AMP a wizyjny system kontroli

Kategorie: Aktualności   | 11 lutego, 2021

Dobrze, że w sprawie rekultywacji hałdy odpadów hutniczych w Strzemieszycach Małych zacząłem numerować interpelacje, bo już dawno bym się w nich pogubił. 🙂 .  Pewnie zresztą tak samo, jak urzędnicy Pana Prezydenta M. Bazylaka. Staram się ułatwiać im pracę. Dzisiaj interpelacja będąca kontynuacją i mająca w nazwie dopisek: „c.d. 7„.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: rekultywacji hałdy odpadów hutniczych w Strzemieszycach Małych, c.d. 7

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację BRM.0003.697.2020 z dnia 16.10.2020 r. 

proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy przedsiębiorstwo ArcelorMittal S.A. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów?

2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1. jest twierdząca, to czy przedsiębiorstwo ArcelorMittal S.A. stosuje w praktyce na dzień dzisiejszy ww. Rozporządzenie na obszarze składowania odpadów hutniczych „Lipówka” – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zarządzanego przez wspomniane przedsiębiorstwo, usytuowanym w Strzemieszycach Małych – Lipówce?

Wydaje się, że jest to bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Mieszkańców naszego Miasta.

Grzegorz Jaszczura

W odpowiedzi następujące przepisy (a może farmazony?):

„[…] udzielenie wyczerpującej informacji dotyczącej wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów na ww. terenie – składowisku odpadów hutniczych „LIPÓWKA” (w zakresie wymagalności jego prowadzenia – pytanie 1, jak również sposobu wdrożenia – pytanie 2) możliwe będzie po przeprowadzonej kontroli ww. obiektu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zaplanowanej na 2021 rok.

Jednocześnie informuję, że:

Obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest wymagany od 22.02.2019 r.

Obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów jest wymagany od 17.12.2019 r. (za wyjątkiem przepisów § 4 ust. 4, § 4 ust. 5, § 4 ust. 6, które wejdą w życie 22.02.2021 r.)

Obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów zgodnie z ww. przepisami nie obejmuje wszystkich rodzajów odpadów; nie ma on zastosowania do popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

Czyli odpowiedź jak zawsze. Brakuje mi tylko zwrócenia się ze strony urzędników Pana Prezydenta i samego Pana Prezydenta do przedsiębiorstwa ArcelorMittal S.A. z pytaniem czy stosuje wizyjny system kontroli czy nie stosuje? Ale to pewnie dlatego, że odpowiedź byłaby szybsza niż kontrola WIOŚ w Katowicach zaplanowana na 2021 rok, czyli za kilka lat Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają szansę się dowiedzieć o tym jak jest; zresztą jak dobrze pójdzie. 🙂 .

Komentarze

Komentarze (1) do “AMP a wizyjny system kontroli”

  1. Dociekliwy, 18 lut 2021 o 9:56

    A warto wiedzieć, że 29.05.2021 r. mija 1 rok od wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie