co dalej z hutą?

Kategorie: Aktualności   | 4 marca, 2021

Oczywiście, problemy związane z niedotrzymaniem terminu zamknięcia składowiska odpadów hutniczych „Lipówka” (terminem obecnie czujnie przedłużonym aneksem przez Urząd Marszałkowski w Katowicach), ewentualny wizyjny system kontroli miejsca składowania odpadów, działanie oczyszczalni ścieków, czyli te związane z ochroną środowiska naturalnego Naszego Miasta, to nie tylko problemy właściciela Huty ArceloMittal Poland S.A., ale wg mnie także władz Dąbrowy Górniczej. Dlatego niezwykle martwi mnie b. słaba (lub nawet jej brak) kontrola tych aspektów środowiskowych przez Pana Prezydenta Miasta, a niestety tak to wygląda w kontekście odpowiedzi na moje liczne interpelacje z tym związane.

Co gorsza, powyższe, to nie wszystko. Sytuacja gospodarcza na świecie, przedłużający się okres pandemii i inne dynamiczne sytuacje, które są nierozłącznie związane z tzw. koniunkturą gospodarczą powodują i implikują zmiany. Mając to wszystko na uwadze wystosowałem interpelację do Pana Prezydenta M. Bazylaka następującej treści:

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland S.A.

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z następującymi faktami i ich możliwymi konsekwencjami:

wygaśnięciem w dniu 31 maja 2021 r. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wskutek wypowiedzenia go przez Zarząd, co może spowodować na początku września br. zwiększone bezrobocie także w Dąbrowie Górniczej

ewentualną redukcją zatrudnienia i produkcji w zakładach hutniczych w Dąbrowie Górniczej, co wtórnie będzie skutkować kłopotami podmiotów gospodarczych, tzw. okołohucianych, gdzie pracuje kilkanaście tysięcy osób, głównie z terenu Naszego Miasta i Kraju – a co za tym idzie problemami zarówno społecznymi (bezrobocie), jak i finansowymi (podatki)

wyeksploatowaniem parku maszyn i urządzeń w zakładach na terenie Dąbrowy Górniczej, skutkującym – cytując Pana Prezydenta – częstymi awariami zagrażającymi niekontrolowaną emisją zanieczyszczeń (np. 7 lutego 2020 roku https://dziennikzachodni.pl/awaria-wielkiego-pieca-w-hucie-w-dabrowie-gorniczej-nad-miastem-pojawily-sie-geste-kleby-rdzawego-dymu/ar/c1-14771164)

zakupem w listopadzie 2019 roku huty w Taranto we Włoszech, w której (przy olbrzymim wsparciu włoskiej instytucji rządowej – Narodowej Agencji Przyciągania Inwestycji i Rozwoju Biznesu) zainwestowane zostanie ponad 310 mln euro (ok. 1,3 mld złotych), w tym na odnowienie i uruchomienie nieczynnego od 2015 wielkiego pieca. Jest to o tyle istotne, że już w 2021 roku produkcja w tej hucie dorówna produkcji w Polsce (tj. wyniesie ok. 5 mln ton stali), a w 2025 roku ma osiągnąć ponad 8 mln ton – zatrudniając w jednym miejscu tyle samo pracowników, co we wszystkich zakładach w Polsce (ok. 10 tys. osób). Przy spadku tzw. wysyłki stali o 18% w roku 2020 widoczny staje się trend ku restrukturyzacji kosztem polskich zakładów – zwłaszcza, że z powodu pandemii nie ma prawdopodobnie zwiększonych zamówień.

remontem wielkiego pieca (nr 2) w d. Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej  w połowie 2018 roku, który miał pracować jeszcze 3-5 lat (https://dziennikzachodni.pl/wielki-piec-w-hucie-arcellormittal-w-dabrowie-gorniczej-jest-remontowany-zobaczcie-zdjecia/ar/c3-13438678), z czego wynika, że kończy się jego żywotność – co być może jest w jakiś sposób związane z inwestycją we Włoszech?

polepszeniem się wyników AMP w 2020 roku – co koncern podkreśla na swoich stronach – nie przekładającym się moim zdaniem na polepszenie sytuacji w polskiej części zakładów, w tym w Naszym Mieście,

proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na n/w pytania:

1. Czy są prowadzone rozmowy z ArcelorMittal Poland S.A. dotyczące kwestii ew. zwolnień pracowniczych na wielką skalę?

2. Czy są prowadzone rozmowy z AMP dotyczące przyszłości zakładów – w kontekście zarówno społecznym (jak w pytaniu 1), jak i finansowym (głównie podatek od nieruchomości, stanowiącym poważny wkład w budżet Miasta Dąbrowa Górnicza)?

3. Czy Gmina ma plan na wzrost liczby bezrobotnych pracujących w jednej branży – szkolenia, przekwalifikowania, wystąpienie do władz centralnych o wsparcie?

Grzegorz Jaszczura

To tyle, zobaczymy jaką otrzymamy odpowiedź. 

Komentarze

2 komentarze do “co dalej z hutą?”

  1. mieszkaniec, 5 mar 2021 o 14:13

    Warto o tym myśleć. Brawo panie radny.

  2. antykomunista, 6 mar 2021 o 15:02

    postkomuniści oddadzą władzę w Dabrowie, jak tu sie zrobi Detroit.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie