Czy hałda jest artefaktem?

Kategorie: Aktualności   | 6 października, 2021

Czy hałda odpadów hutniczych w Strzemieszycach Małych jest artefaktem? Wydaje się, że jeszcze nie, ale jak urzędnicy dalej będą przy niej grzebać w celu wyjaśnienia swojej niekompetencji, to może z czasem…

Mam w końcu odpowiedź na interpelację-skargę do pana Prezydenta M. Bazylaka dot. m.in. strat, jakie nasza Gmina poniosła w wyniku ułomnych umów najmu zawieranych z prywatnym przedsiębiorcą, nota bene największym w Dąbrowie Górniczej. Treść skargi możesz Szanowny Czytelniku przeczytać tutaj. W międzyczasie, tzn. od dnia interpelacji-skargi, czyli 30.08.2021 r. dostałem pismo, w którym poinformowano mnie, że niestety, ale zwykły termin odpowiedzi zostaje wydłużony o kolejne 14 dni, a powodem „jest konieczność podjęcia szeregu czynności wyjaśniających, polegających na szczegółowej analizie dokumentacji związanej z przedmiotem skargi, w celu jej rozpatrzenia.”. Pismo zostało zarejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków kierowanych do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza pod numerem RSW.WNK.1510.25.2021. A w tryb urzędowy włączył się nawet Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli Pan P. Kuzior, który jak wiemy interweniuje w tych najtrudniejszych dla lewicy problemach związanych z ich zarządzaniem miastem.

Może od razu podam kwintesencję, przecież spodziewaną i z niecierpliwością oczekiwaną, która jest zawarta w preambule pisma Pana Prezydenta. Otóż: „zawiadamiam, że uznaję przedmiotową skargę za bezzasadną.”.

Aż dziw, że to proste stwierdzenie wymagało podjęcia szeregu czynności wyjaśniających” i musiało aż tyle trwać. Aczkolwiek dobrze to świadczy o Panu Prezydencie przy próbie wyjaśnienia nie tyle skargi na III Z-cę Prezydenta W. Kędzię, co szerszego przecież problemu.

Pominę kolejne insynuacje i dywagacje Pana Prezydenta tyczące się wszystkiego, ale nie meritum sprawy. W końcu sam w 2017 r. podpisał umowę najmu, która teraz nawet u niego okazała się niepełna (ułomna) i obciążono najemcę za ostatnie 3 lata dodatkowymi, ale wg mnie kosmetycznymi kosztami (ok.105.000,00 zł). Zamiast udowodnić, że moja metodologia obliczeń, dała zły wynik, to słowa i słowa, jak zawsze u urzędników. Umowę WGN-I.6845.4.23.2017 z dnia 01.08.2017 r. podpisywali bowiem Marcin Bazylak – I Z-ca Prezydenta Miasta i Wioletta Sawicka – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Natomiast tę z 2020 r. WGN-I.6845.4.30.2020 z dnia 01.07.2020 r.: Bożena Borowiec – II Z-ca Prezydenta Miasta i Agnieszka Wajda – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. A przypominam, że prywatnego przedsiębiorcę obciążono kwotą ok. 105.000,00 zł za bezumowne korzystanie z gruntu położonego w Dąbrowie Górniczej Strzemieszyce Małe – hałda- za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r. Czyli nawet z ich metodologii wynika, że stało się to 5 miesięcy od zawarcia umowy WGN-I.6845.4.23.2017 przez Pana wtedy Wiceprezydenta M. Bazylaka. Nieprawdaż?

Z nowych rzeczy przedstawionych przez Pana Prezydenta M. Bazylaka czytamy m.in.:

[…] w kontekście ostatniego Pana wystąpienia wyjaśniam, że w związku z prowadzoną procedurą przygotowania do zbycia terenu wskazanego przez Pana w skardze oraz w związku z uzyskaniem dostępu do nowego systemu geodezyjnego, Wydział Gospodarki Nieruchomościami (podległy III Zastępcy Prezydenta Miasta) stwierdził, iż w trakcie eksploatacji składowiska, doszło do niezamierzonego przekroczenia granic wynajmowanego terenu działki 882/13 k.m.9. (na czym ta eksploatacja wg Pana Prezydenta mogła polegać?, skoro już 01.01.2006 r. prywatny przedsiębiorca zaprzestał przyjmowania do składowiska odpadów hutniczych, co wynika z decyzji środowiskowych Marszałka Województwa Nr 2125/OS/2008 z dn. 5.12.2008 r. i Nr 1386/OS/2010 z dn. 20.04.2010 r.? Daty umów i kto podpisywał je ze strony Urzędu Miasta znajdziesz Szanowny Czytelniku we wpisie: niegospodarność w Gminie – cz. 1. – przyp. mój).

I dalej:

„[…] Oznaczenie przedmiotu najmu na załączniku graficznym pozostaje w gestii stron […] ale znajduje się w dokumentacji wewnętrznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i zawiera określenie i oznaczenie wynajmowanych części działek. (dlaczego nie otrzymałem tego w odpowiedziach na interpelacje?, Pan W. Kędzia w imieniu Pana Prezydenta M. Bazylaka twierdził z tego co pamiętam, że tego nie ma, bo nie musi być! – przyp. mój).

„Ponadto ustalono, że ogólna powierzchnia ewidencyjna działki nr 882/13 wynosi 13517 m2, a powierzchnia geodezyjna 6137 m2. W związku z tym […]. (to dopiero ciekawostka, po 13 latach obowiązywania umów najmu takie ustalenie! Ciekawe ile metrów kwadratowych sprzedamy prywatnemu przedsiębiorcy? – przyp. mój).

Ps Szczegóły moich interpelacji do Pana Prezydenta znajdziesz Szanowny Czytelniku w linku: hałda – vademecum.

Komentarze

2 komentarze do “Czy hałda jest artefaktem?”

  1. mieszkaniec, 6 paź 2021 o 11:52

    dać im MONOPOLY – niech tam poćwiczą.

  2. Ilona, 7 paź 2021 o 7:42

    skandal

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie