Interpelacje – odp. Pana Prezydenta – 6

Kategorie: Aktualności   | 27 września, 2019

Wróćmy na chwilę do odpowiedzi Pana Prezydenta na moje interpelacje. Dzisiaj interpelacja dot. targowisk administrowanych przez nasz zakład budżetowy MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Ale wspomnę jeszcze (bo pewnie są ciekawi, którzy czekają na taką informację), że przy sporej kompromitacji Pana Prezydenta M. Bazylaka (czyli odpowiedzi na interpelację dot. budowy gazociągu Tworzeń-Tworóg na terenie Dąbrowy Górniczej, konkretnie Ząbkowic), obiecanej odpowiedzi, czyli Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, który to operator przejął obowiązki Prezydenta w temacie interpelacji wciąż nie mam. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=50124#more-50124. 🙂 .

Co do interpelacji bieżącej, którą chciałem się dzisiaj zająć, to była takiej treści:

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do wcześniejszych moich interpelacji, m.in. z dnia 02.08.2019 r., proszę Pana Prezydenta o następujące wyjaśnienia.

Z odpowiedzi na wspomnianą przeze mnie wyżej interpelację z dnia 02.08 2019 r., która dotyczyła utwardzania na zlecenie zakładu budżetowego MZBM terenu targowiska przy ul. Tysiąclecia wynika, że na targowisku wykonywane było 2 razy utwardzanie i 1 raz brukowanie (na istniejącej podbudowie) powierzchni targowiska:

– umowa ZP/ZG/MB/025/03/18, I etap, faktura 52/2018 na kwotę 78.308,00 zł z firmy ZRB Grand-Pol Andrzej Szafrański ze Sławkowa

– umowa ZP/ZG/MB/025/03/18, II i III etap, faktura 59/2018 na kwotę 77.950,55 zł z tej samej firmy

– umowa nr ZP/ZG/MG/056/07/19, faktura FA/2019/07/23/8 na kwotę 119.000,00 zł z firmy PRB „Łagosz” Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

Łącznie za utwardzanie w I, II, III etapie zapłacone zostało 156.258,55 zł. A po dodaniu brukowania, czyli kwoty 119.000,00 zł wychodzi, że wydano 275.258,55 zł, za prace dot. utwardzenia terenu będącego w trwałym zarządzie MZBM-u.

W związku z powyższym proszę Pana Prezydenta o informację w jakim trybie zakład budżetowy MZBM wyłonił wykonawców do powyższych prac, gdyż chodzi o łączny wydatek 275.258,55 zł, która to kwota znacznie przekracza kwotę 30.000 euro?

Czy nie zostały tutaj naruszone przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w szczególności artykułów 5 b oraz 33 pkt 1 tejże ustawy?

 Grzegorz Jaszczura

Jednakże, jak wynika z odpowiedzi Pana Prezydenta M. Bazylaka wszystko było w porządku, zarówno ze strony MZBM-u jak i przepisów prawa:

„[…] zastosowana została procedura udzielania zamówień publicznych realizowanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż sporządzone kosztorysy inwestorskie na każde z zadań określały szacunkową wartość netto robót w ich ramach jako nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Należy również podkreślić, że zadania realizowane były w kolejnych latach budżetowych – pierwsze postępowanie zakończone udzieleniem zamówienia realizowane było w roku 2018 (umowa z 15 marca 2018 r.), natomiast drugie postępowanie w roku 2019 (umowa z dnia 3 lipca 2019 r.), zatem nie można uznać iż przeprowadzone postępowania zostały przeprowadzone z naruszeniem prawa.„.

Prezydent Miasta Marcin Bazylak

Warto zauważyć, że art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na który powołuje się Pan Prezydent mówi, że:

„Ustawy nie stosuje się do:[…]

8. zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;”.

To naprawdę ciekawe, albowiem kwota 127.330,09 zł  netto mieści się na „styk” wartości dopuszczalnej w 2018 r., czyli 129.351,00 zł. Ale to znaczy, że wszystko było w porządku. Tylko czy ew. przetarg nie wpłynąłby na powstanie konkurencyjnych ofert i mimo wszystko wybrania tańszego oferenta? Realizowanie tej jednej (pierwszej) umowy przez dwa lata nie ma tu znaczenia (w kontekście ustawy).

Niewątpliwie koszty ponoszone przez MZBM na targowiska („przejęte” do zarządzania nie tak znowu dawno), są jak z powyższego wynika b. duże i może to jedna z przyczyn (obok „geometrycznego” wzrostu kosztów za sprzątanie targowisk, zobacz także) takich, a nie innych wyników finansowych MZBM-u? Bo na sesjach słyszę ze strony prezydenckiej, że to „tylko” zaległości płatnicze Mieszkańców.

Komentarze

Komentarze (1) do “Interpelacje – odp. Pana Prezydenta – 6”

  1. Dąbrowiak, 29 wrz 2019 o 11:33

    Ciekawy wpis jak MZBM zarządza targowiskami a są nieprawidłowości w ich działaniu.Należy pilnować tej sprawy.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie