpowiedzialność ponosi dyrekcja szpitala, zwłaszcza p.o. Dyrektor Pan lek. med. Zbigniew Grzywnowicz i władze miasta (w tym wykonawcze), które tolerują przez wiele lat narastanie problemów i nie reagują na skargi mieszkańców i protesty niektórych radnych.

Działalność szpitala jest niezbędna dla utrzymania opieki zdrowotnej w mieście. Jego niszczenie, to nie tylko marnotrawienie majątku należącego do miasta, ale stwarzanie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców i ograniczenie możliwości leczenia. Jest to naruszenie art. 68 Konstytucji RP.

W związku z tą sytuacją występujemy o:

 1. Zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w trybie art. 20 Ustawy o samorządzie gminnym, na której Prezydent Miasta omówi sytuację w szpitalu i program działań zmierzających do uratowania szpitala, z uwzględnieniem sytuacji kadrowej,  sytuacji ekonomicznej i spraw sądowych, w których udział bierze szpital oraz zagrożeń dla spłaty zobowiązań podjętych przy budowie oddziału ZCO.  Apelujemy także do radnych z innych klubów o poparcie wniosku.
 2. Natychmiastowe odwołanie Dyrekcji ZCO SS im. Sz. Starkiewicza i powołanie zarządu komisarycznego. Ogłoszenie konkursu i powołanie nowej dyrekcji.
 3. Przeprowadzenie pełnej kontroli szpitala ze sprawdzeniem wszystkich zobowiązań, jakie podjęła obecna dyrekcja oraz procesów prywatyzacyjnych (w tym ich efektów) podjętych przez dyrekcję.
 4. Natychmiastowe wyjaśnienie stanu prawnego umowy prywatyzacji oddziału położniczo-ginekologicznego i w przypadku zagrożeń dla dalszego funkcjonowania oddziału jego reprywatyzacja.
 5. Przesunięcie w budżecie miasta środków przeznaczonych na przygotowanie terenów w Tucznawie na dofinansowanie działalności szpitala w wysokości 10 mln zł, zgodnie z obowiązującym prawem.

W kontekście powyższego, tj. tragicznej sytuacji dla pacjentów (już byłych) oddziału wewnętrznego, moja ostatnia interpelacja dotycząca ZCO SS im. Starkiewicza, jest mniej znacząca, aczkolwiek może się okazać, że jest jakimś asumptem do dalszych działań moich jako radnego Rady Miejskiej.

Oto ona:

20160126_084336Szanowny Panie Prezydencie! W związku z niepokojącymi informacjami, jakie docierają do mnie w związku z realizacją w ZCO SS im. Starkiewicza projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”, w szczególności w zakresie poprawy efektywności energetycznej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltanicznych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

– czy realizacja zadania nie jest zagrożona, podobnie zresztą jak to było przy budowie oddziału Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w ZCO SS im. Starkiewicza?

– czy p.o. Dyrektora ZCO SS im. Starkiewicza ma informacje o zagrożeniu terminów wykonania robót budowlanych?

– czy p.o. Dyrektora ZCO SS im. Starkiewicza był informowany o braku płatności Generalnego Wykonawcy podwykonawcom wykonującym roboty budowlane omawianego zadania?

– czy przy wykonywaniu ociepleń zostały spełnione wymagania norm tzw. norweskich, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania dla wszystkich obiektów obejmujących projekt? Czy nie grozi utrata dotacji z państw pozaunioeuropejskich?

– czy ZCO SS im. Starkiewicza zapłacił za przeprowadzenie ocieplenia na obiektach ZCO SS im. Starkiewicza w całości Generalnemu Wykonawcy?

Grzegorz Jaszczura

Komentarze

21 komentarzy do “ZCO SS im. Sz. Starkiewicza”

 1. mieszkaniec, 3 lut 2016 o 10:32

  Przepisy ustawy o działalności leczniczej dają możliwość zawieszenia działalności szpitala/oddziału na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii przesłał do Urzędu pismo, w którym poinformował o wystąpieniu siły wyższej – braku kadry lekarskiej i konieczności zawieszenia działania oddziału na pół roku. Służby Wojewody przyjęły do wiadomości zawieszenie działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych, wyznaczając jednocześnie miesięczny termin powyższego zawieszenia. Oczywiście o sprawie poinformowano także NFZ.

 2. Kazimierz Jasionek, 3 lut 2016 o 11:38

  Uważam że takie kurczowe trzymanie przez Zarazę na stanowisku Grzywnowicza ma jakieś swoje uzasadnienie (drugie dno) Myślę że mogą to być jakieś […] Jednoznacznie na myśl mi przychodzą chociażby prawdopodobne olbrzymie nieprawidłowości przy budowie ZCO, w którym […]
  Myślę że takich różnych kombinacji łączących […] może być znacznie więcej i stąd się bierze ten rozciągnięty ochronny parasol nad głową Grzywnowicza !!!! Radni podrazowcy zamiast zajmować się tylko własnymi dietkami powinni popatrzeć trzeźwymi oczami, na problemy związane ze służbą zdrowia w DG, gdyż mandat społeczny otrzymali nie od Zarazy, tylko od wyborców o których tak szybko i chętnie zapomnieli !!!!

 3. mieszkaniec, 3 lut 2016 o 12:02

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpitalny_oddzia%C5%82_ratunkowy
  Szpitalny oddział ratunkowy (w skrócie SOR) – jednostka organizacyjna szpitala i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, utworzona w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  Działania szpitalnego oddziału ratunkowego polegają na (według Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1420):
  wstępnej diagnostyce
  podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku (Art. 33 ust. 2. Dz. U. z 2013 r. poz. 757) zobowiązała szpitale w których znajdują się SOR-y do zapewnienia niezwłocznego transportu sanitarnego w razie konieczności do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego innych świadczeń opieki zdrowotnej

 4. anty-pieniacz, 3 lut 2016 o 21:02
 5. anty-pieniacz, 3 lut 2016 o 21:05
 6. anty-pieniacz, 3 lut 2016 o 21:09
 7. anty-pieniacz, 3 lut 2016 o 21:21
 8. mieszkaniec, 4 lut 2016 o 7:39

  Powinien dyrektor się sam podać do dymisji a przyszedł by nowy sprawny menadżer który by pokierował szpitalem .

 9. Mieszkaniec Dąbrowiak., 4 lut 2016 o 11:08

  Dokładnie tak jest pan po Dyrektora Grzywnowicz powinien się podać do dymisji za całokształt zarządzania szpitalem ,bo cały czas szpital ma problemy .Powinien przyjść nowy sprawny menadżer. Panie Prezydencie Podraza czemu pan chroni dyrektora Gyrzynowicza i nie chce odwołać go.

 10. mieszkaniec, 4 lut 2016 o 15:24

  no czemu? no czemu?

 11. Rolowana Dąbrowa, 5 lut 2016 o 8:31

  GDZIE WYWIOZĄ DĄBROWIAN KARETKI ZCO SS?

  200 mieszkańców Dąbrowy wyląduje w lutym na oddziale internistycznym… któregoś szpitala w ościennym mieście. Dla nich i ich bliskich to dodatkowy stres i KOSZTY dojazdu, a dla ZCO SS, tj. Szpitala dodatkowe straty – oprócz nierealizowania 5 milionowego kontraktu na oddział wewnętrzny poniesie dodatkowe koszty DOWOZU WŁASNĄ KARETKĄ tych 200 osób (wyliczonych jako średnia przez NFZ) do sąsiednich miast.

  W ciągu kilku tygodni ZCO SS z marzeń o występie w ektraklasie szpitalnej (jako kompleks onkologiczny) spadło do roli A-klasowego szpitalika, bo trener (hmmm…) zapomniał się dokształcić. W jaki sposób człowiek, który nie potrafi (nie chce?) zapewnić działalności podstawowego oddziału chciał (bo jest to naszym zdaniem czas przeszły dokonany) przerabiać kilkudziesięciomilionowy kontrakt – NIKT NIE WIE!!.
  Jedyny pomysł p.o. dyrektora na działalność, to wyprzedaż oddziałów – od tych najbardziej dochodowych (z nielimitowanymi świadczeniami) typu kardiologia i stacja dializ, przez średnio opłacalną porodówkę po (i tu zgroza – sam p.o. ciągle mówił o tej możliwości na Komisji Zdrowia Rady Miejskiej, na której nota bene KAŻDY taki menago powinien być odwołany w trybie natychmiastowym) SOR i oddział wewnętrzny. A Zagłębiowskie Centrum Onkologii będzie działało obok tego centrum usług, które nie trzeba już będzie remontować i utrzymywać, bo to problem PODNAJEMCÓW.

  ŻYCZYMY ZDROWIA – sobie i Rolującym, bo WSZYSCY chorzy Dąbrowianie i Lekarze nimi kierujący będą MUSIELI korzystać z gościny sąsiednich szpitali… WSTYD, PANIE PREZYDENCIE, PO PROSTU WSTYD :(((

 12. mieszkaniec, 5 lut 2016 o 16:59
 13. wirus, 5 lut 2016 o 18:38
 14. Mimi, 5 lut 2016 o 21:29

  tragedia, kto rządzi w tej Dąbrowie?

 15. Kazimierz Jasionek, 6 lut 2016 o 12:01

  Do „Mimi” Jeszcze nie wiesz kto ????
  SITWA kolesi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 16. pytnik, 8 lut 2016 o 19:28

  A lewa ręka Ewy Kopacz kasiory na ZCO nie załatwiła ?
  http://nie.com.pl/archiwum/lewa-reka-ewy-kopacz/

 17. info, 13 lut 2016 o 18:14
 18. info, 13 lut 2016 o 18:35
 19. info, 17 lut 2016 o 11:03
 20. antylewak, 4 mar 2016 o 14:57
 21. Okiem Jaszczura - ZCOSS – jest wyrok (drugi) - Rolowana Dąbrowa, 7 lut 2020 o 9:38

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie