ZCOSS – kolejna odp. na interpelację

Kategorie: Aktualności   | 1 września, 2020

Treść mojej interpelacji dotyczącej ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dnia 28.07.2020 r. (w szczególności sprawozdania finansowego za 2019 r.) opublikowałem na blogu we wpisie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53628#more-53628. Tam znajdziesz Szanowny Czytelniku moje pytania. Teraz pora na odpowiedzi Pana Prezydenta M. Bazylaka, sygnowane tym razem przez jego I Z-cę Pana D. Rutkowskiego (SLD).

Niestety odpowiedzi nie wnoszą nic nowego. Stwierdzam, że w wyniku takiej a nie innej treści opinii biegłego rewidenta z Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach o sprawozdaniu finansowym ZCOSS za 2019 rok moi interlokutorzy po prostu się zapętlili.

Przy odpowiedziach na moje pytania dot. ew. kontroli czy zawiadomienia właściwych organów możemy przeczytać:

„[…] W związku z powyższym, w chwili obecnej brak jest podstaw do przeprowadzenia kontroli w ZCO, jak i skierowania doniesienia do organów nadzoru.(niedobrze – przyp. mój).

Jest tak napisane pomimo, że akapit wcześniej można przeczytać, że: „[…] zastrzeżenia dotyczą środków trwałych nabytych w 2014 roku […]” (i co z tego?, właśnie dlatego wg mnie tym bardziej należałoby wyjaśnić błędy do końca – przyp. mój).

Z odpowiedzią dot. wystąpienia o indywidualną interpretację podatkową należy się zgodzić:

„[…] zastrzeżenia ujęte w treści sprawozdania […] nie stanowią podstawy do wystąpienia o indywidualną interpretację podatkową w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.”

Aczkolwiek:

Biegły rewident ocenił, że wartość środków trwałych nabytych na podstawie umowy 182/SzpSp./13 została zawyżona, bowiem wg niego umowa zawiera wbudowany instrument finansowy wynikający z rozłożenia płatności na raty na okres 15 lat. W ocenie biegłego powyższa kwota powinna stanowić koszt finansowania, a nie wartość środka trwałego. […]”.

Dalej:

„Odnosząc się do drugiego pytania z drugiej części interpelacji przypominam, że biegły rewident wykonujący badanie pozostaje całkowicie niezależny, zarówno od kierownika jak i organu nadzoru jednostki badanej. Biegły może więc swobodnie w granicach przepisów prawa, zasad i wiedzy rachunkowej, ocenić sprawozdanie finansowe. Jednocześnie wydana przez biegłego pozytywna opinia z zastrzeżeniem, z formalnego punktu widzenia, nie stanowi przeszkody do zatwierdzenia sprawozdania przez organ nadzoru.” (tu się rozjeżdżamy – przyp. mój).

Podobnie przy odpowiedziach na pytania trzecie i czwarte, dot. treści opinii biegłego rewidenta odbiegającej od przyjętych przepisów prawa i zasad rachunkowości, i nie występowania o korektę takiej oceny, zdecydowanie mamy inne wizje czy spojrzenie na kontrolę, nadzór i wytyczne z nadzoru. Tak podchodząc do problemu, to nie widzę sensu istnienia większości instytucji kontrolnych, bo i tak można mieć dowolną opinię „w te czy w tamte”! Ale swoją drogą, jak tak się przyjrzeć historycznie, choćby takiej Dąbrowie G., to czy ktoś z urzędników czy kierowników jednostek poniósł jakieś konsekwencje błędnych decyzji na przestrzeni tzw. wolnej Polski, czyli po tzw. transformacji ustrojowej???

„Odpowiadając na trzecie pytanie z drugiej części interpelacji należy wskazać, ze ocena tworzenia rezerw, w tym związanych z nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23.1.2019 r., sygn. akt XIV GC 524/14/SK, nie jest „podważana” przez pełnomocnika procesowego, ale jak wyjaśnia Dyrekcja Szpitala, ich utworzenie oparte zostało na oszacowaniu przez pełnomocnika w sposób prawdopodobny i wiarygodny przyszłego zobowiązania. Powyższe odpowiada obowiązującej w Szpitalu Polityce Rachunkowości […].

[…] Do niepewności dotyczącej kwoty, na jaką należy utworzyć rezerwę, podchodzi się w wykorzystaniem różnych środków, w zależności od okoliczności, zaś szacunki dokonywane są na drodze osądu kierownictwa jednostki, wspomaganego dotychczasowymi doświadczeniami.(no właśnie i to jest od lat czarna dziura, że nie napiszę złośliwie, że czerwona – przyp. mój).

I

„Odnosząc się do pytania czwartego z drugiej części interpelacji, biorąc pod uwagę powyższe […] Dyrekcja Szpitala na obecnym etapie nie znajduje uzasadnienia dla wnioskowania o skorygowanie treści oceny sprawozdania finansowego.” (nie o to pytałem Panie Prezydencie!, ja konkretnie pytałem Czy w związku z powyższym (pytania 1,2 poprzedzające to pyt. 4.) wystąpi Pan Prezydent do Dyrekcji szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza z wystąpieniem o korektę sprawozdania finansowego do kluczowego biegłego rewidenta z Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach? […]”. Mam sobie nie wprost odpowiedzieć, że nie? – przyp. mój).

Ps Zamieszczone foto oddziału ZCO (w budowie od 2013 r., bez widocznych postępów, mimo „wysiłków” poprzednich dyrektorów trzech: Z. Grzywnowicza, Z. Podrazy, I. Łobejko) szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej aktualne, bo z dnia 19.08.2020 r. Stare foto sprzed 6. lat przykładowo: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=32759#more-32759. To tak w odpowiedzi jakiejś lewaczce, że zamieszczam nieaktualne zdjęcia oddziału ZCO „w budowie”. Niestety, jak widać rządy lewicowe w Dąbrowie G., przez te 6 lat nie zrobiły w zakresie poprawy lecznictwa miejskiego nic a nic!

Komentarze

Komentarze (1) do “ZCOSS – kolejna odp. na interpelację”

  1. Mieszkaniec, 2 wrz 2020 o 9:40

    Witam. Więc dalej bez zmian ciekawy jestem czy ktoś kiedyś rozliczy odpowiedzialnych za taki stan naszego szpitala i czy poniesie konsekwencje. A tak na marginesie kiedy lekarze zaczną przyjmować pacjentów a nie leczyć przez telefon.W innych zawodach jakoś wszyscy pracują normalnie działają żłobki przedszkola szkoły
    sklepy itp. .a lekarze niestety nie (moja znajoma miała wizytę u ginekologa oczywiście wizyta nie doszła do skutku z powodu pandemii ) ale prywatnie za kasę to pandemii niema.
    Pozdrawiam.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie