W dniu 06.07.2020 r. złożyłem kolejną interpelację w temacie ogólnie to ujmując tragicznej sytuacji finansowej szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53338#more-53338. Jest to spuścizna, moim zdaniem, po kierowniku przez wiele lat tej jednostki P.o. Dyrektorze Z. Grzywnowiczu i Dyrektorze, i Prezydencie Panu Z. Podrazie (obaj zresztą lewica SLD), no i oczywiście lewicowej koalicji radnych Rady Miejskiej (obecnie PO-KO-SLD-TPDG) rządzącej w Dąbrowie Górniczej od wielu, wielu lat. Kolejny dowód na to znajduje się właśnie w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, a właściwie opinii biegłego rewidenta z Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach z badania tegoż sprawozdania. Albowiem główne zastrzeżenia implikujące opinię kluczowego biegłego rewidenta pozytywną z zastrzeżeniem, dotyczą spraw związanych z księgowaniem inwestycji szpitala, tzw. oddziału ZCO (Zagłębiowskie Centrum Onkologii) i sięgają 2014 roku. Te uwagi biegłego nie są niestety groszowe, lecz dotyczą dziesiątek milionów nieprawidłowo (wątpliwie) zaksięgowanych złotych. Zobacz. Osobiście dziwię się, że kluczowy biegły rewident wydał opinię pozytywną z zastrzeżeniem, a nie negatywną lub nawet, że nie odmówił wydania opinii ze względu na to co sam w niej napisał: „[…] Dodatkowo nie byliśmy w stanie zgromadzić wystarczających i odpowiednich dowodów, aby wypowiedzieć się co do prawidłowości rozdzielenia wartości poniesionych nakładów wynoszących 83.708 tys. zł (83.708.000,00 zł – przyp. mój) na środki trwałe (podlegające amortyzacji od 2014 roku) i pozostające na środkach trwałych w budowie. Kwestia ta poprzez amortyzację może mieć wpływ na wartość wyniku finansowego lat ubiegłych oraz wyniku finansowego netto..

Osobiście uważam, że właśnie w przypadku wątpliwości dotyczących takich wielomilionowych kwot biegły powinien wydać opinię negatywną ze względu na fakt, że obraz sytuacji finansowej jednostki przekazywany poprzez zbadane sprawozdanie finansowe jest istotnie zniekształcony.

Co do odpowiedzi na interpelację (odp. Pana Prezydenta z dnia 20.07.2020 r.), to Pan Prezydent M. Bazylak rękami II Z-cy Prezydenta B. Borowiec (SLD) umył ręce, co do moich wniosków tyczących się kontroli i powiadomienia właściwych organów o sytuacji w ZCOSS im. S. Starkiewicza. Pytania (stwierdzenia) 1 i 2 w mojej interpelacji. Znajdzie to odzwierciedlenie w mojej kolejnej interpelacji (a właściwie reinterpelacji, którą nazwę interpelacją, aby została ona rozpatrzona, no bo przecież musi się nazwa też mieścić w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i żeby otrzymała jakąś wiążącą odpowiedź), gdzie to samo zawrę w formie pytań, a nie zdań oznajmujących.

Co do pytania 4. w mojej interpelacji to:

„Obecnie brak jest przesłanek do otwarcia likwidacji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, bądź też pokrywania strat netto przez podmiot tworzący.”.

Co prawda nie sugerowałem likwidacji, skąd to podejrzenie (?), lecz uważam, że bez właściwej (napisałbym fundamentalnej) diagnozy szpital nie będzie po prostu uleczony i nie będziemy mieli, jako Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej ozdrowieńca w mieście!

Załącznikiem do odpowiedzi Pana Prezydenta M. Bazylaka na moją interpelację jest odpowiedź Dyrekcji ZCOSS im. S. Starkiewicza do Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Pani N. Wierzelewskiej, odnosząca się do treści mojej interpelacji. W niej, jak rozumiem Pana Prezydenta, przekazuje mi on odpowiedź na pytanie 2. zawarte w mojej interpelacji z dnia 06.07.2020 r. Tu znajdujemy m.in. stwierdzenie, że w ocenie Szpitala ocena biegłego rewidenta jest w zakresie 50.684.000,00 zł – inne środki trwałe (co zdaniem biegłego spowodowało, że wartość tych środków trwałych została na dzień bilansowy zawyżona o koszty finansowania zewnętrznego, przypadające po okresie oddania do użytkowania, szacunkowo o 29.024.000,00 zł) po prostu nieprawidłowa!

Powyższe stwierdzenie w piśmie przekazanym mi przez Pana Prezydenta jest o tyle dziwne, że:

„[…], Dyrekcja ZCO nie przewiduje dokonywania zmian w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok”. Jeżeli ocena biegłego jest nieprawidłowa w jakimś zakresie, to dlaczego nie wystąpić do biegłego rewidenta o korektę sprawozdania finansowego, tak jakby w drugą stronę, jest super, szpital radzi sobie doskonale i Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą nie tyle spać spokojnie, co leczyć się spokojnie? 🙂 .

Kuriozalne (nawet w świetle przepisów, a może właśnie dlatego) w mojej ocenie jest zaakceptowanie sytuacji, że „strata netto ZCO powinna zostać pokryta z zysku z lat przyszłych”, w momencie, gdy przyjęty przez radnych Rady Miejskiej Program Naprawczy dla szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza na lata 2019-2021 przewiduje wygenerowanie za 2020 rok straty 4.180.650,00 zł, zresztą podobnie jak w 2021 roku (3.212.887,50 zł). Niestety przy dodawaniu minus z minusem się nie znosi Szanowni urzędnicy!

Komentarze

Komentarze (1) do “sprawozdanie ZCOSS – odp. na interpelację”

  1. Mieszkaniec, 29 lip 2020 o 7:19

    Brawo Panie radny, bez Pana szpitala już by nie było. Mieszkańcy powinni być Panu wdzięczni.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie