interpelacja – ul. Sikorskiego (Ząbkowice)

Kategorie: Aktualności   | 14 listopada, 2019

Na liczne prośby Mieszkańców Ząbkowic, czyli w nomenklaturze dąbrowskiej tzw. terenów zielonych, zarówno Poseł na Sejm RP R. Warwas jak i radni PIS: Z. Piątek i ja, wystosowaliśmy do Pana Prezydenta interpelację dotyczącą sytuacji osiedla przy ul. Sikorskiego oraz terenów byłej Huty Szkła Gospodarczego. W końcu, jeżeli planuje się przeznaczyć circa 100-200 mln zł na budowę nowego centrum Miasta w tzw. centrum Dąbrowy Górniczej, to można także pomyśleć o terenach na prowincji miejskiej. Czyż nie?

Oto treść interpelacji:

dot.: ul. W. Sikorskiego w Ząbkowicach

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA MIASTA Marcina Bazylaka

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku także z interwencją Posła na Sejm RP Pana Roberta Warwasa w sprawie Mieszkańców Osiedla położonego w dzielnicy Ząbkowice przy ulicy Władysława Sikorskiego składamy interpelację w sprawie:

poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców osiedla przy ulicy Władysława Sikorskiego w dzielnicy Ząbkowice i zaprzestania zasiedlania lokali, które znajdują się w mieszkaniowym zasobie Gminy Dąbrowa Górnicza o kwalifikacji „lokal socjalny”. 

W trakcie spotkania i dyskusji z Mieszkańcami Osiedla przy ulicy Władysława Sikorskiego w Ząbkowicach przedstawili oni propozycję działań, których wdrożenie i  konsekwentna realizacja przez Gminę Dąbrowa Górnicza spowoduje poprawę bezpieczeństwa i zmianę wizerunku tego osiedla. Propozycje te składamy do Pana Prezydenta jako interpelację.

  1. Czy Gmina Dąbrowa Górnicza dysponuje inwentaryzacją budynków tzw. (pustostanów) na osiedlu przy ulicy Władysława Sikorskiego, które planuje wyburzyć? A jeżeli nie dysponuje takim spisem, to wnioskujemy o wykonanie takiej inwentaryzacji.

Budynki te, w ocenie Mieszkańców stanowią zagrożenie i są w stanie postępującej dewastacji, a swoim wyglądem szpecą całe osiedle. W realizacji wyburzeń Mieszkańcy upatrują możliwość odzyskiwania gruntów pod nową zabudowę mieszkaniową z przeznaczeniem na budownictwo komunalne a nie socjalne. Za wzór rewitalizacji, poprzez wyburzenie i ponowną zabudowę o charakterze komunalnym mieszkańcy wskazują budynek w Ząbkowicach przy ulicy Armii Krajowej 12.

W związku z powyższym wnosimy o zabezpieczenie środków finansowych na  realizację wyburzeń budynków (pustostanów), które znajdują się w mieszkaniowym zasobie Gminy Dąbrowa Górnicza,- a także opracowanie koncepcji zagospodarowania odzyskiwanych działek pod budownictwo komunalne. 

  1. Czy Gmina Dąbrowa Górnicza planuje zmianę kwalifikacji lokali mieszkalnych przy ulicy Władysława Sikorskiego, znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Gminy Dąbrowa Górnicza z tzw. socjalnych na komunalne i zaprzestanie zasiedlania istniejących budynków osobami obciążonymi patologiami społecznymi?

W ocenie Mieszkańców zasiedlania jednego osiedla (przestrzeni)  Mieszkańcami, którzy są obciążeni różnego rodzaju patologiami społecznymi powoduje dalszą degradację społeczną i stanowi zagrożenie dla całej, lokalnej społeczności, zwłaszcza tej, którą należy określić jako tzw. „rdzenną”.

W związku z tym wnosimy o rozważenie możliwości zaprzestania zasiedlania budynków przy ulicy Władysława Sikorskiego, które znajdują się w zasobach naszego Miasta, poprzez zainicjowanie zmiany ich kwalifikacji z „socjalne” na „komunalne” i poprzez ich remont dostosowanie ich do warunków, które musi spełniać lokal komunalny.

  1. W imieniu Mieszkańców ulicy Władysława Sikorskiego i ulic przyległych wnosimy o wszczęcie rozmów z obecnym właścicielem terenu po byłej Hucie Szkła Gospodarczego przy ulicy Wapiennej i sprawdzenie możliwości wykupienia tego gruntu przez Gminę Dąbrowa Górnicza celem rewitalizacji i zagospodarowania na budownictwo komunalne.

Teren po byłej Hucie Szkła Gospodarczego to działka uzbrojona, której ewentualne przejęcie przez Gminę Dąbrowa Górnicza i kolejnym kroku – rewitalizacji, realizowanej poprzez zabudowę komunalną dobrze wpisze się w poprawę wizerunku osiedla i poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców.

W imieniu Mieszkańców osiedla przy ulicy Władysława Sikorskiego i ulic przyległych wnosimy o pomoc i potraktowanie problemów Mieszkańców jako priorytet do rozwiązania, a także o opracowanie całościowej koncepcji zagospodarowania osiedla. Jednocześnie wnosimy o ujęcie w budżecie naszego miasta odpowiednich środków finansowych na powyższy cel. Niewątpliwie stanowiłaby to mapę drogową do wyjścia z kryzysu i wciąż piętrzących się problemów w tym rejonie Ząbkowic.

Grzegorz Jaszczura

Zbigniew Piątek

Komentarze

Komentarze (1) do “interpelacja – ul. Sikorskiego (Ząbkowice)”

  1. Dąbrowiak, 21 lis 2019 o 12:19

    Fatalnie to wygląda wizerunkowo czy prezydent zna problemy tej dzielnicy bo Fabryka Pełna Życia to nie wszystko a ,taki silny pijar idzie z UM na to zadanie w Centrum.Dzielnice tzw Zielone mają ogromne problemy jak np Strzemieszyce które są ignorowane przez lewicowe władze miasta.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie