interpelacja – Ratanice

Kategorie: Aktualności   | 3 czerwca, 2016

20160509_154822Ratanice są dziwnie położoną dzielnicą Dąbrowy Górniczej. Mianowicie nie mają bezpośredniego połączenia drogowego z miastem. Aby dojechać samochodem do Ratanic trzeba zahaczyć o sąsiednie Gminy, np. Psary (Preczów).

INTERPELACJA: (plac zabaw w Ratanicach) z dn. 11.05.2016 r.

Szanowny Panie Prezydencie, w związku z sytuacją, jaką przedstawili mi mieszkańcy dzielnicy Ratanice, proszę o ustosunkowanie się do ich problemu. Wiąże się on z brakiem działki w obrębie Ratanic, na terenie której mieszkańcy mogliby zgłaszać realizację projektów w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego (DBP). Konkretnie chodzi o plac zabaw dla dzieci.

Niestety w dzielnicy Ratanice nie istnieje bezpieczna przestrzeń dla najmłodszych, gdzie mogliby spotykać się ze swoimi rówieśnikami przy wspólnej zabawie. W ostatnich latach ilość nowych mieszkańców dzielnicy znacząco zwiększyła się. Nowi mieszkańcy to głównie rodziny z dziećmi. Dodatkowo należy podkreślić fakt bardzo złego skomunikowania ul. Ratanice z Dabrową Górniczą, w szczególności z jej centrum. Najbliższa szkoła jest usytuowana na ul. Konopnickiej a przedszkole na ul. Robotniczej.

Korzystając z możliwości, jakie daje mieszkańcom DBP, mieszkańcy chcieliby, aby powstało miejsce, w którym dzieci wraz z rodzicami mogliby spędzać wolny czas. Niestety, w obszarze dzielnicy nie ma wystarczająco dużego terenu, który spełniłby warunki zgłoszenia do realizacji projektu powstania placu zabaw. Zgodnie z regulaminem DBP istnieje możliwość powstania projektu na terenie, który nie jest własnością Gminy lub Skarbu Państwa, co do których Prezydent Miasta jest organem reprezentującym, pod warunkiem otrzymania oświadczenia podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu.

W ubiegłorocznej edycji DBP zgłosili projekty (konkretnie pan Mateusz Sobczyk drogą elektroniczną w dn. 01.05.2015 r.) powstania placu zabaw lub siłowni plenerowej na końcu ul. Ratanice, na terenie przy Zbiorniku Kuźnica Warężyńska, których zarządcą jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW Gliwice). Złożyli także wniosek do RZGW Gliwice w celu pozyskania pozwolenia na powstanie placu zabaw. Niestety, ze względu na znajdującą się na tej parceli infrastrukturę krytyczną dla w/w zbiornika wodnego (m.in. piezometry, droga serwisowa) nie otrzymali takowej zgody na realizację projektu. Tym samym przepadły środki (około 39 tys. PLN) przeznaczone dla dzielnicy Ratanice w ramach DBP w 2016 r.

int.2016.05.11-ratanice-mapaW tym roku mieszkańcy również planują złożyć wniosek dotyczący powstania placu zabaw w ramach DBP. Po ponownym zapoznaniu się z możliwościami wyboru terenu, w obszarze Ratanic nie znajduje się działka, gdzie mógłby powstać plac zabaw, działka dla której Prezydent Miasta jest organem reprezentującym. Potencjalnie istnieje możliwość realizacji placu zabaw na jednej z działek, ale należy ona do Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych (działka nr 242, obręb: Ratanice).

Niestety istnieje możliwość analogicznej odmowy, jak w ubiegłym roku, tzn. jak w przypadku terenu RZGW Gliwice. Tegoroczny projekt przewiduje wykorzystanie około 150 – 200 m2 działki nr 242 w obrębie Ratanice.

W związku z powyższym proszę Pana Prezydenta o podjęcie działań mających na celu zakup lub dzierżawę tego terenu, co umożliwi powstanie placu zabaw na ww. działce.

Ewentualnie proszę Pana Prezydenta o wyznaczenie innego terenu czy podjęcia innych czynności, aby w obrębie Ratanic mogłoby powstać bezpieczne miejsce do rekreacji dla najmłodszych – stworzenie pierwszej w tej okolicy wspólnej sąsiedzkiej przestrzeni publicznej pozwoli na integrację mieszkańców dzielnicy.

Podpis Grzegorz Jaszczura

I odpowiedź podpisana przez jeszcze Z-cę Prezydenta P. Gocyłę (Lewica), świadcząca przynajmniej, że sugerowane przeze mnie działania zostały rozpoczęte:

int.2016.05.11-ratanice-odp„Dotyczy: Interpelacji BRM.0003.1037.2016 z dnia 11.05.2016 roku

W odpowiedzi na ww. interpelację w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup lub dzierżawę terenu na plac zabaw w dzielnicy Ratanice uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja br. zostało wystosowane pismo w tej sprawie do Agencji Nieruchomości Rolnych będącej zarządcą działki nr 242 k.m 2 obręb Ratanice.

O dalszych działaniach w tym zakresie zostanie Pan powiadomiony odrębnym pismem po otrzymaniu odpowiedzi od zarządcy działki.

Z-ca Prezydenta Miasta Paweł Gocyła

Zobaczymy, jak się ten problem rozwinie i zakończy. Dziękuję w imieniu mieszkańców Ratanic za podjęcie działań i wykazanie chęci.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie