PM MZUM.PL S.A. – odp. na interp.

Kategorie: Aktualności   | 29 lutego, 2016

20151216_112653Dzisiaj ekwilibrystyczna odpowiedź Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD), na moją interpelację dotyczącą czynszów, jakie płacą: Gmina Dąbrowa Górnicza, Sąd i Prokuratura Rejonowa PM MZUM.PL S.A. Niewątpliwie Pan Prezydent jest w temacie, albowiem przecież jest to nierozłącznie powiązane z jego wieloletnią polityką związaną z niedostrzeganiem do końca lub nie zrozumieniem wyroku unieważniającego kontrakt na projekt, budowę i eksploatację budynku Centrum Administracji w Dąbrowie Górniczej.

„Dąbrowa Górnicza, dnia 15.02.2016 r., dotyczy: interpelacji z dnia 27.01.2016r. znak BRM.0003.815.2016

20120323195W odpowiedzi na interpelację jw. informuję, że stawki czynszu określone w umowach za najem powierzchni biurowych w budynku Centrum Administracji uzależnione są od standardu wynajmowanych pomieszczeń.

Budynek Centrum Administracji składa się z dwóch segmentów: segment I zajmuje Urząd Miejski, segment II zajmuje Sąd i Prokuratura. Pomiędzy poszczególnymi segmentami istnieją różnice powodujące, że powierzchnie znajdujące się w segmencie I należy uznać za pomieszczenia o wyższym standardzie ( 🙂 – przyp. mój). Powierzchnie znajdujące się w segmencie II nie posiadają:

•    wentylacji wymuszonej mechanicznej obsługiwanej przez centrale nawiewno-wywiewne,

•    klimatyzacji pomieszczeń biurowych i technicznych (za wyjątkiem pomieszczeń używanych jako rozpraw oraz pomieszczeń zajmowanych przez Prezesa Zarządu),

•    nie posiadają ogrzewania podłogowego holi.

W przypadku Sądu i Prokuratury nie zostały wykazane stawki opłat najmu dot. pomieszczeń technicznych z uwagi na fakt, że segment II nie posiada kondygnacji podziemnej technicznej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że o ile na powierzchniach użytkowanych przez Sąd Rejonowy są usytuowane rozbudowane ciągi komunikacyjne (w tym klatki schodowe), o tyle w przypadku powierzchni użytkowanych przez Prokuraturę klatki schodowe nie występują. Dlatego też koniecznym było uwzględnienie powyższych okoliczności faktycznych przy ustalaniu i negocjowaniu wysokości czynszu najmu powierzchni użytkowanych przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej i Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej.

20120323222W przypadku Urzędu Miejskiego w stawce najmu wliczona jest także opłata eksploatacyjna obejmująca m.in. koszty związane z ochroną, serwisem sprzątającym, obsługą infrastruktury technicznej, oraz utrzymaniem terenów zewnętrznych wokół Centrum Administracji. Stawka opłaty eksploatacyjnej jest zróżnicowana w odniesieniu do powierzchni biurowej, pomieszczeń technicznych i ciągów komunikacyjnych.

Stawki czynszu obowiązujące od 01.02.2014r. przedstawiają się następująco:

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej:

•    stawka najmu 37,00 zł netto/m2

•    opłata za ciągi komunikacyjne 17,06 zł netto/m2

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej:

•    stawka najmu 30,60 zł netto/m2

Urząd Miejski:

•    stawka najmu 42,00 zł netto/m2

•    opłata za ciągi komunikacyjne 21,54 zł netto/m2

•    opłata za powierzchnie techniczne 27,09 zł netto/m2

•    opłata za ciągi komunikacji pomieszczeń technicznych – 4,52 zł netto/m2. Powyższe stawki najmu zostały ustalone w oparciu o oszacowanie ich wartości rynkowej przez kancelarię rzeczoznawcy majątkowego.

(Trochę dziwne te stawki, bo nijak nie dają faktury kosztowej, wg której urząd płaci horrendalną kwotę, jak to przedstawiła mi kiedyś w odpowiedzi Pani Sekretarz Miasta I. Bednarska. Albowiem na moją interpelację z dnia 28.01.2015 r. odpowiedź miałem następującą: Siedziba Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, mieszczącego się w budynku Centrum Administracji (Troszkę o genezie powstania tego budynku: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=22934#more-22934 – przyp. mój), wynajmowana jest przez Gminę Dąbrowa Górnicza od właściciela nieruchomości, tj. od Miejskiego Przedsiębiorstwa MZUM.PL S.A. na podstawie Umowy najmu Nr WA/169/04 z dnia 05.04.2004 r. (z późniejszymi Aneksami). Aktualnie wysokość czynszu wynosi miesięcznie: 707.667,95 złotych brutto. (To daje 8.492.015,40 złotych rocznie, jest to, przyznacie Drodzy Czytelnicy spora kwota – przyp. mój). Kwota ta zawiera wszelkie opłaty za usługi, jakie wiążą się według kodeksu cywilnego z normalnym użytkowaniem przedmiotu najmu. Łączna powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zadań statutowych Gminy Dąbrowa Górnicza wynosi 11.096,95 m2.” (całość: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=31545#more-31545) – przyp. mój).

(Brakuje także podania ilości metrów, o które prosiłem w interpelacji, błąd, niedopatrzenie Pana Prezydenta – przyp. mój).

W stosunku do poprzednio obowiązujących stawka najmu dla Sądu Rejonowego wzrosła o 40,42%, prokuratury Rejonowej o 44,27%, natomiast w przypadku Urzędu Miejskiego uległa zmniejszeniu o 16,06%. (tzn. konkretnie od kiedy?, dlaczego tak późno nastąpiła korekta? – przyp. mój).

20120425311Obecnie nie sposób odpowiedzieć, czy nastąpi sprzedaż budynku, czy też części zajmowanej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej i Prokuraturę w Dąbrowie Górniczej, na rzecz Skarbu Państwa. W przypadku, jeżeli Skarb Państwa będzie faktycznie zainteresowany kupnem nieruchomości taka propozycja zostanie rozważona. Jednak w chwili obecnej takiej propozycji Skarb Państwa nie przedstawił.

Skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. na dzień dzisiejszy:

Marek Piotrowski – Przewodniczący

Ryszard Wandasiewicz – Z-ca Przewodniczącego

Stanisław Gałka – Sekretarz

Piotr Cebula – Członek

Marcin Szulik – Członek

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 2/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18.01.2013r. wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób zasiadających w radzie nadzorczej jest równa, dla: przewodniczącego – 1,0, zastępcy przewodniczącego – 0,9, sekretarza – 0,8, członka – 0,7 kwoty jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze   przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego – określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wynosiło to wynagrodzenie w latach 2014, 2015 aż 3454,58 zł na miesiąc oczywiście, nie wiem dlaczego Pan Prezydent Zb. Podraza pożałował mi tego szczegółu w odpowiedzi – przyp. mój).

Prezydent Miasta Zbigniew Podraza”

Przy takich stawkach czynszu, w szczególności dla Mieszkańców (czyli Urzędu Gminy) to i zarząd, i członkowie Rady Nadzorczej PM MZUM.PL S.A., mogą spać spokojnie, co do przyszłości tej spółki akcyjnej, w której stuprocentowym akcjonariuszem jest Gmina Dąbrowa Górnicza, czyli budżet wszystkich Mieszkańców naszego miasta! Ich zarobki są pewniackie.

Tak swoją drogą nowa siedziba PM MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej (nota bene po zlikwidowanej szkole budowlanej) i kilkunastomilionowy remoncik to dla nich mało. Albowiem…

oddział-ostrawa-2Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej poprzez PM MZUM.PL S.A. wyjdą także na rynki zagraniczne (na razie rynki Republiki Czeskiej)! Siedziba oddziału PM MZUM.PL S.A. w Moravskiej Ostrawie obok na zdjęciu (lok. 4). Rozmach lewicowców jak za Misia Barei!. Tylko czy o to chodziło przy zakładaniu tej Gminnej spółki, jakby nie pisać, to z pieniędzy (budżetu) pochodzących z podatków mieszkańców Dąbrowy Górniczej? Nie sądzę. 20160224_095654Wolałbym, żeby szybciej ci fachowcy z PM MZUM.PL S.A. reagowali na zwykłe dziury w dąbrowskich drogach czy przełomy wiosenne!!! Obok nie stara przecież nawierzchnia na ul. 3-go Maja. W Czechach kostka jakby równiejsza 🙂

Nie ma podobno pieniędzy na namalowanie przejść dla pieszych w mieście i w ogóle odnowienie oznakowania poziomego dróg i ulic dąbrowskich, nie ma na wiele drobnych, ale bardzo potrzebnych Mieszkańcom naszego miasta udogodnień, a na płacenie czynszu (tak olbrzymiego) z budżetu Gminy Pan Prezydent ma.

Wg mnie skandal, wg idola lewicowych wyborców z Dąbrowy Górniczej Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD), to pewnie jego osiągnięcia jako prezydenta!

 

 

Komentarze

10 komentarzy do “PM MZUM.PL S.A. – odp. na interp.”

 1. głupi, 29 lut 2016 o 8:26

  Aa co na to prokuratura?

 2. głupi, 29 lut 2016 o 8:33

  Czy pan Szulik jest z Zabrza?

 3. Kazimierz Jasionek, 29 lut 2016 o 14:05

  Odpowiedź Zarazy jak zwykle szczątkowa, celowo nie podająca wszystkich kwot pieniężnych ble, ble, ble !!!!
  Ten „pan i władca” wychodzi z założenia ,że lepiej nie podawać wszystkich szczegółów plebsowi i go nie wkurzać wiadomościami gdzie te podatki są wydawane, według widzi misie biurokratycznych pajaców !!!!! Wyrok w sądzie wiele lat temu już zapadł na korzyść gminy, a Zaraza udaje, że nic takiego nie miało miejsca i robi co uważa za stosowne – tylko dla kogo ?????
  Precz z taką władzą !!! Dąbrowa Górnicza za długo toleruje te wszystkie kombinacje tych cynicznych strusi !!!!

 4. Magda, 29 lut 2016 o 14:25

  Z tą Ostrawą to o co chodzi? Po co tam oddział MZUM??????

 5. Młodzian, 29 lut 2016 o 17:50

  Skandal to mało powiedzieć.Jak tak moźna gardzić mieszkańcami!

 6. Mieszkaniec, 1 mar 2016 o 9:26

  zaorane

 7. Sonja, 5 mar 2016 o 9:48

  Kolejny skandal, a prezydent celebruje!

 8. info, 28 mar 2016 o 9:03
 9. Mercy, 5 kwi 2016 o 22:41
 10. informator-2, 30 cze 2016 o 9:49

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie