wycinki lasów w D.G.

Kategorie: Aktualności   | 2 marca, 2020

Z góry ostrzegam, że to długi wpis. Lewactwo-zieloni dużo krzyczą o ekologii, środowisku, etc., ale w naszym mieście niestety ich akcji nie było od „wieków”. Właściwie to zostali spacyfikowani jeszcze w 2009 roku, w trakcie walki Mieszkańców o zaprzestanie wycinek drzew w Parku Hallera, czyli zielonym sercu Dąbrowy Górniczej. Stało się tak dlatego, ponieważ to właśnie lewaki firmowały wtedy te działania, a rządził w mieście ich były już prezydent Z. Podraza (lewica od SdRP do SLD). A Mieszkańców wspomogła wtedy Telewizja Trwam, czyli ta, której lewaki nienawidzą. Jeszcze dzień przed tym wydarzeniem zieloni byli za protestem, nawet przywieźli odpowiednie materiały propagandowe, co warto im pamiętać. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=830#more-830. Później już nikt nie protestował, chociaż w centrum poszedł jeszcze pod topór Małpi Gaj.

Było jeszcze drobne wydarzenie związane z podejrzeniem wylądowania UFO w Ząbkowicach (lato 2011 r.), ale potraktujmy to z przymrużeniem oka, przecież był to sezon ogórkowy: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=11685#more-11685.

Wycinki jednak ostatnio nabierają tempa, dlatego skierowałem interpelację do Pana Prezydenta Miasta następującej, przydługiej treści:

dot.: wycinania lasów w Dąbrowie Górniczej

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA MIASTA Marcina Bazylaka

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy o samorządzie gminnym oraz w związku z sygnałami jakie do mnie docierają od mieszkańców Dąbrowy Górniczej w sprawie wycinki drzewostanu w dąbrowskich lasach, chciałbym uzyskać w tej sprawie kilka odpowiedzi od Pana Prezydenta.

Na wstępie zasygnalizuję, że problem ten był już przez mnie poruszany w interpelacji nr 275 (BRM.0003.275.2019 z dn. 18.07.2019 r.), chociaż nieco w innym kontekście. Chodziło tam o sprawę budowy gazociągu Tworzeń-Tworóg. Z przykrością jedynie wspomnę, że udzielona wtedy odpowiedź z Pana strony nie dała odpowiedzi na postawione w tamtej interpelacji zapytania. Do tej pory nie rozszerzył Pan swojej odpowiedzi.

Obecnie Mieszkańców naszego Miasta niepokoi głównie wycinka lasu wzdłuż ogrodzenia zakładów URSA, w pasie od Osiedla Robotniczego do pasieki przeciwpożarowej w pobliżu ulicy Nadrzecznej. Wycięto pas drzew długości około 500-600 metrów i szerokości około 100-150 metrów. Wśród mieszkańców pojawiły się pogłoski, że za sprawą może stać jakiś deweloper, który chciałby w tym miejscu postawić osiedle domków jednorodzinnych. Dodam, że las w tym miejscu tłumił szkodliwe oddziaływanie ze strony pobliskiego zakładu URSA. Tym bardziej ta wycinka drzew musi budzić zdziwienie. Równolegle do ww. wyciętego pasa lasu w odległości około 200-250 metrów wycięto las pod gazociąg Tworzeń-Tworóg, o którym była mowa w interpelacji nr 275.

Nie jest to jedyny sygnał jaki dostaję od mieszkańców. Dosyć spora wycinka drzew jest prowadzona w lesie pomiędzy dzielnicami Pogoria, Piekło i Antoniów. W lesie tym, w miejscach gdzie zakończono już wycinkę, nie zebrano gałęzi, jakie pozostały po wyciętych drzewach, co stwarza niebezpieczeństwo pożarowe.

Drogi dojazdowe do miejsc budowy gazociągu Tworzeń-Tworóg, od strony ulicy Willowej i od strony drogi przeciwpożarowej, wjazd z trasy S-1 zostały przez ciężki sprzęt rozjeżdżone.       

Mając na uwadze powyższe zwracam się do Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Proszę o odpowiedź o zasadność wycinki drzewostanu wzdłuż ogrodzenia zakładu URSA Polska Sp. z o.o. Czy było to podyktowane gospodarką leśną czy wycinki dokonano w innym celu? Jakim?
  2. Proszę o informację czy wycinkę drzew wzdłuż ogrodzenia zakładu URSA Polska Sp. z o.o. konsultowano z władzami Dąbrowy Górniczej? Jeśli tak, to jakie było Pańskie stanowisko w tej sprawie? Czy występowano w tej sprawie o jakiekolwiek pozwolenia?
  3. W przypadku, gdyby wspomniana powyżej wycinka była efektem gospodarki leśnej związanej z usuwaniem starego drzewostanu na rzecz nowego proszę o informację czy dysponuje Pan wiedzą, kiedy będą prowadzone nasadzenia nowych drzew? Podobnej odpowiedzi proszę udzielić w stosunku do lasu usytuowanego pomiędzy dzielnicami Pogoria, Piekło i Antoniów.
  4. Czy po zakończeniu realizacji inwestycji budowa gazociągu Tworzeń-Tworóg dojdzie do uporządkowania tych dróg dojazdowych, na przykład poprzez wyrównanie ich nawierzchni?
  5. Jakie działania zamierza Pan Prezydent podjąć celem rewitalizacji Parku Brzozowego od strony ulicy Willowej? W związku z budową drogi dojazdowej zniszczeniu uległ żywopłot oraz zniszczono jedną z ławek. Czy dojdzie do ponownego posadzenia żywopłotu i czy posadowione będą nowe ławki? Czy dojdzie do budowy wiat, które w tym miejscu kiedyś były?
  6. Jakie prowadzone są na terenie miasta inne wycinki drzew o których Panu Prezydentowi wiadomo, np. w Ujejscu, w Strzemieszycach, ?

Grzegorz Jaszczura

Z odpowiedzi dowiadujemy się, że:

W odpowiedzi na powyższą interpelację informuję, iż prace w zakresie wycinki drzew wzdłuż ogrodzenia zakładu URSA realizowane były na terenie będącym w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Siewierz. Przedmiotowe prace realizowane były w oparciu w oparciu o aktualny Plan Urządzania Lasu dla lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Siewierz […].

Ponadto dla terenu objętego wycinką przy zakładzie URSA w rejonie Osiedla Robotniczego, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także dla tego terenu nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast w obowiązującej II edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza” przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem ZL – teren lasów i zadrzewień. W związku z powyższym, obecnie brak jest podstaw do twierdzenia, że w tym obszarze miałaby powstać inwestycji mieszkaniowa. […]

Niezależnie od prac gospodarczych w kompleksach leśnych zlokalizowanych na terenie Gmin Dąbrowa Górnicza prowadzone są również wycinki w oparciu o zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych, a także wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew od podmiotów gospodarczych. […].

Zgadzam się, iż za zachowaniem istniejących drzewostanów przemawia interes społeczny jak również aspekt ochrony przyrody rozumianej jako ochrona zieleni w miastach, wsiach czy ochrona zadrzewień. […].

Tut. organ występował już wcześniej do Nadleśnictwa Siewierz z prośbą o ograniczenie wycinki drzewostanu w lasach znajdujących się w granicach Gminy Dąbrowa Górnicza.

Mając na uwadze fakt, że obecnie prowadzonych jest bardzo dużo prac gospodarczych w lasach będących w zarządzie Nadleśnictwa Siewierz zostanie ponownie skierowane pisemne wystąpienie do Nadleśnictwa z prośbą o udzielenie informacji jakie w bieżącym roku planowane są prace związane z wycinką istniejącego drzewostanu, a także kiedy i gdzie przewiduje się nowe zasadzenia.

O ustaleniach poinformuję Pana odrębnym pismem.

I Zastępca Prezydenta Damian Rutkowski

No fajnie. Tylko czy rzeczywiście Pan Prezydent odpowiedział na pytania z interpelacji to niech Szanowni Czytelnicy sami ocenią. Pytania 3, 5, 6?

Co do pytania 4, to było jeszcze w odpowiedzi na interpelację załączone pismo (foto obok) od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gas-System S.A. z dnia 09.09.2019 r., które otrzymałem razem z odpowiedzią na  interpelację, mimo tego, że w odpowiedzi Pana Prezydenta z dnia 29.07.2019 r. było napisane o wystosowaniu tego pisma do operatora. Niestety ja czekałem na przekazanie odpowiedzi kilka miesięcy, bo poprzednia nic nie zawierała oprócz suchej informacji o wystosowaniu pisma. Foto także obok.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie