ZCO SS – „odp.” na moją interpelację

Kategorie: Aktualności   | 18 sierpnia, 2017

Jeszcze 12 lipca 2017 r. zdążyłem złożyć do Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) interpelację w sprawie zawieszenia działalności oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodkowego w naszym miejskim szpitalu ZCO SS im. S. Starkiewicza. Stało się tak wskutek interwencji pracowników szpitala, którzy poinformowali mnie, że zgłaszające się pacjentki są odsyłane poza Dąbrowę Górniczą. Interpelacja była następująca:

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA Zbigniewa Podrazy

Szanowny Panie Prezydencie, w związku z uchwałą Rady Miejskiej podjętą na sesji w dniu 28.06.2017 r. dotyczącą zmiany Statutu ZCO SS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez m.in. rozszerzenie działalności statutowej naszego szpitala o oddział położniczo-ginekologiczny, noworodkowy, salę porodową, etc. oraz deklaracjami p.o. Dyrektora szpitala o powrotnym przejęciu oddziałów działających przez ostatnie dwa lata pod firmą Perinatologia Śląska sp. z o.o. do naszego szpitala, proszę o wyjaśnienie na jakim etapie realizacji znajduje się to przedsięwzięcie.

Z docierających do mnie informacji wynika, że działalność ogólnie to ujmując oddziału ginekologiczno-położniczego jest zawieszona od 1 lipca tr. Tu chciałbym zaznaczyć, że moje wątpliwości dotyczące decyzji związanych z przetargiem na przeniesienie wykonywanych usług medycznych na oddziałach ginekologii i położnictwa, i neonatologii wyraziłem w interpelacji skierowanej do Pana Prezydenta w dniu 24.06.2015 r. (odpowiedź Pana Prezydenta z dnia 14.07.2015 r.).

Proszę przy okazji o podanie jakie są zaległości firmy Perinatologia Śląska sp. z o.o. wobec naszego szpitala, znajdującego się w tak trudnej sytuacji finansowej? Na jakim etapie znajdują się, jeżeli są, sprawy sądowe dotyczące tychże zaległości?

Kiedy zostaną przejęci byli pracownicy naszego szpitala, swego czasu (tj. w 2015 roku) przekazani do Perinatologii… i na jakich warunkach?

Co z ewentualnymi zaległościami wobec nich, czy przewiduje Pan Prezydent  ich przejęcie przez naszą jednostkę SP ZOZ?

int.2017.07.12-perinatologia-odp-1Niestety odpowiedź w tak ważnej sprawie otrzymałem jedynie w formie załącznika do dwóch zdań pisma, które stworzyła Z-ca Prezydenta Pani I. Krupa. Załącznik jak zrozumiałem, jest wyjaśnieniem jakiego udzielił p.o. Dyrektor ZCO SS im. S. Starkiewicza Pani J. Mizerze, czyli Naczelnikowi Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej naszego Urzędu Miejskiego. Czyżby znowu Pan Prezydent Z. Podraza (SLD) był pobieżnie poinformowany o sytuacji w szpitalu, który ma nadzorować?!

ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza, dnia 28.07.2017 r.

Pani Joanna Mizera

Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

int.2017.07.12-perinatologia-odp-2W odpowiedzi na interpelację nr BRM.0003.1956.2017 Radnego Rady Miejskiej – Pana Grzegorza Jaszczury, wyjaśniam:

Oddziały ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny powrócą w struktury ZCO po przeprowadzeniu wszystkich działań formalnych związanych z przejęciem zwrotnym ww. zakresu działalności od obecnego wykonawcy świadczeń, tj. Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o.

W chwili obecnej, po uprawomocnieniu się w dniu 20.07.2017 r. uchwały Rady Miasta Dąbrowa Górnicza dotyczącej zmian w statucie szpitala, ZCO wystąpiło z wnioskami do Wojewody oraz do Krajowego Rejestru Sądowego, celem dokonania stosownych wpisów w rejestrach. Po ponownym zarejestrowaniu komórek organizacyjnych, Szpital będzie mógł wystąpić do NFZ o przekazanie dla ZCO środków, na podstawie cesji kontraktu z Perinatologii lub alternatywnie na zasadzie rozpisania nowego konkursu na świadczenia w ww. zakresach. W chwili obecnej nie jest znana ostateczna data do kiedy Perinatologia Śląska dokonała zawieszenia prowadzonej działalności (? – przyp. mój).

Szpital przejmując zwrotnie w struktury organizacyjne oddziały ginekologiczno-położniczy i noworodkowy zamierza przejąć całość personelu ww. oddziałów, licząc także na kontynuację współpracy z pracownikami, którzy wzmocnili poprzedni skład osobowy tych oddziałów.

Personel zostanie przejęty do ZCO na zasadach cesji kontraktu z NFZ, tj. na podstawie art. 23’ Kodeksu pracy lub alternatywnie, tj. po rozpisaniu przez NFZ konkursu na świadczenie przedmiotowych zakresów świadczeń, Szpital podejmie działania w kierunku zatrudnienia obecnego personelu na zasadach i warunkach obecnie obowiązujących w Szpitalu (dla pracowników (pielęgniarek i lekarzy) najbardziej niebezpiecznym jest słowo „lub”, ponadto co z ewentualnymi zaległościami płatniczymi?- przyp. mój).

Przewidywany realny termin rozpoczęcia działalności w strukturach ZCO oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego i tym samym przejęcia zatrudnienia pracowników to prawdopodobnie 01.10.2017 r. (czyli finansowo co najmniej 3 miesiące w plecy dla naszego szpitala, będącego w tak tragicznej sytuacji finansowej, jeśli dobrze rozumiem i jeśli dobrze pójdzie – przyp. mój).

Odnosząc się do zapytania w temacie zaległości płatniczych firmy wobec Szpitala, informuję, że na dzień obecny – z tytułu pozawieranych umów z ZCO, Perinatologia Śląska posiada zobowiązania finansowe w wysokości 1.788.515,72 zł (w kontekście tej siedmiocyfrowej, niemałej liczby, należałoby dopytać Panie Prezydencie p.o. Dyrektora, ile tak zusammen wpłynęło pieniędzy na konto szpitala ZCO SS z konsorcjum, które wygrało w 2015 r. przetarg, zresztą będąc jedynym oferentem (!), tj. Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o. i podmiotów Pana K. Sodowskiego? – przyp. mój), z czego:

– na kwotę 246.000,00 zł został przez ZCO złożony pozew Sądowy o zapłatę – sprawa w toku w Sądzie II instancji,

– w dniu 14.07.2017 r. na kwotę 681.399,51 zł został przez ZCO złożony kolejny pozew sądowy o zapłatę,

– pozostała należność – pozew sądowy w trakcie opracowywania.

Z poważaniem

p.o. Dyrektor

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny

im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

lek. Zbigniew Grzywnowicz

Proponuję Czytelnikom samym sobie odpowiedzieć czy Pan Prezydent Z. Podraza (SLD) dobrze odpowiedział na moją interpelację skierowaną do niego, (nota bene nie do Pani Naczelnik J. Mizery!) a przy okazji zastanowić się czy dobrze nadzoruje działalność p.o. Dyrektora Z. Grzywnowicza, w tym wąskim zakresie dotyczącym oddziałów położniczo-ginekologicznego i noworodkowego naszego szpitala, tj. ZCO SS im. S. Starkiewicza?

20170613_084557Ps Ponadto proponuję Szanownym Czytelnikom zapoznać się z moimi wątpliwościami sprzed 2. lat, które artykułowałem wtedy przy outsourcingowaniu tych oddziałów przez p.o. Dyrektora szpitala.

Co słychać w szpitalu (interpelacje)? – sesja 24.06.2015 r. (odsłona 72) cz. 3

Co z naszym dąbrowskim szpitalem?

Ewentualnie także w celu podwyższenia poziomu adrenaliny proponuję:

ZCO SS – interp. 26.06.2017 r.

ZCO SS – interp. 26.06.2017 r. – odpowiedź

Komentarze

2 komentarze do “ZCO SS – „odp.” na moją interpelację”

  1. Kazimierz Jasionek, 18 sie 2017 o 18:04

    Interpelacja skierowana do […], a odpowiada ten kto jest pod ręką -szkoda że nie sprzątaczka !!! Ale trudno się dziwić takiemu stawianiu sprawy skoro […] jest tak mocno przepracowany, a tematy poruszane przerastają jego kompetencje i nie mieszczą się w jego łepetynie !!!! Można śmiało stwierdzić, że ta […] doprowadziła w każdej swojej działalności nasze miasto do pełnego absurdu i kabaretu, który co chwilę zaskakuje myślących mieszkańców !!!

  2. Dąbrowiak, 20 sie 2017 o 12:30

    http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/artykul/dzieci-znow-nie-rodza-sie-w-dabrowie-dlaczego,4214798,art,t,id,tm.html
    Świadczeniodawca poinformował pismem z 27 lipca br., że od 4 do 31 sierpnia brak będzie możliwości realizacji kontraktu. Dyrektor Śląskiego OW NFZ wyraził wiec zgodę na zwieszenie działalności do końca sierpnia – informuje Małgorzata Doros, rzecznik prasowy Śląskiego OW NFZ. Podobna sytuacja, a więc czasowe zamknięcie oddziału z powodu braku neonatologa, miało tu już miejsce w 2014 roku.
    Ostatnio w dąbrowskim szpitalu rodziło się coraz więcej maluchów, miesięcznie ich liczba rosła z 30, nawet do ponad 50. Tak więc w 2015 r. w tym mieście urodziło się tylko 320 maluchów, natomiast w ubiegłym roku zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego zostało już łącznie 564 dzieci. Widać więc było wyraźny progres. Nawet w porównaniu do 2014 r. Wtedy to dane statystyczne wykazały, że w Dąbrowie urodziło się przez 12 miesięcy 499 maluchów (256 dziewczynek i 243 chłopców).

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie